pagetop

Studie over de geschiedenis van de Sint-Dionysiuskerk in Moerkerke

Auteur: Denis Raman
(uitgave in eigen regie i.s.m. Kerkraad Moerkerke)

Auteur: Denis Raman (in eigen regie i.s.m. de kerkraad van Moerkerke)
Jaar van uitgave: 2007
Pagina's: 323

Een studie over een parochie en kerk in een dorp wordt zelden onderzocht en geschreven. Daarom vergt dit enige vorm van uitleg. Eigenlijk staat een kerk in een dorp centraal. Imposant gebouw, oostwaarts gericht, windrichtinggevend haantje bovenop het kruisteken, belangrijk als bidplaats voor gelovigen en ook wel eens gebruikt als culturele ontmoetingsplaats.

In dit boek ontkom je niet aan diverse onderwerpen: het ontstaan van de parochie Moerkerke, kerkelijke tienden, een overzicht van de kerkelijke ornamenten, briefwisseling tussen pastoor en bisdom, verpachtingen van gronden toebehorende aan de kerkfabriek, de klokkenluider in 1685, rouwberichten van overleden Moerkerkenaars vanaf 1900, stichtingen van katholieke verenigingen, de talrijke pastoors die kwamen en gingen, zelfs Napoleon komt ter sprake.

En wat gedacht van de zeer talrijke oude foto's uit de jaren dertig en veertig? De moeite waard als je van jouw parochie en kerk iets meer wil weten. En dat met de zegen van de pastoor.

Lid worden?
Jaarlijkse bijdrage: 
22 euro op rekening
BE44 8538 7333 1145
U ontvangt 4 tijdschriften en een uitnodiging voor al onze activiteiten
wegwijzerklein

Heemkundige Kring
't Zwin Rechteroever
Damme