pagetop
Het tijdschrift van ’t Zwin Rechteroever Damme heet Erfgoedblad Damme. Hieronder vindt u een overzicht van de verschenen artikels. Gericht zoeken op auteur, onderwerp e.d. kan via de databank van de Heemkundige tijdschriften West-Vlaanderen (zie artikeldatabase op http://www.hkwestvlaanderen.be
Jaargang 2023
 

Auteur

Titel

Trefwoord

Tijdschrift

Nr

p.

Caroline Terryn

 

De adelverheffing van de familie de la Villette die in 1700 de heerlijkheden Altena en Moerkerke koopt

Moerkerke,  Altena, 18de eeuw,  de la Villette, sociale promotie, adel

’t Zwin rechteroever

1

4

Philip De Busscher

Middeleeuwse weg in Oostkerke

Oostkerke,  middeleeuwen, archeologie, wegenwerken

’t Zwin rechteroever

1

8

Nikolay Holthoff

 

De wateringen van Moerkerke: een geschil tussen Sijsele en Moerkerke uit 1373

Moerkerke,  middeleeuwen

’t Zwin rechteroever

1

12

Daniël Van Hulle

 

Bloedige burentwist te Moerkerke in 1937

Moerkerke, 20ste eeuw, justitie

’t Zwin rechteroever

1

 

16

Caroline Terryn

 

De adelverheffing van de familie de la Villette die in 1700 de lenen Altena en Moerkerke koopt

Moerkerke, Altena, 18de eeuw,  de la Villette, sociale promotie

’t Zwin rechteroever

2

4

Philip De Busscher

Drie verdwenen duivenlokalen uit Moerkerke

Moerkerke, 20ste eeuw, duivensport

’t Zwin rechteroever

2

15

Klaas Van Gelder

 

Het huldegedicht uit 1743 voor de nieuwe heer van Moerkerke in een breder heerlijk, ritueel en cultureel perspectief

Moerkerke, 18de eeuw,  de la Villette, sociale promotie, adel

’t Zwin rechteroever

3

4

Nikolay Holthoff & Caroline Terryn

 

De pelgrimstocht van Lodewijk van Praet van Moerkerke in 1428

Moerkerke, 15de eeuw, pelgrim, Van Praet

’t Zwin rechteroever

3

14

Philip De Busscher

 

Drie nieuwe graven in peterschap op het kerkhof van Moerkerke

Moerkerke, 19de- 20ste eeuw, graf

’t Zwin rechteroever

3

20

Philip De Busscher

 

November slachtmaand: de huisslacht, een vergeten gebeurtenis. Ode aan de boerin

Moerkerke, 20ste eeuw, slacht, oude beroepen

’t Zwin rechteroever

4

4

Paul Callewaert & Caroline Terryn

 

De duivelshond van Damme. Wat een unieke vondst en het wapen van Damme gemeen hebben

Damme,  middeleeuwen, archeologie,  stadswapen van Damme, heraldiek

’t Zwin rechteroever

4

8

Nikolay Holthof en Philip De Busscher

 

Schinveld-Brunssum Protosteengoed van rond 1200 gevonden in het kasteel van Moerkerke

Moerkerke,  middeleeuwen

’t Zwin rechteroever

4

14

Philip De Busscher

 

Viering 100 jaar kapel van Sarepta 

Moerkerke, 1923, kapel, Sarepta

’t Zwin rechteroever

4

18

Caroline Terryn

 

In memoriam Romain Verniest

Sijsele,  Romain Verniest

’t Zwin rechteroever

4

21


 

 

 
 

Auteur

Titel

Trefwoord

Tijdschrift

Nr

p.

Francis Micholt

Twee 19de-eeuwse obiits in de kerk van Moerkerke

Moerkerke, kerk, 19de eeuw

’t Zwin rechteroever

1

4

Caroline Terryn

 Spaanse dwangarbeiders aan de Damse Vaart betrapt

Damme, Damse Vaart, 19de eeuw

’t Zwin rechteroever

1

10

Nikolay Holthoff, Jan Ooms en Philip De Busscher

Neurenbergse rekenpenningen uit het Kasteel van Moerkerke

 

 

Moerkerke, Kasteel, numismatiek, 16de eeuw

’t Zwin rechteroever

1

17

Caroline Terryn

 

De Damse Korenmarkt in beeld

Damme, Korenmarkt, 13de-19de eeuw

’t Zwin rechteroever

4

 

 

Paul Callewaert

Uit het MIK: Jaargetijde- en Obiitpenning van de familie de Praet

Moerkerke, numismatiek, 17de eeuw

’t Zwin rechteroever

2

8

Philip De Busscher

 

Archeologische vondsten in Oostkerke

Oostkerke, archeologie, 16de -18de eeuw

’t Zwin rechteroever

2

8

Denis Raman

 

In memoriam Marc De Baets

 

 

Sijsele, 21ste eeuw

’t Zwin rechteroever

2

16

Caroline Terryn

 

Houtig erfgoed: de aquarellen van Karel van Sint-Omaars vergeleken met Maerlants teksten

Moerkerke, Damme, plantenkunde, 13de en 16de eeuw,

’t Zwin rechteroever

3

4

Nikolaj Holthof en Philip De Busscher

Muntvondsten te Moerkerke: mijten van Lodewijk van Nevers

 

 

Moerkerke, numismatiek, 14de eeuw

’t Zwin rechteroever

3

6

Caroline Terryn

 

Duurzaam erfgoed: de dakkap van het Damse Sint-Janshospitaal uit eind 13de eeuw

Damme, architectuur, 13de eeuw

’t Zwin rechteroever

3

10

Philip De Busscher

 

 De Duitse Kanonsloop werd verplaatst

 

 

Moerkerke, Tweede Wereldoorlog

’t Zwin rechteroever

3

18

Caroline Terryn

 

Wie waren de Oostkerkse ridders die Galbert van Brugge in 1128 omschreef als ‘Milites ex                         Ostkerca’?

Oostkerke, feodaliteit, 12de eeuw

’t Zwin rechteroever

4

4  

Nikolay Holthoff

 

Uit het MIK: een boor voor een houten waterpomp

 

Moerkerke, museum, waterpomp, 20ste eeuw

’t Zwin rechteroever

4

12

Caroline Terryn

 

Speelboot de kogge: een ideetje voor de Zustertuin

 

Damme, 21ste eeuw

’t Zwin rechteroever

4

18

Philip De Busscher

 

 Nog een schenking: een reeks zeldzame boeken

 

Moerkerke, museum, 20ste eeuw

’t Zwin rechteroever

4

20 

 

Auteur

Titel

Trefwoord

Tijdschrift

Nr

p.

Philip De Busscher

Woordje van de nieuwe voorzitter

heemkunde

’t Zwin Rechteroever

1

2

redactie

Bij de nieuwe lay-out van Erfgoedblad Damme

heemkunde

’t Zwin Rechteroever

1

3

Nikolay Holthoff

Toppers uit  ons MIK – De Oestgeester

Moerkerke, bouwkunde

’t Zwin Rechteroever

1

4

Caroline Terryn, Nikolay Holthoff, Nikolay Holthoff

Siegburgwaar, het drinkgerei van de kasteelheren van Moerkerke in de late middeleeuwen

Moerkerke, keramiek, 14-15de eeuw

’t Zwin Rechteroever

1

5

Nikolay Holthoff

Het leendenombrement van de heren Van Praet in Oedelem

Moerkerke kasteel van Moerkerke, Feodaliteit,

’t Zwin Rechteroever

1

14

Luc De Blieck

 Sijsele vroeger en nu: de dorpsmolen of Lievensmolen                                               

 

 

Sijsele, molen

’t Zwin Rechteroever

2

4

Caroline Terryn

 

Kamstreepversiering op het steengoed uit Siegburg gevonden in het kasteel van Moerkerke (aanvulling)                                                      

Moerkerke, keramiek, 15de eeuw

’t Zwin Rechteroever

2

6

Philip De Busscher 

 

Vergeten, verboden, en gedane zaken. Paling vissen in Moerkerke in de jaren 1970                                                                

Moerkerke, visserij, jaren 1970

’t Zwin Rechteroever

2

8

Caroline Terryn

 

Hoe de Damse zevenster in de praktijk werd afgepaald en het handboek l'Art de la Guerre                                                                                      

Damme, vestingbouw, 17de eeuw

’t Zwin Rechteroever

2

14

Caroline Terryn

Verdwenen Zwinhavens: het boek                                                                                                   

 

Zwin, middeleeuwen

’t Zwin Rechteroever

3

4

Philip De Busscher

Oude vergeten spelletjes op de speelplaats: pekkelen

Moerkerke, kinderspelen

’t Zwin Rechteroever

3

12

                                               Marc De Rouck

 

Zulk een nacht van geweldig geschut.

De brief van Josephine Vertriest over de Slag van 't Molentje              

Moerkerke, Slag om ’t Molentje, 1944

’t Zwin Rechteroever

3

14

Philip De Busscher

De schilder- en renovatiewerken in de kerk van Moerkerke                                               

Moerkerke, Kerk, 2021

’t Zwin Rechteroever

3

18

Dirk Anthierens

De tredkraan in Damme 13de – 16de eeuw

Damme, infrastructuur, tredkraan, 13de – 16de eeuw

’t Zwin Rechteroever

4

4

Philip De Busscher

Versieringen in gegoten beton op gevels en poortpalen

Moerkerke, bouwkunde, 20ste eeuw

’t Zwin Rechteroever

4

12

Philip De Busscher

Een herinnering waardig! De herstelde herdenkingsplaat van Oscar Provoost

Moerkerke, Eerste Wereldoorlog

’t Zwin Rechteroever

4

19


 
Jaargang 2020 

Auteur

Titel

Trefwoord

Tijdschrift

Nr

p.

Denis Raman

 

 

Over de Burgerwacht in groot Damme 1830-1920

 

Damme, Burgerwacht,  19de eeuw, begin 20ste eeuw

’t Zwin Rechteroever

1

 2

 

 

 

Lapscheurse lantaarnstoet ter gelegenheid van 75 jaar België

Lapscheure, lantaaenstoet ,1905

’t Zwin Rechteroever

1

 

Philip De Busscher & Nikolay Holthoff

 

 

 Een vijftiende eeuwse Franse rekenpenning gevonden in Moerkerke

Moerkerke, numismatiek, 15de eeuw

’t Zwin Rechteroever

1

 

Mia Provoost

 

 

 Origineel verslag Slag om ‘t Molentje Moerkerke 13-14.9.1944

 

Moerlerke, bevrijding WOII, 1944

’t Zwin Rechteroever

1

 

Denis Raman i.s.m. Caroline Terryn

 

Wie bezat de Moerkerkse pastorie met pastorale hof? En wat ging vooraf aan de discussie tussen pastoor Declerq en het liberale gemeentebestuur in 1914  

 

Moerkerke, pastorie, 1914

’t Zwin Rechteroever

2

2

Nikolay Holthoff en Philip De Busscher

 

Tweede Romeinse munt gevonden in Moerkerke: sestertius van Marcus Aurelius

Moerkerke, numismatiek, 2de eeuw

’t Zwin Rechteroever

2

18

Caroline Terryn

 

Waarom Damme sinds 1620 zeven bastions telt  en het project Bastions zonder grenzen Damme Sluis Ijzendijke  

Damme, vesting, 17de eeuw

’t Zwin Rechteroever

3

2

Denis Raman

 

Den Hoorn, een gehucht van Moerkerke met een eigen karakter

 

Den Hoorn, stedenbouw

’t Zwin Rechteroever

3

16

Nikolay Holthoff & Caroline Terryn

 

 

De link tussen de botanische tuin van Karel van Sint-Omaars (†1564),  de bloeiende bolpapavers bij het Kasteel van Moerkerke in juni 2020 en de macopijn van Jacob Van Maerlant uit 1270

Moerkerke, kasteel 16de eeuw, archeologie 2020, van Maerlant 1270

’t Zwin Rechteroever

3

22

Denis Raman      

 

Denis Raman wordt erevoorzitter

Denis Raman

’t Zwin Rechteroever

4

2

Caroline Terryn, Nikolay Holthoff en Philip De Busscher

 

Steengoed uit Siegburg gevonden in het kasteel van Moerkerke: het drinkgerei van de familie van Praet uit de late middeleeuwen 

Moerkerke, kasteel, archeologie, ME

’t Zwin Rechteroever

4

4

Denis Raman

 

‘t Zwin Rechteroever dankt Walter Mouton en Guido Bekaert        die jarenlang onze Sareptakapel mee hielpen onderhouden

Moerkerke, Sareptakapel

’t Zwin Rechteroever

4

22

redactie

Rechtzetting ligging Hoornput Den Hoorn

Moerkerke, Hoornput

’t Zwin Rechteroever

4

24

Nikolay Holthoff en Caroline Terryn

 

In memoriam Andy Ramandt

 

 

Andy Raman

’t Zwin Rechteroever

4

24Jaargang 2019
 

Titel

Auteur

Trefwoord

Tijdschrift

Nr

pa

Een pauselijk zegel uit Moerkerkse bodem

De Busscher Philip & Holthoff Nikolay 

Moerkerke; munten; Zoetendaleabdij; eind 15de eeuw

‘t Zwin rechteroever

1

2

De Rijkswachtbrigade van Moerkerke

 

Raman Denis

Moerkerke; rijkswacht; 20ste eeuw

‘t Zwin rechteroever

1

5

Lapscheurse schuur met gekromd aardgebint & Herdruk De houten schuur van het Hof van Sijsele          

Terryn Caroline

Lapscheure; Sijsele; hoeve; schuur

‘t Zwin rechteroever

1

8

Belle Maertensstraat eert Moerkerkse schooljuffrouw  

Raman Denis

Moerkerke; onderwijs; 19de eeuw

‘t Zwin rechteroever

1

12

Siersmid Fernand Vandenkerckhove, Moerkerke 

Vandenkerckhove

Peggy

Moerkerke; smeedkunst; 21ste eeuw

‘t Zwin rechteroever

1

16

Romeinse munt uit Moerkerke  

De Busscher Philip & Holthoff Nikolay

Moerkerke; munten; 1ste eeuw na Chr.

‘t Zwin rechteroever

1

18

Bestek voor een rabot op de Lieve in Damme uit 1689 nader bekeken

Terryn Caroline

Damme; sluis; Lieve; 18de eeuw

‘t Zwin rechteroever

1

20

De Brieversweg


Raman Denis

Moerkerke; straatnaam; Brieversweg; 13de eeuw

‘t Zwin rechteroever

2

2

Het Brugse haventje van Sint-Donaas in Lapscheure tussen 1648 en 1814 in beeld

Terryn Caroline

Lapscheure; Sint-Donaas; Verse Vaart; 17de, 18de en 19de eeuw

‘t Zwin rechteroever

2

10

Archeologische sporen in en rond het kasteel van Moerkerke

De Busscher Philip Holthoff Nikolay Debaene Christophe

Moerkerke; kasteel; archeologie; 12de eeuw

‘t Zwin rechteroever

2

14

Heemkring wordt peter van graf van Moerkerkse pastoor Tyvaert

Raman Denis

Moerkerke; pastoor Tyvaert; 20ste eeuw

‘t Zwin rechteroever

2

22

Jubileumuitgave

 

 

‘t Zwin rechteroever

3

 

Toespraak door de voorzitter ter gelegenheid van 20 jarig bestaan van de Heemkundige Kring ‘t Zwin rechteroever Damme

Raman Denis

Moerkerke; viering 20 jarig bestaan; 2019

‘t Zwin rechteroever

4

2

Heemkundige Kring viert 20 jarig bestaan met openstelling van het MIK op Moerkerke kermis

Terryn Caroline

Moerkerke; viering 20 jarig bestaan; 2019

‘t Zwin rechteroever

4

6

Franse sol constitutionel: revolutionaire munten van Lodewijk XVI uit 1791 - 1792, gevonden in Moerkerke

De Busscher Philip, Holthoff Nikolay & Terryn Caroline

Moerkerke; munten; 1792

‘t Zwin rechteroever

4

10

De naoorlogse eigenaars geven het kasteel van Moerkerke             een culturele en sociaal-economische betekenis 

Van den Broeck

Erwin

Moerkerke; kasteel; 20ste eeuw

‘t Zwin rechteroever

4

14

Waarom je de ’achterdeur’ van de poterne van de Damse OLV-poort ziet vanaf het  Zuidervaartje en waarom ze zo ver van de oever ligt.

Terryn

Caroline

Damme; versterking; 17de eeuw

‘t Zwin rechteroever

4

18

Begrafenisrede voor Leopold Vermeersch (1858-1926),                    na een lange, bewogen carrière als burgemeester  van Moerkerke

 

Raman

Denis

Moerkerke; burgemeesrer Leopold Vermeersch; 19de 20ste eeuw

‘t Zwin rechteroever

4

22


November 2018
 • p. 2 Plaatsbepaling van de vroegste sluis van de Lieve in Damme (Caroline Terryn)
 • p. 6 Moerkerkse straatnamen: Algonquin– en Ontariostraat (Denis Raman)
 • p. 10 De Kerk van Hoeke bezit een schilderij uit de werkplaats van Jheronimus Bosch: de Job-triptiek (Ludo Maeghe)
 • p. 20 Angst, chaos en vreugde in de laatste dagen van de Grooten Oorlog (Caroline Terryn)
Augustus 2018
 • p. 2 De bunkers van WOI in Hoeke, Lapscheure, Moerkerke en Den Hoorn (Caroline Terryn)
 • p. 12 Canadese studenten en hun leraren bezochten op 17 mei 2018 ‘The Battle of ‘t Molentje’ (Denis Raman)
 • p. 13 Straatnamen: regelgeving en originaliteit (Denis Raman)
 • p. 16 Grote droogte legt resten van het Lieveconduit uit 1756 bloot & lamentabele toestand van de Mascherheule- en platheulebruggetjes (Caroline Terryn)
Mei 2018
 • p. 2 Verfijnde bouwgeschiedenis van de OLV-kerk Damme (Caroline Terryn)
 • p. 6 Ons dialect vanuit eigen taalbeleving en genealogisch onderzoek (Margareta Pittery)
 • p. 10 Commotie rond een electriciteitscabine in het Moerkerke van 1931 (Denis Raman)
 • p. 14 De sluis op het Zwin of Zoute vaart in Damme, alias de Slekkeput (Caroline Terryn)
 • p. 22 Enige wetenswaardigheden uit het Liber memorialis van de pastoor van Moerkerke 1818-1924 (Denis Raman)
Februari 2018 
 • p. 2 Drijft de kaart van de Zwinstreek uit 1501 de spot met Middelburg?
 • Een verklaring voor de mysterieuze kerk en burcht De Weelde (Caroline Terryn)
 • p. 4 Burgemeester Leopold Vermeersch (1858-1926) speelde na WOI
 • een verzoenende rol in het politiek sterk verdeelde Moerkerke (Denis Raman)
 • p. 8 Het rabot van de Rabattestraat in Damme uit 1661 en sponning als naamsverklaring voor rabot (Caroline Terryn)
 • p. 12 Metaalvondsten van Philip De Busscher nabij Altena Moerkerke (Nikolay Holthoff)
 • p. 20 Vliegtuigen boven Damme in de Eerste Wereldoorlog (Caroline Terryn)
 
November 2017
 • p. 74 Leopold Vermeersch (1858-1926) katholiek burgemeester in het liberale Moerkerke van vóór WOI (Denis Raman) 
 • p. 78 Grüßen aus Moerkerke: Duitsers tijdens WOI in het dorp en de oorlogsherinneringen van pastoor De Clerck (Caroline Terryn)
 • p. 88 Pieter Van Meenen (1860-1955), de eerste Van Meenen in Moerkerke die de kuipersstiel vaarwel zei (Greta Pittery)
 • p. 92 Een rabot met afdak voor het Sas van de Lieve (Caroline Terryn)
 • p. 96 Uit expo en boek Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek blijkt dat er al vóór de bedijking en inpoldering een rijke bewoning was (Pieterjan Deckers)
Augustus 2017
 • p. 50 De inpoldering van de rechteroever van het Zwin in Damme (Caroline Terryn)
 • p. 54 Ballastkeien & baggerzand. Exotische stenen onthullen de internationale handelsnetwerken van Middeleeuws Brugge (Wim De Clercq, Roland Dreesen, Ward Leloup en Jan Trachet)
 • p. 56 Uit ons museum: een stenen kanonskogel uit Damme (Nikolay Holthoff)
 • p. 60 Petrus Van Meenen (Moerkerke, 1860-1955), alias Pier Leute, schilder, schepen en organisator in het katholieke verenigingsleven (Denis Raman)
 • p. 68 Het Sleckstraetkin, de plaats van Slecke in de Zevenster en de haven van Damme … vanop het terras van De Smisse (Caroline Terryn)
Mei 2017
 • Alberick Van Meenen (1882-1965), de laatste kuiper van Moerkerke (Denis Raman)
 • Uniek zicht op bolwerk Damme anno 1706 (Bruno Comer) 
 • Werd de Damse Slecke in 1548 gebouwd als experiment? Of ook als getijdenschutsluis of vlotdok? (Caroline Terryn)
Februari 2017
 • Uit het MIK, Museum in de Kerk: de vlag van de Geitenbond (Denis Raman) 
 • Waarom bouwde Brugge in Damme in 1548 een schuifdeursluis? En waar dankte de Slecke haar naam aan? (Caroline Terryn) 
 • WOI in Damme: René De Burggraeve uit Moerkerke wordt tot spion opgeleid en moet daarna weerom door de ‘Doodendraad’ (deel 6) (Bewerkt door Denis Raman)
Dec 2016
 • Waarlijk de molenaars zijn niet al te gelukkig te Sijsseele (1879). Ongevallen op en rond windmolens (Gerrit Huybreghts)
 • Straatschenderij te Vijve-Kapelle in 1671 (Ronny Debbaut) 
 • Mobiliteitsproblemen in Damme anno 1746: bruggen, wegen en sluizen (Caroline Terryn) 
 • WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke over de ‘Doodendraad’ ontsnapte (deel 5) (Bewerkt door Denis Raman) 
 • Enkele bedenkingen bij het portret van Jacob van Maerlant op het plafond van het stadhuis van Damme (Caroline Terryn)
 • Uit het museum: 2 Engelse glazen flesjes gevonden te Moerkerke (Nikolay Holthoff) 
 • Verslag van de Statutaire Vergadering van 14/11/2016 (Denis Raman)
Sept 2016
 • Cervantes († 1616) en de Trinitariërs van Lapscheure (Hervé  Daras)
 • Damse deken Jennyn, promotor van Onze-Lieve-Vrouw van Remedie (Caroline Terryn)
 • Uit de museumcollectie: kogels van de Slag van ’t Molentje.  Met een beschrijving van de veldslag van 12-13 september 1944 (Nikolay Holthoff) 
 • WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke als polsstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 4) (Bewerkt door Denis Raman)
 • De Damse vleermuizen overwinteren niet in een kazemat, wel in een poterne (Caroline Terryn)

Juni 2016
 • De Noordmolen op de Zwinkaart lag bij Sint-Denijs Preekboom, een vijfsprong van rond 1230 op de rechteroever van het Zwin (Caroline Terryn)
 • WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke als polsstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 3). Bewerkt door Denis Raman
 • Het verhaal van Margareta van York. Voordracht gehouden bij de opening van "De Madammen van Damme” in het Stadhuis op 30 april 2016 (Veronique Lambert)
 • Het hoogtemerkpunt aan de kerk te Moerkerke (Remi Schillewaert)
 • De heer van Sijsele als verre voorvader van een Belgische koningin? (Gerrit Huybreghts)
 
Maart 2016
 • Erfgoed dag in de Sint-Dionysiuskerk van Moerkerke: rituele objecten en gebruiken (Denis Raman)
 • De blijde inkomst van Pierre d’Hanins als heer van Moerkerke  in 1743. Deel 3: het ritueel van de blijde intrede (Caroline Terryn)
 • WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke als polsstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 3). Bewerkt door Denis Raman
 • WOI in Damme: voedselopeisingen en de noodhulp van het Bevoorradingskomiteit (Caroline Terryn)
 • De Hekhoekkapel in Sijsele, een O.L.V.-kapel uit 1954 (Denis Raman)
 • Waarom de molen op de Kaart van de Zwinstreek uit 1501 niet de Hoornmolen maar wel de Noordmolen is (Caroline Terryn)
 • In memoriam André Landuyt (Denis Raman) 
 • De Lieve werd in 1660 omgeleid vanwege de gebrekkige dodanen (1) (Caroline Terryn) 
December 2015
p. 74  Expo over WOI tijdens Moerkerke Kermis trok meer dan 300 belangstellenden: een mooi resultaat van 15 jaar ’t Zwin Rechteroever (Het bestuur)
p. 76  Op de Kaart van de Zwinstreek uit 1501 ontbreekt Middelburg en staat er een molen: de Noordmolen of de Hoornmolen? (Caroline Terryn)
p. 80  Hoort Moerkerkebrug bij Moerkerke of bij Middelburg? Getuigen op het proces tegen de opvolger van Pieter Bladelin in 1497 (Denis Raman)
p. 82   De molenaar en de kurassier - Sijsele in de Franse tijd (Gerrit Huybreghts)
p. 86  Uit de MIK-collectie: 3 stereofoto’s van Moerkerke uit 1854 (Het museumteam)
p. 88  De ‘Kazemat van de Lieve’ in Damme was nooit een waterpoort; pleidooi voor een rabot op het ’Sas van de Lieve’ (Caroline Terryn)
p. 92  Grafschriften in de Heilige Drievuldigheidskerk te Lapscheure [1] (Guido Vermeersch)
p. 94  WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke als polsstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 2) (Bewerkt door Denis Raman)
p. 96  De Blijde Inkomst Pierre d’Hanins als heer van Moerkerke in 1743. Een ode aan de kasteelheer én zijn echtgenote [deel 2: kolom 2] (Caroline Terryn)

September 2015

p. 50  De Heemkundige Kring 't Zwin Rechteroever bestaat 15 jaar (Denis Raman)
p. 52  Moerkerkenaars en Groot Dammenaars in den Grooten Oorlog (i.s.m. Kring Mars & Mercurius)
p  52  WOI in Damme: hoe René Burggraeve uit Moerkerke als poolstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 1) (Denis Raman)
p. 55  De Blijde Inkomst van Pierre d’Hanins als heer van Moerkerke in 1743. Een huldegedicht, prestigieus gedrukt op zijde (deel 1) (Caroline Terryn)
p. 57  Het polderdorp Mijnsheerenland van Moerkerken in Zuid-Holland en andere sporen van de familie Van Praet in Nederland (Wim Groeneweg)
p. 58  De Damse Vaart als afwateringskanaal in de jaren 1830? Jazeker! Het bouwplan van de sifon van 1847 levert extra bewijsmateriaal. (Caroline Terryn)
p. 65  Deze trekschuit voer tot 1885 op de Damse Vaart (Caroline Terryn)
p. 66  Moerkerkebrug over de Lieve en Pieter Bladelin in de 15de eeuw (Denis Raman)
p. 67  ‘t Zwin neemt 2 herdenkingsmonumenten in peterschap en andere werkzaamheden 
p. 68  Kobus en de Maerlantroute (Guido Vermeersch)
p. 70  Steenbakkerij van Hoeke. Van veldoven over kasoven tot tunneloven (Remi Schillewaert)
p. 72  Merkwaardige vondst in Sijsele: de oorspronkelijke, geruimde grafsteen van pastoor Clouwaert teruggevonden in tuin van de bakker (Romain Verniest)

Juni 2015
p.  26  Nieuwe bevindingen over het Napoleonkanaal. 200 jaar Damse Vaart (Caroline Terryn)
p.  30  De draad des doods in Lapscheure (Wereldoorlog I)( Guido Vermeersch)
p.  37  Moerkerkebrug, Gentse Lieve, Pieter Bladelin en renten in de 15de eeuw (Denis Raman)
p.  40  Documenten uit het Heerlijkheidsarchief van Moerkerke (Wim Groeneweg)
p   44  Moerkerkse ‘brandplaatjes’ (Fernand Vandenkerckhove & Nikolay Holthoff)
p   46  Gallo-Romeins importaardewerk uit Sijsele (Nikolay Holthoff)
p   48  Uit onze fotocollectie 

Maart 2015

p.  2  De opgraving (1989) van de eerste kerk van Lapscheure (1236-1583)
p.  7  Brief van de voorzitter over onze fotocollectie
p.  8   Waarvoor dienden deze plaatjes aan Moerkerkse gevels? Of kent u dergelijke plaatjes in andere deelgemeenten van Damme?
p.  9   Afscheid van Constant Devroe, een bijzondere streekgenoot
p  10  De moefen van de Sareptakapel van Moerkerke, komen ze van de hoeve, van het klooster of van de kloosterkerk van Sarepta?
p. 12   De bakker en de molenaar. Administratieve kwesties in het Sijsele van 1775
p. 14    De relicten van de Lievebermen ten oosten van Moerkerkebrug vergeleken met een kaart van ca. 1690 en een doorsnede van 1730
p. 16   Uit ons museum. Een gave gietijzeren kanonskogel uit Hoeke
p. 18    WOI in het Damse: de bezetter controleerde de bevolking van het Marinegebiet vanuit Ortskommandanturen
p. 22   Op bezoek bij…  René Borrey in Moerkerke
December 2014
p. 86   Fotoverslag herinwijding kapel van Sarepta in Moerkerke op zaterdag 20 september 2014
p. 88   Leon Raes bouwde in 1923 de kapel van Sarepta ter ere van het klooster en voor de drie vrouwen in zijn leven
p. 90   Moerkerke 1945 Koloniale solidariteit verzacht oorlogsleed
p. 92   WOI in het Damse: hoe Victor Van den Bon oorlogsburgemeester van Sijsele werd
p. 96   Geïmporteerd aardewerk aangetroffen op en rond de site van het Kasteel van Moerkerke
p. 98   Brungheers lag binnen de paallanden van Sluis
p. 100  Fotoverslag van de Statutaire Vergadering met Donder in ’t Hooi  op maandag 1 december 2014
September 2014
p. 58  De kapel van Sarepta na 13 jaar opnieuw in de picture Uitnodiging herinwijding op zaterdag 20 september 2014
p. 62  De ligging van het ‘Oude Lapscheure’ op de Kaart van de Zwinstreek
p. 66  70 jaar geleden - Canadese aalmoezenier Padre ’Tom’ Mooney: gesneuveld in Moerkerke - begraven in Moerbrugge
p. 68  Het uitbreken van WOI in het Damse: mobilisatie en toenemende paniek tot de inname op 14 oktober 1914
p. 72  Speuren naar sporen van de Groote Oorlog Verslag van de uitstap naar het IJzerfront op 24 juli 2014
p. 76  Als de abondante vrimde wateren afcomen De doorsnede van de Lievebermen tussen Leestjes en Moerkerkebrug tijdens de overstroming van 1730
p. 80  De ontdekking van muurschilderingen in de kerk van Moerkerke
p. 30  Brungheers, gehucht van Lapscheure, op de Kaart van de Zwinstreek 1501
p. 30  Verslag erfgoeddag 27 april 2014
p. 30  Verslag expo Damme in de Groote Oorlog 27.4 - 24.5.2014
p. 30  Regio Damme aan de vooravond van de Groote Oorlog
p. 30  Van Vivenkapelle tot Den Hoorn: de aanleg van de stoomtram Brugge - Middelburg - Aardenburg in 1904
p. 30  Een inzicht in de geschiedenis van de familie Geldhof te Sijsele (2)
p. 30  Oude aardewerkvondsten uit het kasteel van Moerkerke
p. 30  De Lievebermen tussen Raapschot en Moerkerkebrug als Gentse erve
p. 52  Daguitstap Dammenaars aan het front - donderdag 24 juli
Maart 2014
P. 2 De achthoekige kerktoren van Hoeke op de Kaart van de Zwinstreek uit 1501
P. 6 De wasstamper van Romain Verniest uit Sijsele
P. 8Het wasgebeuren bij het gezin Vyncke in Vivenkapelle rond 1940
P. 10 Een inzicht in de geschiedenis van de familie Geldhof te Sijsele
P. 15   Vanaf Erfgoeddag 27 april 2014 loopt in de Bibliotheek van Sijsele de achtdaagse expo Damme in de Groote Oorlog i.s.m. de Heemkundige Kring
P. 16  27 april: Erfgoeddag in het MAK, museum in de kerk van Moerkerke
P. 18 Aspecten van het Zwindebat: de functie van de dam van Damme (1)
P. 22  Waar het Leopoldkanaal de bedding van de Lieve verliet
P. 24 In memoriam Lucas Vandensteene

December 2013

- Schone schijn op de kaart van de Zwinstreek uit 1501: Monnikerede was al midden 15de eeuw failliet
- Algemene ledenvergadering 2013 met optreden Erik Wille
- Terugblik op 112 jaar Museum Sint-Janshospitaal
- Sijsele Oud en Nieuw: bijna een eeuw Slagerij Neyt maakte plaats voor bakkerij Lukas
- De restauratie van het graf van E.H. Lietaert, pastoor van Moerkerke
- Fotoverslag van de werken aan de Sareptakapel
- De Lievebermen van Leestjesbrug naar Raepschot en de exacte ligging van het Leopoldkanaal t.o.v. de Lieve
- Grote opkomst voor Museum in de Kerk op Open Monumentendag
- Nostalgie in de landbouw                                                                             

September 2013

- Niet te missen op Open Monumentendag zondag 8/9/2013: ons museum en de toekomst van het Sint-Janshospitaal in Damme
- Zondag 17 september 1944: een onvergetelijke luchtshow
- Het kasteel van Lembeke op de kaart van de Zwinstreek uit 1501. Een verdwenen burcht aan de oever van het Zwin
- Uit onze museumcollectie: uitzonderlijke munt van kort na 1789 en andere muntvondsten uit Moerkerke (deel 3)  
- Tastbaar katholiek verleden: "Herkenningsteeken" van de Eucharistische Kruistocht
- Beeldverslag van enkele van de werkzaamheden van onze kring: Sareptakapel en funerair erfgoed in verschillende deelgemeenten
- Het schip op het oudste stadszegel van Damme is een kogge: vandaar ons bezoek aan de kogge van Kampen in Lillo op 11/8/2013

Juni 2013

- "Monnikerede-Boven" op de kaart van de Zwinstreek uit 1501
- Het schooltje van Mietje Wagemakers te Lapscheure  1837-1884
- De bietenmachine van Gentiel Verleye uit Sijsele
- Uit onze museumcollectie: muntvondsten uit Moerkerke (deel 2)
- Moerkerke 1860: een verkeerde aangifte
- Het conduyt bij Leestjes van rond 1641 was het tweede konduit van Moerkerke-Zuid-over-de-Lieve en is één van de vele Lieverelicten
- Aankondiging Open Monumentendag 2013

Maart 2013

- de peerspits en klokkenverdieping van de kerktoren van Oostkerke op de kaart van de Zwinstreek uit 1501 (deel 5)
- Slavenmeesters in de H. Drievuldigheidskerk te Lapscheure-Damme
- Hachelijk bezoek langs 't Geleed - oktober 1944
- Uit de museumcollectie: uitzonderlijk 14de -eeuws muntje en andere muntvondsten uit Moerkerke (deel 1)
-Damse Lieverelicten: 1. de voorlopers van de Leestjesbruggen op de grens van Maldegem
- Heemkring redt het graf van Damse kunstschilder Paul Klein
- De  revolutionaire duivenzolder op het bakhuis van het Chartreusehof in Damme
- De tocht van een Normandische boerenkar in 1944: Gueutteville-les-Grès - Den Hoorn enkele reis
- In memoriam de parkbomen van kasteel Van Reybrouck in Moerkerke
- Lapnamen uit Sijsele 20ste eeuw
 

December 2012

-Wat staat er op de linkerbovenhoek van de cover? Kaart van de Zwinstreek uit 1501 (deel 4)
- Verslag "Ons Dorp III” op 27 september 2012
- De steenbakkerij of de steenovens van HOEKE
- Op elke Prochie eene Fransche schoole Joseph
Van Heule en het onderwijs in de Franse Tijd tijdens de eerste bezetting 1792-1793
- De doden begraven te LAPSCHEURE
- SIJSELE: verdwenen cafés aan de wijk "De Zwaan” Café De Oude Zwaan en Café De Nieuwe Zwaan 
- De Lieve werd in Moerkerke al eerder van de kaart geveegd door de kadastermutatie van 1876
- Ere wie ere toekomt: Moerkerke heeft een Karel van Sint-Omaarsstraat
- Op werkbezoek in de Vrije Basisschool van SINT-RITA

September 2012

-Aankondiging van Ons Dorp iii op 27 september 2012
-Een brok heropgeroepen oorlogsleed
-Hoe onnauwkeurig is de Kaart van de Zwinstreek?
-Fotoverslag van bezoek aan Ten Houcke Boven op 30 juni 2012
-Bij de verplaatsing van 2 grafkruisen op het kerkhof van Hoeke
-De Lievejaagpaden heetten Leyeberm en Ketsbermwegel
-Rond de bakovens (4): bakhuis met charmante herbestemming

 
Juni 2012

- Persartikel: Rariteitenkabinet in Gods huis
-
Bezoek "Ten Houcke Boven" met historische wandeling
-
Kaart van de Zwinstreek(2)
-
Gentiel is zijn pik aan het booten
-
Een middeleeuwse moefe
-
De 13de eeuw is de Gouden Eeuw van Damme
-
De Lieve in Europees perspectief
-
Een stem uit de Gouden Eeuw van Damme
-
Sijsele was al bewoond in de Romeinse tijd
-
Straffen en belonen: Onderwijs in Groot Damme(6)
-
Rond de bakovens(3): de ovendeuren
-
Nieuw boek: Anderhalve eeuw Moerkerks verenigingsleven

Maart 2012

- Ons museum
- Funerair erfgoed: familiegraf Vandermeersch-Van Besien van de sloop gered - Caroline Terryn
- Oud en Nieuw: Lapscheure 1930-2005 - Guido Vermeersch
- Molen van Hoeke
- Kaart van de Zwinstreek - Caroline Terryn
- Veldstenen in Moerkerke - Caroline Terryn
- Op 't Fort Sint Donaas te Lapscheure -herfst 1944 (deel 2) - Roger Morre
- Bedding van de Lieve - Caroline Terryn
- Herwaardering van de Lieve - Caroline Terryn
- Sijsele, De Hert op de wijk De Zwaan - Romain Verniest
- Het onderwijs in Groot-Damme was tot half de 19de eeuw gemengd - Caroline Terryn
- Rond de bakovens (deel 2): het stoken (hoeve Bernaertsbilk, Vlienderhaag, Lapscheure)
- Te koop: beschermd monument Kasteel van Reybrouck in Moerkerke - Caroline Terryn

December 2011

- Rouwbericht Roger Morre

- Op 't Fort Sint Donaas te Lapscheure- herfst 1944 (deel 1) - Roger Morre
- Rond de bakovens (deel: Drie Ovenketen in Den Hoorn

- Onderwijs in Groot-Damme tot de 19de eeuw (deel 4) - Caroline Terryn
- Een origineel Driekoningenlied uit de Zwinstreek - Lukas Vandersteene

- Vervolg van een spannend verhaal - Wilfried Morre

- In 1884 werd de Lieve van de kaart geveegd (deel 2) - Caroline Terryn

- Het Onze Vader van Walter Steininger - Wilfried Morre

September 2011

- D I A L E C T in Lapscheure - Guido Vermeersch  

- Moerkerkebrug en de Lieve (deel 9) - Denis Raman  

- Onderwijs in Groot-Damme tot de 19de eeuw (deel 3) - Caroline Terryn  

- Dicke Luft...nabij de Leopoldsvaart - Roger Morre  

- In 1884 werd de Lieve van de kaart geveegd - De Lieve in de gemeentelijke atlassen in de 19de eeuw - Caroline Terryn
- Spannend verhaal uit de Eerste Wereldoorlog - Wilfried Morre

- 10 september 2011: FORTENNACHT

- Nieuwe publicatie: Herbergen in Moerkerke - Denis Raman

Juni 2011

- D I A L E C T in Lapscheure (deel 1) - Guido Vermeersch
- Moerkerkebrug en de Lieve - Denis Raman
- Dicke Luft...nabij de Leopoldsvaart (deel 16) - Roger Morre
- Onderwijs in Groot-Damme tot de 19de eeuw (deel 2) - Caroline Terryn
- Historische wandeling: een beknopt verslag
- Fort Raepschot en de mythe van de Tempeliershoeve - Caroline Terryn
- Opmerkelijke vondst in Den Hoorn - Wilfried Morre
- Niet te missen in het Gruuthuusemuseum aan de Dijver
- Verslag Studiedag 21 mei 2011 te Wondelgem: herwaardering van de Lieve - Caroline Terryn
- Collegiaal bezoek - Wilfried Morre

 

Maart 2011

- Uitnodiging Lentewandeling op 16 april 2011

- Moerkerkebrug en de Lieve (deel 7) - Denis Raman

- Onderwijs in Groot-Damme in de 19de eeuw (deel 1) - Caroline Terryn

- Dicke Luft...nabij de Leopoldsvaart (deel 15) - Roger Morre

- December 1944: Duitsers weg, werk aan de winkel -Wilfried Morre

- Meer over "moer" in Moerkerke - Caroline Terryn

- Politiek leedvermaak in Moerkerke vóór W.O. I

December 2010

- Fotoverslag 10.10.10.: kermis 1110-2010

- Moerkerkebrug en de Lieve (deel 6) - Denis Raman

- Negenhonderd jaar Moerkerke 1110-2010 (deel 4) - Caroline Terryn

- Een groot kunstenaar en Vlaming: Antoon De Vaere - Wilfried Morre

- Dicke Luft...nabij de Leopoldsvaart (deel 14) - Roger Morre

- Rouwbericht Mevr. Jacqueline De Leyn

- Vivenkapelle in de kijker - Denis Raman

- Sijsele in de kijker - Denis Raman

- Sijseels grafmonument "gered" door Peterschap

- Enkele andere werkzaamheden najaar 2010

- Oud en Nieuw: Café Sportwereld van Arthur Snauwaert.

September 2010
- Activiteiten rond 900 jaar Moerkerke op 10 oktober

- De vlag van de heemkundige kring - Denis Raman

- Moerkerkebrug en de Lieve (deel 5) - Denis Raman

- Negenhonderd jaar Moerkerke: 1110-2010 (deel 3) - Caroline Terryn

- Dicke Luft...nabij de Leopoldsvaart (deel 13) - Roger Morre

- Moerkerke in Canada? - Wilfried Morre

- Overdracht vaandel NSB Damme - Merkwaardig leven van Joseph de Groote - door R. Verniest en L. De Brauwer

Juni 2010

- Moerkerkebrug en de Lieve (deel 4) - Denis Raman
- Negenhonderd jaar Moerkerke (deel 2) - Caroline Terryn
- Dicke Luft...nabij de Leopoldsvaart (deel 12) - Roger Morre
- 't Molentje-Moerkerke: Canadese gedenksteen - Wilfried Morre
- Werkgroep "Stenen en Grafstenen" - Denis Raman
- Opgravingen te Stakendijke (Sijsele) - Raakvlak

- Moerkerkebrug en de Lieve, deel 3 (door Denis Raman)
- Negenhonderd jaar Moerkerke (1110-2010) (door Caroline Terryn)
- Dicke Luft... nabij de Leopoldsvaart, deel 11 (door Roger Morre)
- Van 't Couvent naar Baracke 6 - Stube 2, deel 4 (door Wilfried Morre)Maart 2010
December 2009
- Uitnodiging algemene vergadering
- Moerkerkebrug en de Lieve, deel 2 (door Denis Raman)
- Ne Kah - Ne Tah: Canadese veteranen schenken Algonquinvlag (door Wilfried Morre)
- Dicke Luft... nabij de Leopoldsvaart, deel 10 (door Roger Morre)
- Bezoek aan het Landbouwmuseum Ter Zoeterstede in Lapscheure en het Bladelinmuseum te Middelburg (door Wilfried Morre).
- 12 september 2009 aan de kapel van Marreyt te Moerkerke (door Denis Raman)
- Van 't Couvent naar Baracke 6 - Stube 2, deel 3 (door Wilfried Morre)
Juni 2009
- Van 't couvent naar Baracke 6 - Stube 2: 2 jaar overleven in Duitse verplichte arbeidsdienst (door Wilfried Morre)
- Dicke Luft... nabij de Leopoldsvaart, deel 8 (door Roger Morre)
- Ons Dorp in oude foto's (door Hendrik De Leyn)
- Uitstap naar de Côte d'Opale op 17 mei (door Denis Raman)
- De Lievebedding: wandelen doorheen het verleden (door Denis Raman)

Maart 2009
- Christus aan het Kruis: zes mirakels in de O.-L.-Vrouwhemelvaartkerk van Damme (door Denis Raman)
- Laan Maldegem - Knocke: de Natielaan (door Guido Vermeersch)
- Damse figuren: Tuur de garde van Sijsele
- Dicke Luft... nabij de Leopoldsvaart, deel 7 (door Roger Morre)
- Is er een verband tussen het Leopoldkanaal en de Moerkerkse kapelletjes? Deel 2 (door Caroline Terryn)
- De Gentse Lieve: na het boek, nu de wandeling
- Jong Moerkerke speurt naar eigen oorlogsverleden
December 2008
- Jerôme Lampo (door Paul Gervoyse)
- De heropbouw van Onze-Lieve-Vrouw Ter Koortsen in 1926 (door Denis Raman)
- Is er een verband tussen het Leopoldkanaal en de Moerkerkse kapelletjes? (door Caroline Terryn)
- Oud en Nieuw: kruispunt Dorpsstraat en Oedelemsesteenweg te Sijsele (door Romain Verniest en Marc De Baets)
- Verslag Open Monumentendag 2008 in Moerkerke
- Dicke Luft...nabij de Leopoldsvaart, deel 6 (door Roger Morre)
- Weerspreuken: doen ze het nog?
- Kunstzinnige grafzerk op het kerkhof van Damme (door Herwig Verleyen)
- Steun en erkenning bij de overheid
- Wij zijn dialecten genegen, ook het Brugse dialect
September 2008
- Open Monumentendag 2008
- Waarom het Leopoldkanaal tot stand kwam (door Guido Vermeersch)
- Dicke Luft...nabij de Leopoldsvaart, deel 5 (door Roger Morre)
- Kapellen voor jaren ver gerenoveerd (door Wilfried Morre)
- Een geslaagde dialectavond (door Wilfried Morre)
- Nieuws over de Libri Picturati (door Caroline Terryn)
- De Lieve, niet bepaald het lievelingetje van Damme (door Caroline Terryn)
Juni 2008
- Een gezellige dialectavond (door Wilfried Morre)
- Opening heringerichte stadswallen van Damme (door Denis Raman)
- De ophaalbrug over de Damse Vaart, deel 2 (door Caroline Terryn)
- Dicke Luft...nabij de Leopoldsvaart, deel 4 (door Roger Morre)
- Het grafmonument Vintioen te Damme (door Denis Raman)
- Oud en nieuw: rechtzetting
- Weerspreuken (door Wilfried Morre)
Maart 2008
- Siersmeden deel 2 (door Denis Raman)
- Straatnamenboek (door Denis Raman)
- We sliepen in 't couvent: André Haegeman (door Wilfried Morre)
- De ophaalbrug over de Damse Vaart in Damme (door Caroline Terryn)
- Guillaume De Coussemaker: oudstrijder 1940 - 1945 (door Romain Verniest)
- Dicke Luft...nabij de Leopoldsvaart, deel 3 (door Roger Morre)
- Oud en Nieuw: de molen van Hoeke (door Marc De Baets)
- Medelid in de kijker: Paul Gervoyse
- In memoriam Geert Van Poucke
December 2007
- Overstromingen 1944 (door Antoon Vermeersch)
- Siersmeden: de vuilste maar de schoonste stiel die er bestaat (door Denis Raman)
- Was Clement de Castillo een echte "caballero"? (door Caroline Terryn)
- De kanonsloop van Moerkerke (door Caroline Terryn)
- Van Oost-Pruisen tot 't Molentje (door Wilfried Morre)
- Oud en Nieuw: De wissel op Den Hoorn (door Hendrik De Leyn)
- Dicke Luft... nabij de Leopoldsvaart (2) (door Roger Morre)
September 2007
- Dokter Hendrik Vanryckeghem te Moerkerke (door Paul Gervoyse)
- Waar woonden de kasteelheren en -dames 's winters? (door Caroline Terryn)
- Dicke Luft... nabij de Leopoldsvaart (1) (door Roger Morre)
- Oud en nieuw: kruispunt Stationsstraat en Veldstraat te Sijsele (door Romain Verniest en Marc De Baets)
- 't Molentje 13/09/1944: Canadese veteranen getuigen (door Wilfried Morre)
- Een avondje Karel Waeri met Erik Wille (door Wilfried Morre)
Juni 2007
- Aankondiging optreden Erik Wille en accordeonist (door Denis Raman en Marc De Baets)
- Karel Waeri, de Gentse liedjeszanger
- Volkshumor in gekende volksliederen (door Denis Raman)
- Het Moerkerks moordlied (door Caroline Terryn)
- Het lied van de Sijseelse kermiskoers (door Caroline Terryn)
- Oorlogsdagboek Cyriel Cocquyt, slot (door Denis Raman)
- Sergeant-vlieger Werner Marreyt waardig herdacht (door Geert Versieck)
- Gevraagd: amateur archeologen (door Wilfried Morre)
- Oproep tot peter/meterschap graftekens
- Te gast bij VBRO (door Frederik Thomas)
Maart 2007
- 08/09/44: Canadezen beschieten vanuit Moerbrugge het Duitse hoofdkwartier, gelegerd in kasteel "Ten Torre" te Oedelem (door Romain Verniest)
- 50 jaar geleden: Sergeant-vlieger Werner Marreyt sterft in vliegtuigcrash (door Wilfried Morre)
- Gebruik en hergebruik van steen in de Onze Lieve Vrouwekerk van Damme (door Caroline Terryn)
- Bevrijding met een wrange nasmaak (door Roger Morre)
- Oud en Nieuw: Kasteelstraat te Moerkerke (door Hendrik De Leyn)
- Oorlogsdagboek Cyriel Cocquyt, deel 7 (door Denis Raman)
December 2006
- Oorlogsboek Cyriel Cocquyt, deel 6 (door Denis Raman)
- Onze herbergen in 1779 (door Ronny Debbaut)
- Het sas van de Lieve (door Caroline Terryn)
- De septemberdagen van 1944 (door Romain Verniest)
- Oud en nieuw: wijk Eienbroek te Oostkerke (door Hendrik De Leyn)
- Notities van de voorzitter (door Denis Raman)
- Een middeleeuws avondje uit (door Wilfried Morre)
- Snelcursus Snit en Naad anno 1302 (door Caroline Terryn)
- Voorstelling Damse Verjaardagskalender (door Folkert Schellekens)
- In memoriam
Juni 2006
- Dagboek van Cyriel Cocquyt, deel 4 (door Denis Raman)
- De Lieve (door Caroline Terryn)
- De Libri Picturati: stand van het onderzoek (door Michel Van denBroeck)
- Oud en nieuw: de Markt van Damme met stadhuis (door Hendrik De Leyn)
- Sijsele in de Tweede Wereldoorlog: 63 jaar geleden (door Romain Verniest)
- Oproep peter-/meterschap over grafteken(s) op Damse begraafplaatsen (door Ludo Maeghe)
Maart 2006
- Dagboek Cyriel Cocquyt, deel 3 (door Denis Raman)
- Beschadigde wegwijzer (door Romain Verniest)
- Een samenkomst onder een boom? (door Diane Lerouge)
- De beschieting van Sijsele door de Duitsers vanuit Moerkerke op 13 september 1944 (door Romain Verniest)
- Oud en nieuw: dorpskom Sijsele (door Romain Verniest)
- Brasserie St Alphonse Damme (door Nikolay Holthoff)
- Het woord is aan de voorzitter (door Denis Raman)
- Herinneringen aan een Amerikaanse Adelaar (door Wilfried Morre)
- Inventarisatie Bouwkundig Erfgoed van Damme en deelgemeenten
December 2005
- Terugblik op Open Monumentendag 2005: meer dan 500 bezoekers (door Denis Raman)
- Het boek over de Damse schuren valt in de smaak (door Denis Raman)
- Een verdwenen bergschuur in Groot Damme (door Caroline Terryn)
- Uit het dagboek van Cyriel Cocquyt - deel 2. "Hoe we krijgsgevangenen werden"(door Denis Raman)
- Lijkrede namens de Commissie van Openbaren Onderstand uitgesproken op het graf van hun betreurden voorzitter heer Henri Danneels (door Romain Verniest)
- Oud en nieuw: de Hoogstraat in Lapscheure in de jaren '70 tegenover nu (door Hendrik De Leyn)
- De opgravingen van de Damse stadswallen (door Caroline Terryn)
- Werkzaamheden (door Denis Raman): nieuwe vloer van de Kapel van Sarepta, straatnameninventarisatie in de stad Damme, het kanon uit de Tweede Wereldoorlog terug in Moerkerke.
- Herinneringen aan een Amerikaanse Adelaar (door Wilfried Morre)
September 2005
- Voorstelling Open Monumentendag 2005 in het Hof van Sijsele
- De septemberdagen van 1944 aan het kasteel 'Ten Torre' te Oedelem (door Romain Verniest)
- Uit het dagboek van Cyriel Cocquyt - deel 1. "Een soldaat in vredestijd" (door Denis Raman)
- Werkzaamheden (door Denis Raman): onderhoud kapel van Sarepta, kapel van de Waterhoek, Damse begraafplaatsen, straatnameninventaris.
- Van waar de straatnaam Kwabettestraat? (door Guido Vermeersch)
- Oud en nieuw: oorlogsschade in de Dorpstraat te Moerkerke tegenover nu (door Romain Verniest)
Juni 2005
- Immaterieel erfgoed in Damme: touwtrekken (door Geert Versieck)
- Inlevering van granen in de oorlog 1940 - 1945 (door Romain Verniest)
- Schuren in Damme en hun gebruik; schuur 't Bolleken, schuur hoeve De Buck en Hof van Sijsele (door Caroline Terryn)
- De sleckeput en de stadswallen van Damme (door Denis Raman)
- Oud en Nieuw: De Vaeghe in Moerkerke (nu Kasteelstraat) (door Hendrik De Leyn)
- Plechtigheid aan de Onze-Lieve-Vrouwkapel "De Zwaan" te Sijsele (door Romain Verniest)
Maart 2005
- 60 jaar dankkapel "De Zwaan" (door Romain Verniest)
- Altena, een naam die tot de verbeelding spreekt (door Caroline Terryn)
- Oud en nieuw: het Bradericplein te Vivenkapelle doorheen de eeuwen (door Hendrik De Leyn)
- Zwinstraat = Zwijnstraat (door Ronny Debbaut)
December 2004
- Heemkundige kring valt in de prijzen (door Caroline Terryn)
- Restauratie van de dorpskapel in Sijsele (door Romain Verniest)
- Vandalisme langs de Damse Kapellenroute
- De dood van René Dhondt op 05 september 1944 (door Romain Verniest)
- Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog (getuigenissen van Maurits Van Damme, opgetekend door Denis Raman)
- De kosterfamilie Retsin te Moerkerke, 19e eeuw (Ronny Debbaut)
- Oud en nieuw: Dorpstraat van Sijsele in de jaren 1930
- Bezoek aan het park van Altena (door Caroline Terryn)
September 2004
- Altena, van nature een monument (door Caroline Terryn)
- Het onderduiken van een Duitse soldaat op de hoeve Vandenbon aan de Barms te Sijsele (door Romain Verniest)
- Oud en nieuw: het centrum van Damme aan de brug in 1911 tegenover nu (door Hendrik De Leyn)
- De bevrijding van Den Hoorn en het boek "Bevrijdingsstoet Den Hoorn 1945" (door Hendrik De Leyn)
Juni 2004
- Inzegening van de Kapelroute en voorstelling van het boek (door Ronny Debbaut)
- Herstellen van de O.L.V.-kapel van de Waterhoek (door Denis Raman)
- De familie Lampo in Moerkerke in de 19de en 20ste eeuw (door Paul Gervoyse)
- Damme in de Tweede Wereldoorlog (door Romain Verniest)
- Oudstrijder Maurits Moulaert (door Romain Verniest)
- Oud en nieuw: Sijsele dorp in 1905 tegenover nu (door Hendrik De Leyn)
Maart 2004
- De katholieke schuttersgilde "Niets zonder God" (door Denis Raman)
- 64 jaar geleden capituleerde het Belgisch leger (door Romain Verniest)
- Kennismaking met koster Jan De Cock uit Hoeke (door Ludo Maeghe)
- Akkoord tussen de pastoor van Moerkerke en het klooster van Sarepta in 1512 (door Ronny Debbaut)
- Oud en nieuw: Moerkerkebrug in het begin van de 20e eeuw tegenover nu (door Hendrik De Leyn)
- Romain Verniest wint de persprijs 2003
December 2003
- Volcranus Levita uit Lapscheure (door Luc Devliegher)
- Het kasteel van Moerkerke (door Michel Van denBroeck)
- Executie van 3 Poolse soldaten te Lapscheure (door Romain Verniest)
- Damse figuren: dokter Vandeburie uit Sijsele (door Romain Verniest)
- Beschrijving en historiek van een Jacobakan uit Kalkersleen te Vivenkapelle (door Nikolay Holthoff)
September 2003
- De oprichting van de parochie Sint-Rita (door Ronny Debbaut)
- Maalderijen in Sijsele (door Romain Verniest)
- Op bezoek bij Moerkerkenaren (door Denis Raman)
Juni 2003
- Edouard Steyaert, een Moerkerks kunstenaar (door Denis Raman en Ronny Debbaut)
- Het orgel in de kerk van Hoeke: een muzikale geschiedenis (door Ludo Maeghe)
- De koninklijke maatschappij Wintervermaak (door Denis Raman)
- Verdwenen grafstenen binnen de kerk van Sijsele (door Ronny Debbaut)
Maart 2003
- In Memoriam: Geert Van Poucke
- Museum 92 Bn Log (door Alain Rasemont)
- Vliegtuigongeval te Moerkerke op 05 april 1957 (door Romain Verniest)
- Onze-Lieve-Vrouwekapel van de Waterhoek (door Guido Vermeersch)
- Boek: Aanborgers van de Gemen en Loweiden in Assebroek en Oedelem (door M. De Moor & R. Debbaut)
December 2002
- Editoriaal (door Jacques De Groote)

- Lijst met bewoners van de wijk Moerkerkebrug in 1894 (door Geert Van Poucke)
- Prospectie in en rond het voormalige Sareptaklooster te Moerkerke (door Nicolay Holthoff)
- Herinwijding tweede kapel van de Heemkundige Kring op 05 oktober 2002 (door Denis Raman)
- Boek: Het Hoornwerk van Damme 1701-1702 door Senneton de Chermon (door Jacques De Groote)
September 2002
- Editoriaal (door Jacques De Groote)

- Open Monumentendag: symbolen te Damme, Tuin en kasteel van Oostkerke
- Het kasteel van Moerkerke ten tijde van Karel van Sint-Omaers (door Jacques De Groote)
- De ongelukkige dood van de knecht van de pastoor van Sijsele 1664 (door Ronny Debbaut)
- Melkvoerders in de periode na de oorlog 1940 - 1945 in Sijsele (door Romain Verniest)
- Wat gebeurt er met ons patrimonium?
Juni 2002
- Editoriaal (door Jacques De Groote)

- Het hoe en het waarom van Lapidaria in Damme (door Denis Raman)
- De maangezellen (door Guido Vermeersch)
- De stichting van het broederklooster te Vivenkapelle (Van Poucke Geert)
- 1252: de handelaars van het Duitse rijk te Damme (Jacques De Groote)
- Boek: archiefbeelden Damme (door Geert Van Poucke)
Maart 2002
- Editoriaal (door Jacques De Groote)

- Tobias Hesperspaen, de koster van Moerkerke (17e eeuw) (door Ronny Debbaut)
- Valerie De Brabander en de kapel Sint-Antonius van Padua te Moerkerke (door Van Poucke Geert)
- Oude wegwijzers worden in Damme opnieuw gebruikt
December 2001
- Editoriaal (door Jacques De Groote)

- Vrijdag 05.04.1957 stort een militair vliegtuig neer boven het grondgebied Moerkerke (door Denis Raman)
- Ten huize van meester Leopold Pieters te Moerkerke (door Van Poucke Geert)
- Sijsele 20 mei 1940 (door Romain Verniest)
September 2001
- Ons funerair erfgoed (door Michel Van denBroeck)
- Charles Van Loo, landbouwer te Moerkerke (door Geert Van Poucke)
- Het kanaal Brugge-Sluis te Lapscheure (door Guido Vermeersch)
- Wegwijzer op wijk "De Zwaan" te Sijsele in oorspronkelijke staat hersteld
- Jonker Charles van Sint-Omaers, heere van Dranoultre, Moerkercke, etc... (door Jacques De Groote)
- Een industrieel erfgoed wordt verkocht (door Denis Raman)
- Geleide wandeling te Damme
- Uitnodiging heropening kapel van Sarepta, zaterdag 6 oktober 2001
Juni 2001
- Editoriaal (door Michel Van denBroeck)

- Portret van Pieter Seghers: brugdraaier, schoenmaker, grafdelver, gelegenheidsdichter en verwoed visser te Damme (door Geert Van Poucke)
- Genealogische schets van de familie Raes (door Ronny Debbaut)
- Foto van mogelijkerwijs 'de oude Brugse Poort' in de Polderstraat te Damme
- De spoorweg in Sijsele; 75 jaar NMBS (door Romain Verniest)
- Rondleiding in Damme, zat. 16 juni 2001 (door Jacques De Groote)
Maart 2001
- Editoriaal (door Michel Van denBroeck)

- Nieuwe voorzitter voor de Commissie Monumenten en Landschappen bij de Vlaamse Gemeenschap (door Paul Gervoyse)
- Wij zijn eigenaar geworden van de kapel van Sarepta (door Denis Raman)
- Allekerkemolen (door Romain Verniest)
- Kapellen te Moerkerke (door Geert Van Poucke)
December 2000
- Editoriaal (door Michel Van den Broeck)

- Kust en Polder, landschapseducatie in de Zwinstreek: voordracht door Willy Wintein in het stadhuis te Damme op 08/11/00
- Maalderijen in Sijsele in de twintigste eeuw (door Romain Verniest)
- Meester Leopold Pieters en de barre winter van 1921 in de knechtenschool te Moerkerke (door Geert Van Poucke)
- Oude prentbriefkaart van 't Hof van Moerkerke
- Moerkerke Noord en Zuid over de Lieve (door Jacques De Groote)
- Mijnsherenland van Moerkerken. Uit: Van de passielooze leelie, verzen door Frederik Van Eeden, Amsterdam 1901, 1920, p 22-24
September 2000
- Editoriaal (door Michel Van den Broeck)
- Uitnodiging Lieve-wandeling: 30/09/00 aan de Moerkerkebrug
- Mijnsheerenland van Moerkerken (door Jacques De Groote)
- Colloquium "Polders en Wateringen" (door Michel Van den Broeck)
- Zondag 10/09/00: Open Monumentendag, thema: TIJD.

Lid worden?
Jaarlijkse bijdrage: 
22 euro op rekening
BE44 8538 7333 1145
U ontvangt 4 tijdschriften en een uitnodiging voor al onze activiteiten
wegwijzerklein

Heemkundige Kring
't Zwin Rechteroever
Damme