pagetop

Kapel van Sarepta

Locatie: kruispunt Brieversweg en Sareptastraat

De kapel van Sarepta werd in 1923 in Oosters-Byzantijnse stijl gebouwd met de oude stenen van van het middeleeuwse Sareptaklooster. Dat stond ter hoogte van de hoeve achter de kapel. Sarepta was een stad vernoemd in de Bijbel, nabij Sidon in het huidige Libanon.. In de kapel vinden we rechts een gebrandschilderd raam van C. Annys uit Brugge.

De kapel is gelegen op het kruispunt van wat vroeger de "Stoofweg" was en de Brieversweg. In 1486 vestigden de zusters van het Sint-Elisabethklooster van Biervliet zich hier te Moerkerke op het vervallen landgoed "Ter Stove", waar ze een kloostertje bouwden. Als gevolg van de godsdiensttroebelen, verhuisden ze in 1579 naar Brugge en daarna naar Damme. In 1617 waren ze opnieuw te Brugge waar ze het Hof van Sint-Pol langs de Lange Rei tot klooster verbouwden. Te Moerkerke staat nu een hoeve op de plaats van het vroegere klooster (die hoeve is te zien achter de kapel).

De Heemkundige Kring ontfermde zich over deze kapel, die grondig werd opgeknapt.


Lid worden?
Jaarlijkse bijdrage: 
22 euro op rekening
BE44 8538 7333 1145
U ontvangt 4 tijdschriften en een uitnodiging voor al onze activiteiten
wegwijzerklein

Heemkundige Kring
't Zwin Rechteroever
Damme