Staats-Spaanse linies

In navolging van eerdere projecten over de grens met Nederland waar stadswallen, schansen en redoutes werden (en nog worden) hersteld, werd in 2008 ook in Damme een deel van de stadswallen, nl. de Schaapskooi, gerestaureerd. Deze werken gebeurden binnen het kader van het Europees Interreg-project ‘Staats-Spaanse linies’ waarbij verscheidene verdedigingswerken aan Nederlandse (Staatse) en Vlaamse (Spaanse) kant worden geherwaardeerd. Ook lokale vrijwilligers werkten aan het Damse project mee, namelijk de heemkundige kring Zwin Rechteroever en Natuurpunt. Weken lang Op 25/04/08 werden de gerestaureerde wallen en het wandelpad feestelijk ingehuldigd.

De vondsten van de opgravingen werden nauwkeurig geïnventariseerd, waarna de wallen weer in hun oorspronkelijke staat werden hersteld. Dit project is een mooi samenspel van cultuurhistorisch erfgoed en natuur, want ook fauna en flora krijgen er een prominente plek. Op 25/04/08 is er het wandelpad voor het publiek feestelijk opengesteld, in samenwerking met leden van de Heemkundige Kring. Zij waren de gidsen en hadden zich voor de gelegenheid passend gekleed.