• Werkingsgebied

Zoals de naam al doet vermoeden, was de Heemkundige Kring bij de oprichting van de vzw in 1999 vooral actief op de rechteroever van het Zwin, de zeegeul die in de middeleeuwen via Damme tot bijna aan Brugge reikte. Ondertussen zijn we geëvolueerd naar een erfgoedkring voor Damme en al haar deelgemeenten: het historische Damme en de deelgemeentes Moerkerke, Sijsele, Vivenkapelle, Hoeke, Oostkerke, Den Hoorn en Lapscheure. Voluit heten we dan ook Heemkundige Kring Zwin Rechteroever Damme.

  • Erfgoed

We hebben zowel roerend als onroerend erfgoed. Zo beschermen we kleine monumenten als deze richtingaanwijzer. Verder bezitten we enkele kapelletjes en hebben we het peterschap over verschillende grafmonumenten. Roerend erfgoed is onze rijke collectie die bewaard wordt in het MIK: museum in de kerk van Moerkerke.

  • Projecten

We beperken ons niet tot het opzoekingswerk in archieven. Neen, de heemkundige kring Zwin Rechteroever is een hechte groep van vrijwilligers die ook de de handen uit de mauwen steekt. Getuige daarvan zijn onze publicaties en verschillende projecten. Daarnaast hebben we ook verschillende activiteiten voor leden en niet-leden.