pagetop
Lid worden?
Jaarlijkse bijdrage: 
20 euro op rekening
BE44 8538 7333 1145
U ontvangt 4 tijdschriften en een uitnodiging voor al onze activiteiten
wegwijzerklein

Heemkundige Kring
't Zwin Rechteroever
Damme

f0244 Muziekmaatschappij Sint Cecilia vd kasteelheer van Moerkerke

#29/07/1895'##volgens foto: ? Gaudesaboos, Pieter Van Meenen#Pieter Van Meenen was leider van Sint-Cécilia. De vlag vd muziekmaatschappij is bewaard in het museum van onze heemkundige kring. De heer Van Reybroeck, een rijke koopman en liberaal, voorzag nieuwe instrumenten voor alle muziekanten en bracht de fanfare naar het café 'Nieuwdorp'. De pastoor van Moerkerke bestempelde heer Van Reybroeck en het bestuur als 'geuzen'. Elke zondag werd in de kerk over '?de godslasteraars? gepredikt. De familie Roose(landbouwers), werden door die pastoor afgedreigd omdat vader Henri Roose weigerde ontslag te nemen in het bestuur vd fanfare. Gevolg: de familie Roose werd verplicht hun boerderij te verlaten en moesten hun toevlucht zoeken in enkele gebouwen in Moekerke dorp.