Algemene links over heemkunde e.d.

– www.openmonumentendag.be: site over de jaarlijkse Open Monumentendag
– www.erfgoeddag.be: site over de jaarlijkse erfgoeddag.
– www.beeldbankbrugge.be: gedigitaliseerde beelden van oude foto’s over Brugge
www.arch.be  Rijksarchief Brugge
www.erfgoedcellen.be : de Vlaamse erfgoedcellen
– www.onroerenderfgoed.be : site van de Vlaamse overheid over onroerend erfgoed.
– www.heemkunde-vlaanderen.be: site van de vzw Heemkunde Vlaanderen
https://beeldbank.west-vlaanderen.be/ : beeldbank West-Vlaanderen

Andere Heemkundige Kringen

– www.sincfala.be: heemkundig museum Sincfala
– www.degroenetente.be: heemkundige kring “De Vrienden van het Ambacht Dudzele”
www.heemkundebrugsommeland.be : heemkundige kring Maurits Van Coppenolle Brugge
– www.hkwestvlaanderen.be
– www.guthago.net Geschied- en Heemkundige kring Sint Guthago