Het tijdschrift van ’t Zwin Rechteroever Damme heet Erfgoedblad Damme. Hieronder vindt u een overzicht van de verschenen artikels. Gericht zoeken op auteur, onderwerp e.d. kan via de databank van de Heemkundige tijdschriften West-Vlaanderen (zie artikeldatabase op http://www.hkwestvlaanderen.be

Titel Auteur Trefwoord Jaargang Nummer Pagina
Twee 19de-eeuwse obiits in de kerk van Moerkerke Francis Micholt Moerkerke, kerk, 19de eeuw 2022 1 4
Spaanse dwangarbeiders aan de Damse Vaart betrapt Caroline Terryn Damme, Damse Vaart, 19de eeuw 2022 1 10
Neurenbergse rekenpenningen uit het Kasteel van Moerkerke  Nikolay Holthoff, Jan Ooms en Philip De Busscher Moerkerke, Kasteel, numismatiek, 16de eeuw 2022 1 17
De Damse Korenmarkt in beeld Caroline Terryn Damme, Korenmarkt, 13de-19de eeuw 2022 4 
Uit het MIK: Jaargetijde- en Obiitpenning van de familie de Praet Paul Callewaert Moerkerke, numismatiek, 17de eeuw 2022 2 8
Archeologische vondsten in Oostkerke Philip De Busscher Oostkerke, archeologie, 16de -18de eeuw 2022 2 8
In memoriam Marc De Baets Denis Raman  Sijsele, 21ste eeuw 2022 2 16
Houtig erfgoed: de aquarellen van Karel van Sint-Omaars vergeleken met Maerlants teksten Caroline Terryn Moerkerke, Damme, plantenkunde, 13de en 16de eeuw, 2022 3 4
Muntvondsten te Moerkerke: mijten van Lodewijk van Nevers   Nikolaj Holthof en Philip De Busscher Moerkerke, numismatiek, 14de eeuw 2022 3 6
Duurzaam erfgoed: de dakkap van het Damse Sint-Janshospitaal uit eind 13de eeuw Caroline Terryn Damme, architectuur, 13de eeuw 2022 3 10
 De Duitse Kanonsloop werd verplaatst  Philip De Busscher  Moerkerke, Tweede Wereldoorlog 2022 3 18
Wie waren de Oostkerkse ridders die Galbert van Brugge in 1128 omschreef als ‘Milites ex                                   Ostkerca’? Caroline Terryn Oostkerke, feodaliteit, 12de eeuw 2022 4 4
Uit het MIK: een boor voor een houten waterpomp Nikolay Holthoff Moerkerke, museum, waterpomp, 20ste eeuw 2022 4 12
Speelboot de kogge: een ideetje voor de Zustertuin Caroline Terryn Damme, 21ste eeuw 2022 4 18
 Nog een schenking: een reeks zeldzame boeken Philip De Busscher Moerkerke, museum, 20ste eeuw 2022 4 20

 Woordje van de nieuwe voorzitter

 

De Busscher Philip heemkunde 2021 1 2
redactie Bij de nieuwe lay-out van Erfgoedblad Damme heemkunde ’t Zwin Rechteroever 1 3
Nikolay Holthoff Toppers uit  ons MIK – De Oestgeester Moerkerke, bouwkunde ’t Zwin Rechteroever 1 4
Caroline Terryn, Nikolay Holthoff, Nikolay Holthoff Siegburgwaar, het drinkgerei van de kasteelheren van Moerkerke in de late middeleeuwen Moerkerke, keramiek, 14-15de eeuw ’t Zwin Rechteroever 1 5
Nikolay Holthoff Het leendenombrement van de heren Van Praet in Oedelem Moerkerke kasteel van Moerkerke, Feodaliteit, ’t Zwin Rechteroever 1 14
Luc De Blieck  Sijsele vroeger en nu: de dorpsmolen of Lievensmolen Sijsele, molen ’t Zwin Rechteroever 2 4

Caroline Terryn

 

Kamstreepversiering op het steengoed uit Siegburg gevonden in het kasteel van Moerkerke (aanvulling) Moerkerke, keramiek, 15de eeuw ’t Zwin Rechteroever 2 6

Philip De Busscher

 

Vergeten, verboden, en gedane zaken. Paling vissen in Moerkerke in de jaren 1970 Moerkerke, visserij, jaren 1970 ’t Zwin Rechteroever 2 8

Caroline Terryn

 

Hoe de Damse zevenster in de praktijk werd afgepaald en het handboek l’Art de la Guerre Damme, vestingbouw, 17de eeuw ’t Zwin Rechteroever 2 14
Caroline Terryn Verdwenen Zwinhavens: het boek Zwin, middeleeuwen ’t Zwin Rechteroever 3 4
Philip De Busscher Oude vergeten spelletjes op de speelplaats: pekkelen Moerkerke, kinderspelen ’t Zwin Rechteroever 3 12

Marc De Rouck

 

Zulk een nacht van geweldig geschut.

De brief van Josephine Vertriest over de Slag van ’t Molentje              

Moerkerke, Slag om ’t Molentje, 1944 ’t Zwin Rechteroever 3 14
Philip De Busscher De schilder- en renovatiewerken in de kerk van Moerkerke Moerkerke, Kerk, 2021 ’t Zwin Rechteroever 3 18
Dirk Anthierens De tredkraan in Damme 13de – 16de eeuw Damme, infrastructuur, tredkraan, 13de – 16de eeuw ’t Zwin Rechteroever 4 4
Philip De Busscher Versieringen in gegoten beton op gevels en poortpalen Moerkerke, bouwkunde, 20ste eeuw ’t Zwin Rechteroever 4 12
Philip De Busscher Een herinnering waardig! De herstelde herdenkingsplaat van Oscar Provoost Moerkerke, Eerste Wereldoorlog ’t Zwin Rechteroever 4 19
De Brieversweg Raman Denis Moerkerke; straatnaam; Brieversweg; 13de eeuw 2019 2 2
Heemkring wordt peter van graf van Moerkerkse pastoor Tyvaert Raman Denis Moerkerke; pastoor Tyvaert; 20ste eeuw 2019 2 22
Het Brugse haventje van Sint-Donaas in Lapscheure tussen 1648 en 1814 in beeld Terryn Caroline Lapscheure; Sint-Donaas; Verse Vaart; 17de, 18de en 19de eeuw 2019 2 10
Belle Maertensstraat eert Moerkerkse schooljuffrouw Raman Denis Moerkerke; onderwijs; 19de eeuw 2019 1 12
Bestek voor een rabot op de Lieve in Damme uit 1689 nader bekeken Terryn Caroline Damme; sluis; Lieve; 18de eeuw 2019 1 20
De Rijkswachtbrigade van Moerkerke Raman Denis Moerkerke; rijkswacht; 20ste eeuw 2019 1 5
Een pauselijk zegel uit Moerkerkse bodem De Busscher Philip & Holthoff Nikolay Moerkerke; munten; Zoetendaleabdij; eind 15de eeuw 2019 1 2
Lapscheurse schuur met gekromd aardgebint & Herdruk De houten schuur van het Hof van Sijsele, Terryn Caroline Lapscheure; Sijsele; hoeve; schuur 2019 1 8
Romeinse munt uit Moerkerke De Busscher Philip & Holthoff Nikolay Moerkerke; munten; 1ste eeuw na Chr. 2019 1 18
Siersmid Fernand Vandenkerckhove, Moerkerke Vandenkerckhove Moerkerke; smeedkunst; 21ste eeuw 2019 1 16
Angst, chaos en vreugde in de laatste dagen van de Grooten Oorlog Caroline Terryn Damme; Moerkerke; Sijsele; Oostkerke; Eerste Wereldoorlog 2018 4 20
De Kerk van Hoeke bezit een schilderij uit de werkplaats van Jheronimus Bosch: de Job-triptiek Ludo Maeghe Hoeke; 16de 20ste eeuw 2018 4 10
Moerkerkse straatnamen: Algonquin– en Ontariostraat Denis Raman Moerkerke; straatnamen; 20ste eeuw 2018 4 6
Plaatsbepaling van de vroegste sluis van de Lieve in Damme Caroline Terryn Damme; Lieve; watererfgoed; waterhuishouding; 13de eeuw 2018 4 2
Canadese studenten en hun leraren bezochten op 17 mei 2018 ‘The Battle of ‘t Molentje’ Denis Raman Moerkerke; tweede Wereldoorlog 2018 3 12
De bunkers van WOI in Hoeke, Lapscheure, Moerkerke en Den Hoorn Caroline Terryn Hoeke; Lapscheure; Moerkerke; bunkers; Eerste Wereldoorlog 2018 3 2
Grote droogte legt resten van het Lieveconduit uit 1756 bloot & lamentabele toestand van de Mascherheule- en platheulebruggetjes Caroline Terryn Moerkerke; Damme watererfgoed; waterhuishouding; 18de eeuw 2018 3 16
Straatnamen: regelgeving en originaliteit Denis Raman Moerkerke; straatnamen 2018 3 13
Commotie rond een electriciteitscabine in het Moerkerke van 1931 Denis Raman Moerkerke; kerk; 1931 2018 2 10
De sluis op het Zwin of Zoute vaart in Damme, alias de Slekkeput Terryn Caroline Damme; 17de eeuw; watererfgoed; waterhuishouding 2018 2 14
De sluis op het Zwin of Zoute vaart in Damme, Caroline Terryn Damme; 17de eeuw; watererfgoed; waterhuishouding; 2018 2 14
Enige wetenswaardigheden uit het Liber memorialis Denis Raman Moerkerke; kerk; eind 19de-begin 20ste eeuw 2018 2 22
Ons dialect vanuit eigen taalbeleving en genealogisch onderzoek Margareta Pittery Moerkerke; dialect; 19de 20ste eeuw 2018 2 6
Verfijnde bouwgeschiedenis van de OLV-kerk Damme Caroline Terryn Damme; OLV-kerk; 13de 14de eeuw 2018 2 2
Burgemeester Leopold Vermeersch (1858-1926) speelde na WOI een verzoenende rol in het politiek sterk verdeelde Moerkerke Denis Raman Moerkerke; Leopold Vermeersch; politiek; eind 19de-begin 20ste eeuw 2018 1 4
Drijft de kaart van de Zwinstreek uit 1501 de spot met Middelburg? Een verklaring voor de mysterieuze kerk en burcht De Weelde Caroline Terryn Middelburg; Moerkerke; kaart van de Zwinstreek; 1501 2018 1 2
Het rabot van de Rabattestraat in Damme uit 1661 Caroline Terryn Damme; 17de eeuw; watererfgoed; waterhuishouding 2018 1 8
Metaalvondsten van Philip De Busscher nabij Altena Moerkerke Nikolay Holthoff Moerkerke; archeologie; munten; 16de en 17de eeuw 2018 1 12
Vliegtuigen boven Damme in de Eerste Wereldoorlog Caroline Terryn Damme; Eerste Wereldoorlog 2018 1 20
Een rabot met afdak voor het Sas van de Lieve Terryn Caroline Damme, haveninfrastructuur, sas van de Lieve, 17de eeuw 2017 4 92
Grüßen aus Moerkerke: Duitsers tijdens WOI in het dorp Terryn Caroline Moerkerke, Eerste Wereldoorlog, oorlogsherinnering, De Clerck 2017 4 78
Leopold Vermeersch (1858-1926) katholiek burgemeester Raman Denis Moerkerke, gemeentepolitiek, eind 19de-begin 20ste eeuw, Vermeersch, Van Reybrouck 2017 4 74
Pieter Van Meenen (1860-1955), Pittery Greta Moerkerke, verenigingsleven, eind 19de-begin 20ste eeuw, Van Meenen 2017 4 88
Uit expo en boek Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek blijkt Deckers Pieter Jan Archeologie, vroege middeleeuwen 2017 4 96
Ballastkeien & baggerzand. Exotische stenen onthullen De Clercq W., Dreesen R., Leloup W. en Trachet J. Damme, Zwin, archeologie, middeleeuwsen 2017 3 54
De inpoldering van de rechteroever van het Zwin in groot Damme Terryn Caroline Damme, Zwin, inpoldering, 12de-17de eeuw 2017 3 50
Het Sleckstraetkin, de plaats van Slecke in de Zevenster Terryn Caroline Damme, haveninfrastructuur, sluis, 16de -17de eeuw Slecke 2017 3 68
Petrus Van Meenen (Moerkerke, 1860-1955), alias Pier Leute, schilder, schepen en organisator in het katholieke verenigingsleven Raman Denis Moerkerke, verenigingsleven, eind 19de-begin 20ste eeuw, Van Meenen 2017 3 60
Uit ons museum: een stenen kanonskogel uit Damme Holthoff Nikolay Damme, kanonskogel 15de-17de eeuw 2017 3 56
Alberick Van Meenen (1882-1965), de laatste kuiper van Moerkerke Raman Denis Moerkerke, kuipersambacht, begin 20ste eeuw, Van Meenen 2017 2 26
Uniek zicht op bolwerk Damme anno 1706 Comer Bruno Damme, stadsverdediging, begin 18de eeuw 2017 2 36
Werd de Damse Slecke in 1548 gebouwd als experiment? Terryn Caroline Damme, haveninfrastructuur, sluis, 16de eeuw, Slecke 2017 2 42
Uit het MIK, Museum in de Kerk: de vlag van de Geitenbond Raman Denis Moerkerke, vereniging, geit, vlag, begin 20ste eeuw 2017 1 2
Waarom bouwde Brugge in Damme in 1548 een schuifdeursluis? Terryn Caroline Damme, haveninfrastructuur, sluis, 16de eeuw, Slecke 2017 1 6
WOI in Damme: René De Burggraeve uit Moerkerke wordt tot spion opgeleid en moet daarna weerom door de ‘Doodendraad’ (deel 6) Raman Denis Moerkerke, Eerste Wereldoorlog, oorlogsherinnering, De Burggraeve 2017 1 18
Enkele bedenkingen bij het portret van Jacob van Maerlant op het plafond van het stadshuis van Damme Caroline Terryn Damme; stadhuis; Jacob van Maerlant; Tijl Uilenspiegel; 13de-15de eeuw 2016 4 114
Mobiliteitsproblemen in Damme anno 1746: Caroline Terryn Damme; mobiliteit 2016 4 104
Straatschenderij te Vijve-Kapelle in 1671 Ronny Debbaut Vivenkapelle; pastoor; koster; volksgebruik; 17de eeuw 2016 4 102
Waarlijk de molenaars zijn niet al te gelukkig te Sijseele (1879). Ongevallen op en rond windmolens Gerrit Huybreghts Sijseele ; Vivenkapelle ; molen; 19de eeuw 2016 4 98
WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke over de doodendraad ontsnapte deel 5 Bewerkt door Denis Raman Moerkerke; dodendraad; Eerste Wereldoorlog 2016 4 110
Cervantes († 1616) en de Trinitariërs van Lapscheure Hervé Daras Lapscheure; religie; Trinitariërs; christenslaven; Cervantes ; 17de-18de eeuw 2016 3 74
Damse deken Jennyn, promotor van Onze-Lieve-Vrouw van Remedie Caroline Terryn Damme; Lapscheure; Joannes Jennyn; Trinitariërs; christenslaven ; 17de-18de eeuw 2016 3 76
De Damse vleermuizen overwinteren niet in een kazemat, wel in een poterne Caroline Terryn Damme; kaarten; vestingbouw; 17de eeuw 2016 3 86
 Uit de museumcollectie: kogels van de Slag van ’t Molentje Met een beschrijving van de veldslag van 12-13 september 1944 Nikolay Holthoff Moerkerke; museum; Slag van ’t Molentje; Tweede Wereldoorlog 2016 3 82
De Noordmolen op de Zwinkaart lag bij Sint-Denijs Preekboom, een vijfsprong van rond 1230 op de rechteroever van het Zwin Caroline Terryn Moerkerke; kaarten; molen; begin 16de eeuw 2016 2 25
Het hoogtemerkpunt aan de kerk te Moerkerke Remi Schillewaert Moerkerke; Damme; kaarten 2016 2 42
Het verhaal van Margareta van York. Voordracht gehouden bij de opening van “De Madammen van Damme” in het Stadhuis op 30 april 2016 Veronique Lambert Damme; Margareta van York; 15de eeuw 2016 2 38
WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke als polstokspringer over de “doodendraad” wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 3) Bewerkt door Denis Raman Moerkerke; zwarte markt; dodendraad; Eerste Wereldoorlog 2016 2 32
De blijde inkomst van Pierre d’Hanins als heer van Moerkerke in 1743. Deel 3: het ritueel van de blijde intrede Caroline Terryn Moerkerke; heerlijkheid; feest; 18de eeuw 2016 1 4
De Hekhoekkapel in Sijsele, een O.L.V.-kapel uit 1954 Denis Raman Sijsele; religie; midden 20ste eeuw 2016 1 14
De Lieve werd in 1660 omgeleid vanwege de gebrekkige dodanen (1) Caroline Terryn Damme; kaarten; vestingbouw; Lieve; 17de eeuw 2016 1 22
Erfgoeddag in de Sint-Dionysiuskerk van Moerkerke, rituele objecten en gebruiken Denis Raman Moerkerke; ‘t Zwinrechteroever; tentoonstelling 2016 1 2
In memoriam André Landuyt Denis Raman Moerkerke; vereniging; 21ste eeuw 2016 1 21
Waarom de molen op de Kaart van de Zwinstreek uit 1501 niet de Hoornmolen maar wel de Noordmolen is Caroline Terryn Moerkerke; kaarten; molen; begin 16de eeuw 2016 1 16
WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke als polsstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 3) Bewerkt door Denis Raman Moerkerke; zwarte markt; dodendraad; Eerste Wereldoorlog 2016 1 8
WOI in Damme: voedselopeisingen en de noodhulp van het Bevoorradingskomiteit Caroline Terryn Damme, voedsel; Eerste Wereldoorlog 2016 1 10
De Kazemat van de Lieve’ in Damme was nooit een waterpoort; pleidooi voor een rabot op het Sas van de Lieve Terryn Caroline Damme; kaarten; vestingbouw; Lieve; 17de eeuw 2015 4 88
De molenaar en de kurassier – Sijsele in de Franse tijd Huybreghts Gerrit Sijsele; leger; molenaar; Franse tijd 2015 4 74
Expo over WOI tijdens Moerkerke Kermis trok meer dan 300 belangstellenden: een mooi resultaat van 15 jaar ’t Zwin Rechteroever redactie Moerkerke; ‘t Zwinrechteroever; tentoonstelling 2015 4 74
Grafschriften in de Heilige Drievuldigheidskerk te Lapscheure Vermeersch Guido Lapscheure; kerk; grafzerk; 18de -19de eeuw 2015 4 92
Hoort Moerkerkebrug bij Moerkerke of bij Middelburg? Getuigen op het proces tegen de opvolger van Pieter Bladelin in 1497 Raman Denis Moerkerke; Middelburg; kaarten; belasting; eind 15de eeuw 2015 4 80
Op de Kaart van de Zwinstreek uit 1501 ontbreekt Middelburg en staat er een molen: de Noordmolen of de Hoornmolen? Terryn Caroline Moerkerke; Den Hoorn; Middelburg; kaarten; molen; begin 16de eeuw 2015 4 76
Uit de MIK-collectie: 3 stereofoto’s van Moerkerke uit 1854 redactie Moerkerke; fotografie, midden 19de eeuw 2015 4 86
WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke als polsstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 2) Raman Denis Moerkerke; zwarte markt; dodendraad; Eerste Wereldoorlog 2015 4 94
WOI in Damme: hoe René Burggraeve uit Moerkerke als poolstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 1) Raman Denis Moerkerke; zwarte markt; dodendraad; Eerste Wereldoorlog 2015 3 53
De Blijde Inkomst van Pierre d’Hanins als heer van Moerkerke in 1743. Een huldegedicht, prestigieus gedrukt op zijde deel 1 Terryn Caroline Moerkerke; heerlijkheid; midden 18de eeuw 2015 3 55
De Damse Vaart als afwateringskanaal in de jaren 1830? Jazeker! Het bouwplan van de sifon van 1847 levert extra bewijsmateriaal. Terryn Caroline Transport; kanaal; Damse Vaart; 19de eeuw 2015 3 58
De Heemkundige Kring ’t Zwin Rechteroever bestaat 15 jaar Raman Denis Moerkerke; ‘t Zwinrechteroever 2015 3 50
Deze trekschuit voer tot 1885 op de Damse Vaart. Terryn Caroline Openbaar vervoer; kanaal; Damse Vaart; 19de eeuw 2015 3 65
Het polderdorp Mijnsheerenland van Moerkerken in Zuid-Holland en andere sporen van de familie Van Praet in Nederland. Groeneweg Wim Moerkerke; Nederland; heerlijkheid; 15de -16de eeuw 2015 3 57
Kobus en de Maerlantroute. Vermeersch Guido Lapscheure; Hoeke; toerisme; 20ste eeuw 2015 3 68
Merkwaardige vondst in Sijsele: de oorspronkelijke, geruimde grafsteen van pastoor Clouwaert teruggevonden in tuin van de bakker. Verniest Romain Sijsele; grafzerk; 19de -20ste eeuw 2015 3 72
Moerkerkebrug over de Lieve en Pieter Bladelin in de 15de eeuw. Raman Denis Moerkerke; Middelburg; Lieve; 15de eeuw 2015 3 66
Moerkerkenaars en Groot Dammenaars in den Grooten Oorlog redactie Moerkerke; tentoonstelling; Eerste Wereldoorlog 2015 3 52
Steenbakkerij van Hoeke. Van veldoven over kasoven tot tunneloven. Schillewaert Remi Hoeke; steenbakkerij; 19de -20ste eeuw 2015 3 70
‘t Zwin neemt 2 herdenkingsmonumenten in peterschap en andere werkzaamheden. redactie Moerkerke; ‘t Zwinrechteroever 2015 3 67
De draad des doods in Lapscheure Wereldoorlog I Vermeersch Guido Lapscheure; Eerste Wereldoorlog; grens; dodendraad; prikkeldraadversperring; bezetting 2015 2 30
Documenten uit het heerlijkheidsarchief van Moerkerke Groeneweg Wim Moerkerke; heerlijkheid; Pieter de la Vilette 2015 2 40
Gallo Romeins importaardewerk uit Sijsele Holthoff Nikolay Sijsele; Gallo Romeins; aardewerk; Arras 2015 2 46
Liber Memorialis deel 13 Boussemaere Joël Houthave; Eerste Wereldoorlog; kroniek; vliegplein; Ortskommandatur; Stalhille 2015 2 1509
Moerkerkebrug, Gentse Lieve, Pieter Bladelin en renten in de 15de eeuw Raman Denis Moerkerke; Middelburg Pieter Bladelin; genealogie; vis; vogel; zwaan; rechten 2015 2 37
Nieuwe bevindingen over het Napoleonkanaal. 200 jaar Damse Vaart Terryn Caroline Damme; Napoleonkanaal; Damse Vaart 2015 2 26
Plaatjes aan Moerkekse gevels zijn vermoedelijk brandplaatjes Vandenkerckhove Fernand, Holthoff Nikolay Moerkerke; brandplaatjes; verzekering 2015 2 44
Afscheid van Constant Devroe, een bijzonder streekgenoot Morre Wilfried Knokke; Constant Devroe; overlijden; familiekunde 2015 1 9
Brief van de voorzitter over onze fotocollectie Ramman Dennis fotocollectie 2015 1 7
De bakker en de molenaar. Administratieve kwesties in het Sijsele van 1775 Huybreghts Gerrit Sijsele; ambacht; molenaar; bakker; Allekerkemolen; wetgeving 2015 1 12
De moefen van de Sareptakapel van Moerkerke, ze komen van de hoeve, van het klooster of van de kloosterkerk van Sarepta? Terryn Caroline Moerkerke; kapel; Sarepta; moefen; bouwkundig 2015 1 10
De opgraving (1989) van de eerste kerk van Lapscheure (1236-1583) Vermeersch Guido Lapscheure; archeologie; kerk; epigrafie; leviet Volcran 2015 1 2
De relicten van de Lieveberm ten oosten van Moerkerkebrug vergeleken met een kaart van ca. 1690 en een doorsnede van 1730 Terryn Caroline Moerkerke; berm; Lieve 2015 1 14
Op bezoek bij René Borrey in Moerkerke Schillewaert Remi Moerkerke; René Borrey; kunstenaar; beeldhouwer 2015 1 22
Uit ons museum. Een gave gietijzeren kanonskogel uit Hoeke Holthoff Nikolay Hoeke; kanonsbal; twaalfponder 2015 1 16
Waarvoor dienden deze plaatjes aan Moerkerkse Ggevels? Of kent u dergelijke plaatjes in andere deelgemeenten van Damme? Vandenkerckhove Fernand, Holthoff Nikolay Moerkerke; gevelplaatjes 2015 1 8
WOI in het Damse: de bezetter controleerde de bevolking van het Marinegebiet vanuit Ortskommandaturen Terryn Caroline Moerkerke; Eerste Wereldoorlog; Marinekorps Flandren; Marinegebiet; Ludwig van Schröder; Arthur Boterberghe; Ortskommandatur; Villa Van Reybrouck; Lapscheure; Laurentius De Leyn; Sijsele; Vredehof 2015 1 18
Brungheers lag binnen de paallanden van Sluis Terryn Caroline Sluis; Brunheers; paallanden 2014 4 98
Fotoverslag herwijding kapel van Sarepta in Moerkerke op zaterdag 20 september 2014 Raman Dennis Moerkerke; kapel; Sarepta 2014 4 86
Fotoverslag van de statutaire vergadering met optreden Donder in ’t hooi op maandag 1 december 2014 in het kasteel van Moerkerke Redactie Moerkerke; vereninging; ’t Zwin Rechteroever 2014 4 100
Geïmporteerd aardewerk aangetroffen op en rond de site van het kasteel van Moerkerke Holthoff Nicolay Moerkerke; kasteel; archeologie; aardewerk; Weser; Werra 2014 4 96
Leon Raes bouwde in 1923 de kapel van Sarepta ter ere van het klooster en voor de drie vrouwen in zijn leven Terryn Caroline Moerkerke; kapel; Sarepta; Marie Sophie Andries; Sylvie Vandamme; Clementine Van Damme 2014 4 88
Moerkerke 1945 Koloniale solidariteit verzacht het oorlogsleed Morre Wilfried Moerkerke; heropbouw; Compagnie Cotonniere Congolaise 2014 4 90
WOI in het Damse: hoe Victor Van den Bon oorlogsburgemeester van Sijsele werd Terryn Caroline Sijsele; Eerste Wereldoorlog; oorlogsburgemeester; Victor Van den Bon; Spermaliehoeve 2014 4 92
70 jaar geleden. Canadeese almoezenier padre Tom Mooney gesneuvelt in Moerkerke – begraven in Moerbrugge Morre Wilfried Moerkerke; Moerbrugge; Thomas Mooney; gesneuveld; Tweede Wereldoorlog 2014 3 66
Als de abondante vrimde wateren afcomen. De doorsnede van de Loevebermen tussen Leestjes en Moerkerkebrug tijdens de overstroming van 1730 Terryn Caroline Moerkerke; Leestjes; Lieve; waterloop; berm; overstroming; onderhoudswerken; rabot 2014 3 76
De kapel van Sarepta na 13 jaar opnieuw in de picture. Uitnodiging herinwijding op zaterdag 20 september 2014 Raman Denis Moerkerke; kapel; Sarepta; renovatie; herinwijding; Elisabethklooster; Biervliet; Ter Stove 2014 3 58
De ontdekking van muurschilderingen in de kerk van Moerkerke holthoff Nikolay Moerkerke; Dionysiuskerk; muurschildering 2014 3 80
Het uitbreken van WOI in het Damse: mobilisatie en toenemende paniek tot de inname op 14 oktober 1914 Terryn Caroline Damme; Sijsele; Eerste Wereldoorlog; martelaarssteden; mobilisatie; vluchtelingen 2014 3 68
Ligging van het Oude Lapscheure op de kaart van de Zwinstreek Terryn Caroline Lapscheure; geografisch; polders; Lapscheurse Gat 2014 3 62
Speuren naar sporen van de Groote Oorlog. Verslag van de uitstap naar het Ijzerfront op 24 juli 2014 De Vos Jan Uitstap; Ijzerfront 2014 3 72
Brungheers, gehucht van Lapscheure, op de kaart van de Zwinstreek 1501 Terryn Caroline Lapscheure; Brungheers; toponymie; gehucht; Zwinstreek; Lapscheurse Gat 2014 2 29
De Lievebermen tusssen Raapschot en Moerkerkebrug als Gentse erve Terryn Caroline Moerkerke; Raapschot; Lieve; bermen 2014 2 50
Een inzicht in de geschiedenis van de familie Geldhof te Sijsele (2) Morre Wilfried Sijsele; familie Geldhof; hoeve; genealogie; stamboom; zusters Maricolen 2014 2 46
Oude aardewerkvondsten uit het kasteel van Moerkerke Holthoff Nikolay Moerkerke; kasteel; archeologie; Iberisch aardewerk 2014 2 48
Regio Damme aan de vooravond van de Groote Oorlog Damme; herberg; De Hertog van Brabant; bevolking; stoomboot; stoomtrein 2014 2 34
Van Vivenkapelle tot Den Hoorn: aanleg van de stoomtram Brugge – Middelburg – Aardenburg in 1904 Raman Denis Vivenkapelle; Brugge; Middelburg; Aardenburg; openbaar vervoer; stoomtram; Kamieltjes 2014 2 36
Verslag Erfgoeddag 27 april 2014 Moerkerke; Erfgoeddag 2014 2 32
Verslag expo 27,4-24-5 2014 Damme in de Groote Oorlog Moerkerke; tentoonstelling; Eerste Wereldoorlog 2014 2 33
Aspecten van het Zwindebat; de functie van de dam van Damme (1) Terryn Caroline Zwin; Damme; Aardenburg; Slepeldam; Reiekanaal 2014 1 18
Damme in de Groote oorlog Damme; Erste Wereldoorlog; tentoonstelling 2014 1 15
De achthoekige kerktoren van Hoeke op de kaart van de Zwinstreek uit 1501 Terryn Caroline Hoeke; Zwinstreek; kerk; oosterlingen; havenstad; torens 2014 1 2
De wasstamper van Romain Verniest uit Sijsele huishouden; wasstamper; Mephisto lessiveur 2014 1 6
Een inzicht in de geschiedenis van de familie Geldhof te Sijsele Morre Wilfried Sijsele; familie Geldhof; hoeve; genealogie; stamboom; suisse 2014 1 10
Erfgoeddag in het MIK, museum in de kerk van Moerkerke Museumteam Moerkerke; museum 2014 1 16
Het wasgebeuren bij het gezin Vyncke in Vivenkapelle rond 1940 Danneels Brigitte huishouden; wassen; bleken; familie Vyncke; soda; bruine zeep 2014 1 8
In memoriam Lucas Vandersteene Raman Denis overlijden; Lucas Vandersteene; muzikant; Te Vieren 2014 1 24
Waar het Leopoldkanaal de bedding van de Lieve verliet Terryn Caroline De Lieve; Leopoldkanaal; waterloop 2014 1 22
Algemene vergadering 2013 optreden Erik Wille Morre Wilfried vereniging; activiteit; Erik Wille; volkszanger 2013 4 90
De Lievebermen van Leestjesbrug naar Raepschot en de exacte ligging van het Leopoldkanaal t.o.v. de Lieve Terryn Caroline waterloop; De Lieve; Leopoldkanaal; bermen 2013 4 98
De restauratie van het graf van E.H. Lietaert pastoor van Moerkerke Raman Denis Moerkerke, kerkhof; grafmonument; prieter; Edward Constant Lietaert; restauratie 2013 4 96
Fotoverslag van de werken aan de Sareptakapel Raman Denis Damme; Sareptakapel; renovatie 2013 4 97
Grote opkomst voor museum in de kerk op Open Monumentendag Raman Denis Damme; Openmonumentendag 2013 4 102
Nostalgie in de landbouw Vermeersch Guido landbouw; pikbinder; wanmolen; dorsvlegel; dorsmachine; Lanz Bulldog; tractor; pikdorser 2013 4 104
Schone schijn op de kaart van de Zwinstreek uit 1501: Monnikerede was midden 15de eeuw failliet Terryn Caroline Monnikerede; economische crisis; handel; schulden; haven 2013 4 86
Sijsele oud en nieuw: bijna een eeuw Slagerij Neyt maakt plaats voor bakkerij Lucas Verniest Romain Sijsele; slagerij; Neyt; bakkerij 2013 4 94
Terugblik op 112 jaar Museum Sint-Janshospitaal in Damme De Jonghe Mieke Damme; Sint-Janshospitaal; museum 2013 4 92
De bietenmachine van Gentiel Verleye uit Sijsele Het wedstrijdcomité Sijsele; landbouwmachine; bieten; zaaien; Planet jr 2013 2 36
Het conduyt bij Leestjes van rond 1641 was het tweede konduit van Moerkerke Zuid over de Lieve en is één van de vele Lieverelicten Terryn Caroline Moerkerke; Leestjes; ; Boonhoeke; Lieve; waterloop; relict; konduit; inpoldering 2013 2 46
Het schooltje van Mietje Wagemakers te Lapscheure 1837-1884 Vermeersch Guido Lapscheure; onderwijs; Mietje Wagemakers; Antoon Vermeersch; Marie Therese De Caluwe 2013 2 34
Moerkerke 1860: een verkeerde aangifte Raman Denis Moerkerke; Ivo Fraeyman; Maria Vanden Bossche; Barbara Theresia Fraeyman; burgelijke stand 2013 2 42
Monnikereede-Boven op de kaart van de Zwinstreek uit 1501. Een havenstadje dat volledig zou verdwijnen Terryn Caroline Monnikereede; haven, Zwinstreek; stratenplan; kaart; Jan de Hervy 2013 2 30
Onlangs Verschenen: De wattman die nazi’s haatte Danneels Brigitte Vijvenkapelle; boekvoorstelling; Tweede Wereldoorlog 2013 2 39
Uit onze museumcollectie: uitzonderlijk 14de eeuws muntje en andere muntvonsten uit Moerkerke deel 2 Holthoff Nikolay Moerkerke; munten; archeologie; Spaanse tijd; keizer Karel; Filips II 2013 2 40
De peerstipt en klokkenverdieping van Oostkerke op de kaart van de Zwinstreek uit 1501 (deel 5) Terryn Caroline Oostkerke; kerktoren; Jan de Hervy 2013 1 1
De revolutionaire duivenzolder op het bakhuis van het Chartreuzenhof in Damme Terryn Caroline, het bakoverteam Damme;Chartreuzenhof; Kartuizers; abdijhoeve; bakhuis; duiventil 2013 1 16
De tocht van een Normandische boerenkar in 1944: Guetteville-les-Grès – Den Hoorn enkele reis Morre Wilfried De Hoorn; Joseph Chaventré; Guetteville-les-Grès; Tweede Wereldoorlog 2013 1 20
Hachelijk bezoek langs ’t Geleed – oktober 1944 Morre André Leopoldsvaart; Platheule; Tweede Wereldoorlog; familie Morre; Geleed 2013 1 8
Heemkundige kring redt graf van Damse kunstschilder Paul Klein Raman Denis Damme; graf; Paul Klein; kunstenaar 2013 1 14
In memoriam de parkbomen van kasteel Van Reybrouck in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; kasteel Van Reybrouck; Engelse tuin; park 2013 1 22
Slavenmeesters in de H, Drievuldigheidskerk te Lapscheure-Damme Vermeersch Guido Lapscheure; Heilige Drievuldigheidskerk; slavenmeester; Joannes Stul; Orde der Trinitariërs; Francois Stroobants 2013 1 6
Uit de muntencollectie: uitzonderlijk 14de eeuws muntje en andere vondsten uit Moerkerke deel 1 Terryn Caroline Moerkerke; munten; Lodewijk van Nevers; Filips de Schone; Brieversweg; abdij Zoetendale; Leestjesbrug; Bladelin 2013 1 12
De doden begraven te Lapscheure Vermeersch Guido Lapscheure; grafschriften; begrafenis; kerk 2012 4 90
De Lieve werd in Moerkerke al eerder van de kaart geveegd door kadastermutatie van 1876 Terryn Caroline Moerkerke; waterloop; De Lieve 2012 4 94
De steenbakkerij of de steenovens van Hoeke Schillewaert Remi Hoeke; steenbakkerij; Oscar Marleghem; Valentinus Peel; Questier 2012 4 82
Ere wie ere toekomt: Moerkerke heeft een Karel van Sint-Omaarsstraat Terryn Caroline Moerkerke; toponymie; Karel van Sint-Omaars; aquarellen; natuur; kruiden 2012 4 97
Kaart van de Zwinstreek uit 1501 deel 4 Terryn Caroline Zwinstreek; cartografie; Jean de Hervy; Dudzele 2012 4 79
Op elke prochie eene Fransche schoole. Joseph Van Heule en het onderwijs in de Franse Tijd, tijdens de eerste bezettig 1792-1793 Terryn Caroline Moerkerke; onderwijs; Joseph Van Heule; Jacobijnen; Franse Tijd 2012 4 87
Op werkbezoek in de Vrije Basisschool van Sint-Rita Raman Denis, Morre Wilfried Moerkerke; Sint-Rita; onderwijs 2012 4 100
Rond de bakovens: het stoken (2) Het bakhuis van de hoeve Bernaertsbilk Vlienderhaag 5 Lapscheure Damse bakoverteam Lapscheure; Bernaertbilk; hoeve; bakhuis; oven 2012 4 120
Sijsele: Verdwenen café’s aan de wijk De Zwaan café de Oude Zwaan en café De Nieuwe Zwaan Verniest Romain Sijsele; herberg; café; De Zwaan; Kamiel Galet 2012 4 92
Verslag Ons dorp III op 27 september 2012 Moerkerke; Roger Neydt; wielrennen 2012 4 80
Bij de cover: (3): Hoe nauwkeurig is de kaart van de Zwinstreek? Een vergelijking met de kaart can het Brugse Vrije 1571 en Google Earth 2012 Terryn Caroline Zwinstreek; kaart; cartografen 2012 3 60
Bij de verplaatsing van 2 grafkruisen op het kerkhof van Hoeke Maeghe Ludo Hoeke; begraafplaats; grafkruis; monument; Jozef Cosyn; Franciscus Tilleman 2012 3 63
Een brok heropgeroepen oorlogsleed Morre Roger Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; familie Corthals 2012 3 55
Fotoverslag van bezoek aan Ten Houcke Boven op 30 juni 2012 Hoeke; hoeve; Ten Houcke Boven; familie Tilleman 2012 3 62
Ketsbermwegel was de naam van de Lievejaagpaden in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke: jaagpad; Lieve; Ketsbermwegel; ketsen 2012 3 72
Rond de bakovens (4): bakhuis met charmante herbestemming. Het bakhuis van de familie Van Parys Nieuwdorpstraat 7 in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; bakovens; bakhuis; familie Van Parijs- Maertens; renovatie; hergebruik 2012 3 74
Anderhalve eeuw Moerkerks verenigingsleven in een nieuw boek Raman Dennis boekvoorstelling; Moerkerke; verenigingen; Dennis Raman 2012 2 52
Bezoek Ten Houcke Boven en het afgelegen gebied tussen Hoeke en Fort Sint-Donaas Tilleman Jan Hoeke; Fort Sint-Donaas; archeologie 2012 2 30
De 13de eeuw is de gouden eeuw van Damme (1) Damme; Brugge; 13de eeuw; haven; scheepvaart 2012 2 40
De kaart van de Zwinstreek maakte reclame voor het kanaal van Oostburg Terryn Caroline Zwin; kanaal; Oostburg; cartografie 2012 2 32
De Lieve in Europees perspectief: het eerste grote handelskanaal Terryn Caroline waterwegen; De Lieve; handel; kanaal 2012 2 42
Een middeleeuwse moefe van bij het kasteel van Moerkerke Schillewaert Remi Moerkerke; moefe; baksteen 2012 2 38
Een stem uit de gouden eeuw van Damme Jacob van Maerlant Der Naturen Bloeme 1270 boec 1 Terryn Caroline Damme; Jacob van Maerlant; menselijke stadia 2012 2 44
Gentiel en zijn pik aan het booten taal; landbouwwerktuig; pik; zeis; bootgerief; ameril; wetsteen 2012 2 34
Rariteitenkabinet in Gods huis David Dominiek Moerkerke; Sint-Dionysiuskerk; museum 2012 2 29
Rond de bakovens (3): de overdeur Het oventeam volkskunde; bakovens; deuren; smeden; smid; Fernand Vandenkerckhove 2012 2 50
Sijsele was al bewoond in de Romeinse tijd Terryn Caroline Sijsele; archeologie; romeinen 2012 2 46
Straffen en belonen: Onderwijs in Groot-Damme (6) Terryn Caroline Damme; onderwijs; straffen; plak; roede; aflaat; cathechismus 2012 2 48
Bakker vindt veldsteen in Moerkerke-Dorp Terryn Caroline Moerkerke; archeologie; omwalde hoeve; ’t Bakkertje 2012 1 8
Kaart van de Zwinstreek Terryn Caroline Zwinstreek; cartografie; Jan de Hervy; digitaal 2012 1 6
Knegtjens en de dogterkens verscheyde van elkander? Terryn Caroline Damme; Moerkerke; onderwijs: Malegys 2012 1 18
Lapscheure 1930 Vermeersch Guido Lapscheure; Hoogstraat; Broeder Perboyre; kunstschilder 2012 1 4
Molen van Hoeke zonder wieken tijdens funderingswerken redactie Hoeke; molen 2012 1 5
Museum breidt uit: nu ook in de noordbeuk van de St-Dionysiuskerk redactie Moerkerke; museum; Sint-Dionysiuskerk; 2012 1 1
Op ’t Fort Sint-Donaas te Lapscheure Morre Roger Lapscheure; Fort Sint-Donaas; Tweede Wereloorlog 2012 1 10
Sijsele, De Hert op de wijk De Zwaan 2009 Verniest Romain Sijsele; Verleye Gentiel; wijk; De Zwaan; herberg; De Hert; 2012 1 16
Te koop: beschermd monument Kasteel Van Reybrouck in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; kasteel; familie Van Rebrouck; art nouveau 2012 1 22
Van de sloop gered en in oude glorie hersteld: het familiegraf Vadermeersch-Van Besien, kerkhof Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; funerair erfgoed; Vandermeersch-Van Besien; grafzerk 2012 1 2
Waar lag de Lieve? Terryn Caroline Lieve; rivier; bedding; Condwiet Boonhoucke 2012 1 12
Een origineel Driekoningenlied uit de Zwinstreek Vandensteene Lukas Zwinstreek; traditie; foklore; lied; muziek; Driekoningen 2011 4 168
Het Onze Vader van Walter Steininger Morre Wilfried Tweede Wereldoorlog; Water Steininger; Sint-Andries 2011 4 183
In 1884 werd de Lieve van de kaart geveegd deel 2. De Lieve in de gemeentelijke atlassen in de 19de eeuw Terryn Caroline De Lieve; waterloop; carthografie; atlassen 2011 4 175
Negenhonderd jaar Moerkerke: 1110-2010 Terryn Caroline Moerkerke; ontstaan; Sint-Kwintenabdij 2011 4 123
Onderwijs in Groot-Damme tot in de 19de eeuw. Deel 4 les in de kosterie in de 17de en 18de eeuw Terryn Caroline Damme; onderwijs; kosterie 2011 4 160
Op ’t Fort Sint-Donaas te Lapscheure. Evacuatie en oorlogsherinneringen herfst 1944 deel 1 Morre Roger Lapscheure; Tweede Wereldoorlog; evacuatie; René Maenhout; familie Morre 2011 4 145
Rond de bakovens, drie oveketen in Den Hoorn Het oventeam Moerkerke; Den Hoorn; bakoven; ovekete 2011 4 152
Rouwbericht Morre Roger overleden Redactie familiekunde; overlijden; Morre Roger 2011 4 144
Vervolg van een spannend verhaal Morre Wilfried Eerste Wereldoorlog; Edmond Senger; Theophiel en Elodie De Cock 2011 4 170
Dialect in Lapscheure deel 2 Vermeersch Guido Lapscheure; taal; dialect 2011 3 100
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart, dagboeknotities 1944 deel 17 en slot Morre Roger Moerkerke; Tweede Wereldoorlog 2011 3 114
Herbergen in Moerkerke redactie boekvoorstelling; Moerkerke; herbergen 2011 3 137
In 1884 werd de Lieve van de kaart geveegd, de Lieve in de gemeentelijke atlassen in de 19de eeuw Terryn Caroline Moerkerke; Damme; waterloop; cartografie; De Lieve 2011 3 120
Moerkerkebrug en de Lieve deel 9 Raman Denis Moerkerke; Lieveberm; bewoners 2011 3 104
Onderwijs in Groot-Damme tot de 19de eeuw deel 3 de koster-schoolmeester vanaf midden 17de eeuw Terryn Caroline Moerkerke; onderwijs; religie; koster; alcoholisme 2011 3 108
Spannend verhaal uit de Eerste Wereldoorlog Morre Wilfried Damme; Eerste Wereldoorlog; Edmond Senger 2011 3 132
Collegiaal bezoek Morre Wilfried Moerkerke; heemkring; d’Euzie; Stekene 2011 2 92
Dialect in Lapscheure Vermeersch Guido taal; dialect; lapscheure 2011 2 52
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart, oorlogsdagboeknotities deel 16 Morre Roger Lapscheure; Tweede Wereldoorlog; molenaar; voedingswaren; Ralph James Lacombe; Gerard Raes; Leopoldvaart; voedsel 2011 2 62
Fort Raepschot en de mythe van de Tempeliershoeve Terryn Caroline Moerkerke; Fort Raepschot; tempeliers; mythe; hoeve 2011 2 82
Historische lentewandeling: een beknopt verslag Morre Wilfried Moerkerke; Jacxsensbrug; Schipdonkkanaal 2011 2 78
Moerkerkebrug en de Lieve deel 8 Raman Denis Moerkerke; Lieveberm; bewoners; huizen; waterloop 2011 2 58
Onderwijs in Groot-Damme tot de 19de eeuw. Deeel 2: de parochiescholen vanaf midde 17de eeuw Terryn Caroline Damme; Hoeke Oostkerke; Sijsele; Moerkerke; Lapscheure; onderwijs 2011 2 70
Opmerkelijke vondst in Den Hoorn Morre Wilfried Den Hoorn; archeologie; kanonbal 2011 2 86
Verslag Studiedag 21 mei 2011 te Wondelgem met als thema: de herwaardering van de Lieve Terryn Caroline waterloop; de Lieve; studiedag 2011 2 88
Actueeltjes nr. 73. 2010 in woord en beeld Vandenberghe Raf Izegem; actueeltjes; kronieken 2011 1 40-58
December 1944: Duitsers weg, werk aan de winkel Morre Wilfried Damme; Moerkerke; Tweede Wereldoorog; Sint-Jobspolder 2011 1 38
Dicke Luft nabij de Leopoldvaart oorlogsdagboeknotities 1944 deel 15 Morre Roger Moerkerke; Tweede Wereldoorlog 2011 1 30
Lentewandeling langs stille wegen met een onvermoed verleden Raman Denis Moerkerke; wandeling 2011 1 4
Meer over moer in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; toponymie; naamsverklaring 2011 1 40
Moerkerkebrug en de Lieve Raman Denis Moerkerke; Lieveberm; bewoners 2011 1 6
Naamsverklaring van de andere deelgemeenten Terryn Caroline Damme; Lapscheure; Hoeke; Oostkerke; Den Hoorn; Vivenkapelle; Sijsele; toponymie; naamverklaring 2011 1 41
Onderwijs in Groot-Damme in de 19de eeuw. Deel 1: de voorgeschiedenis Terryn Caroline Moerkerke; onderwijs; religie; winterschool; cathechismus 2011 1 14
Politiek leedvermaak in Moerkerke voor WOI Raman Denis Moerkerke; politiek 2011 1 42
Activiteiten rond 900 jaar Moerkerke op 10 oktober Redactie Moerkerke; aktiviteit; 900 jaar 2010 3 92
De vlag van de Heemkundige Kring Raman Denis Moerkerke; vlag; vereniging 2010 3 94
Dicke Luft nabij de Leopoldvaart Oorlogsdagboeknotities deel 13 Morre Roger Moerkerke; Leopoldsvaart; Tweede Wereloorlog; Canadezen 2010 3 120
Moerkerke in Canada? Morre Wilfried Moerkerke; Canada; monument; Slag om t Molentje 2010 3 129
Moerkerkebrug en de Lieve deel 5 Raman Denis Moerkerke; brug; rivier; Lieve; bewoning; oever 2010 3 98
Negenhonderd jaar Moerkerke 1110-2010. Deeel 3 Moerkerke als veenkolonie Terryn Caroline Moerkerke; Sint-Laureins; veen; turf; Sint-Janshospitaal; Wastine 2010 3 104
Overdracht vaandel bij de Nationale Strijdersbond Damme en het merkwaardig leven van Joseph De Groote Verniest Romain, De Brauwer Lubin Damme; strijdersbond; Joseph De Groote 2010 3 161
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Moerkerke; Leopoldsvaart; Tweede Wereldoorlog; bevrijding 2010 2 67
Moerkerkebrug en de Lieve deel 4 Raman Denis Moerkerke; De Lieve; familie Steyaert; Vermeersch; hoeve; Lieveberm 2010 2 48
Molentje Moerkerke Canadese gedenksteen voor gevallen kameraden Morre Wilfried Moerkerke; Canada; gedenksteen; Tweede Wereldoorlog 2010 2 74
Negenhonderd jaar Moerkerke: 1110-2010. Deeel 2: de Moer in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; geschiedenis; ontstaan; abdij; Saint-Quentin; Sint-Kwinten; turf; veen 2010 2 56
Werkzaamheden werkgroep stenen en grafstenen, Afbraak gemeentehuis – familiegraf d Hannin Raman Denis Moerkerke; gemeentehuis; afbraak; archeologie; grafsteen; familie d Hannin 2010 2 85
900 jaar Moerkerke 1110-2010 Terryn Caroline Moerkerke; abdij Saint-Quentin; Sint-Kwinten; ontstaan 2010 1 13
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart, oorlogsdagboeknotities 1944 deel 11 Morre Roger Moerkerke; Platheule;t Molentje; Tweede Wereldoorlog; Duitse aftocht 2010 1 27
Moerkerkebrug en de Lieve deel 3 Raman Dennis Moerkerke; Lieve; waterloop; sas; Yvonne Steyaert 2010 1 4
Van t Couvent naar Baracke 6, stube 2 deel 4 en slot Morre Wifried Den Hoorn; Tweede Wereldoorlog; André Haegeman; Bremen; Duitse spoorwegen 2010 1 34
12 september 2009 aan de kapel van Marreyt te Moerkerke Raman Denis Moerkerke; boomkapel; hekwerk; siersmid Fernand Vandenkerckhove; Werner Marreyt; 2009 4 142
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog; 14 september 1944; Slag om t Molentje; Duitse doden en gekwetsten; 2009 4 124
Een drukke dag: Landbouwmuseum Ter Zoeterstede en Bladelinmuseum Middelburg Morre Wilfried Lapscheure; Middelburg; Wilfried Van De Sompele; landbouwwerktuigen; didactische platen; Pieter Bladelin; 2009 4 137
Moerkerkebrug en de Lieve deel 2 Raman Denis Moerkerke; transport; kanaal; Passchier; bewoning; 2009 4 116
Ne Kah-Ne Tah Canadese veteranen schenken ons een Algonquinvlag Morre Wilfried Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; Slag om t Molentje; Algonquins; regimentsvlag; 20 september 2009; 2009 4 122
Van t couvent naar Baracke 6-Stube 6 deel 3 2jaar overleven in Duitse verplichte arbeidsdienst Morre Wilfried Tweede Wereldoorlog; André Haegeman; Bremen; bombardementen; Duitse spoorwegen; 2009 4 144
De Slag om t Molentje: Dagboek Henri Coppejans Versieck Geert Moerkerke; Scheewege; Tweede Wereldoorlog; beschieting; Slag om t Molentje; 2009 3 94
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart Deel 9 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheuel;Tweede Wereldoorlog; 13 september; beschieting; Slag om t Molentje; onderstand; 2009 3 90
Expo met mooie maquettes en interessante kaarten Terryn Caroline Damme; tentoonstelling; de Lieve; vergoeding bij onteigening; 2009 3 88
Geschiedenis van de waardevolle wegwijzer aan het kruispunt Vredestraat-Molentje te Lapscheure Vermeersch Guido Lapscheure; straten; wegwijzer; verkeer; 2009 3 98
Landbouwmuseum Ter Zoeterstede: een bezoek overwaard. Vermeersch Guido Lapscheure; privaatmuseum; landelijk erfgoed; hoeve; 2009 3 109
Moerkerkebrug en de Lieve Raman Denis transport; kanaal; Gent; Moerkerke; 13de tot 20ste eeuw; burgerwacht; 2009 3 76
Van t couvent naar Baracke 6-Stube 2 deel 2 2 jaar overleven in Duitse verplichte arbeidsdienst Morre Wilfried Den Hoorn; Tweede Wereldoorlog; André Haegeman; Bremen; Duitse spoorwegen 2009 3 103
Data om te onthouden:Zomertentoonstelling De Lieve 12 aug tot 20 sep 2009 Landbouwmuseum Ter Zoeterstede 5 sep 2009 redactie Damme; Lapscheure;heemkunde; tentoonstelling; daguitstap; 2009 2 69
De Lievebedding: wandelen doorheen het verleden Raman Denis Moerkerke; activiteit; Lievewandeling; Slekkeput; Wondelgemse Wandelvogels; 2009 2 67
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart deel 8 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog; 13 september 1944; Duitse stellingen; Lucien Lannoo; hofstee Van Quekelberghe; 2009 2 34
Ons Dorp in fotos Hendrik De Leyn Moerkerke; heemkunde; Powerpointpresentatie; 30 maart 2009; 200 aanwezigen; 2009 2 60
Uitstap naar de Côte dOpale op 17 mei Raman Denis daguitstap; Cap Gris-Nez; Tweede Wereldoorlog; Eperlecques; V-2 installaties; bunkers; 2009 2 63
Van t couvent naar Baracke 6 – Stube 2. 2 jaar overleven in Duitse verplichte arbeidsdienst deel 1 Morre Wilfried Den Hoorn; Tweede Wereldoorlog; André Haegeman; Bremen; Reichsbahn; 2009 2 49
Christus aan het Kruis: het H Kruisaltaar, het Mariabeeld, zes mirakels in de OL-Vrouw-Hemelvaartkerk van Damme en een interview met een sympathiek man uit Damme Raman Denis Damme; religie; ommegang; mirakelschilderij 16de eeuw; René De Bree; 2009 1 5
Damse figuren: Tuur de garde van Sijsele Verniest Romain Sijsele; veldwachter; Arthur De Croocq; Tweede Wereldoorlog; ontmijner; 2009 1 23
De Gentse Lieve: na het boek, nu de wandeling de redactie Moerkerke;activiteit:Lievewandeling; Raepschot; Conduitput, Damme; 2009 1 28
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 7 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheule; 12 september1944; Tweede Wereldoorlog; Duitse stellingen; Alfons Caere; 2009 1 24
Is er een verband tussen het Leopoldkanaal en de Moerkerkse kapelletjes OLV van de Waterhoek en OLV ter Koortsen Deel 2 Terryn Caroline Moerkerke; gezondheid; malariaplaag; Leopoldkanaal; Kanunnik Andries; 2009 1 29
Jong Moerkerke speurt naar eigen oorlogsverleden de redactie Moerkerke; geleide wandeling; Tweede Wereldoorlog; t Molentje; Vrije Basisschool Moerkerke; 2009 1 40
Niet te missen: ONS DORP in oude fotos en postkaarten redactie Moerkerke; Powerpointpresentatie; heemkunde; dorpsbeelden 2009 1 37
Wandeling langs De Lieve op zaterdag 30 september 2000 Raman Denis Brugge; Moerkerke; watergang, De Lieve 2009 1 4
De kapelletjes hebben niet afgedaan: de heropbouw van Onze-Lieve-Vrouw Ter Koortsen te Moerkerke in 1926 Terryn Caroline Den Hoorn; religie; kapel; 19de-20ste eeuw; 2008 4 136
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 6 Oorlogsdagboeknotities Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog; Duitse stellingen; 2008 4 149
Is er een verband tussen het Leopoldkanaal en de Moerkerkse kapelletjes OLV van de Waterhoek en OLV Ter Koortsen? deel 1 Terryn Caroline Moerkerke; gezondheid; moeraskoorts; malaria;19de eeuw; 2008 4 142
Jerôme Lampo, de laatste Moerkerkenaar uit een groot nest Gervoyse Paul Moerkerke; biografie; familie Lampo; Tweede Wereldoorlog; 2008 4 125
Kunstzinnige grafzerk op het kerkhof van Damme Herwig Verleyen Damme; begraafplaats; grafzerk; RogerPattyn; funeraire kunst; 2008 4 155
Steun en erkenning bij de overheid redactie heemkundige kring; subsidie provincie;schenking meubilair;Stad Damme; 2008 4 156
Verslag OPEN MONUMENTENDAG 2008 in Moerkerke redactie Moerkerke; Kasteel; rondleidingen; verslag; monumenten 2008 4 148
Weerspreuken: Doen ze het nog? Morre Wilfried volkskunde; Zondagsvriend 1939; kalender; Damme; Oostkerke; 2008 4 153
Wij zijn dialecten genegen, ook het Brugse dialect. Dubbel-cd Brugs Uurtje. Persmededeling Brugge; Werkgroep Brugs Dialect; HK Maurits Van Coppenolle; dubbel-cd; 2008 4 157
Dankbare Canadese familie Verniest Romain Moerkerke; t Molentje; Tweede Wereldoorlog; Algonquinregiment; Wilfred C Atwood; Adegem; 2008 3 99
De Lieve, niet bepaald het lievelingetje van Damme Terryn Caroline Damme; 13de tot 20ste eeuw; waterhuishouding; Gentse Leye; 2008 3 108
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 5 Oorlogsdagboeknotities Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog; 12 september 1944; Duitse stellingen; 2008 3 94
Een geslaagde dialectavond Morre Wilfried Moerkerke; voordracht; Prof Em Johan Taeldeman; Erik Wille; Roger Schelstraete; dialect; 2008 3 102
Kapellen voor jaren ver gerenoveerd Morre Wilfried Moerkerke; patrimonium; kapellen; onderhoud; 2008 3 100
Nieuws over de Libri Picturati Terryn Caroline publicatie; plantenboeken; 15de eeuw;Karel van Sint-Omaars; Krakau; 2008 3 106
Open Monumentendag redactie Moerkerke; monumenten van de 20ste eeuw; geleide wandelingen; kasteel; monumenten 2008 3 84
Waarom het Leopoldkanaal 1850 tot stand kwam. Vermeersch Guido Groot-Damme; waterbeheersing voor en na 1830; Blauwe Sluis; Lapscheure; 2008 3 86
Weerspreuken: doen ze het nog? Morre Wilfried volkskunde; kalender; Zondagsvriend 1939; weerspreuken; 2008 3 105
De ophaalbrug over de Damse Vaart in Damme deel 2 Terryn Caroline Damme; 19de eeuw; barge Brugge-Sluis;Napoleon;draaibrug; 2008 2 53
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 4 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog;10 en 11 september 1944; hoeve Kamiel Dullaert; Hans von Appen; 2008 2 62
Een gezellige dialectavond Morre Wilfried Moerkerke; voordracht; Prof Em Taeldeman; Erik Wille; Roger Schelstraete; dialectuitdrukkingen; 2008 2 46
Herwaardering van het Devotiekruis te Maldegem Marc De Baets Maldegem; bronzen Christusbeeld; Georges Minne; 2008 2 71
Het grafmonument Vintioen te Damme Raman Denis Damme; grafmonument; Herwig Verleyen; plantjes; 2008 2 73
Opening heringerichte stadswallen van Damme; Raman Denis Damme; Staats-Spaanse Linies; Interreg IIIA-project; inhuldiging; 16de-17de eeuw; 2008 2 51
Rechtzetting Oud en Nieuw redactie windmolen; Damme; Hoeke; 2008 2 73
Weerspreuken: doen ze het nog? Morre Wilfried volkskunde; kalender; Zondagsvriend 1939; weerspreuken; 2008 2 78
De ophaalbrug over de Damse Vaart te Damme Terryn Caroline Damme; 19de eeuw; Napoleon; bruggenbouw; 2008 1 18
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 3 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog; bruggen opgeblazen; 2008 1 30
Guillaume de Coussemaker Oudstrijder 1940-1945 Verniest Romain Sijsele; Tweede wereldoorlog; mobilisatie; capitulatie; krijgsgevangenschap; 2008 1 26
In memoriam Van Poucke Geert redactie Heemkunde; bestuurslid-medeoprichter; 2008 1 40
Medelid in de internationale kijker redactie Landmark Libraries Award; Gervoyse Paul; bibliotheken 2008 1 39
Rouwbericht; redactie Marcella Gaudesaboos; Sareptakapel; 2008 1 39
Siersmeden: De vuilste, maar de schoonste stiel die er bestaat. deel 2 Raman Denis Moerkerke; ambacht; Fernand Vandenkerckhove; kunstsmederij; smidstechnieken; 2008 1 4
Straatnamenboek Damme Raman Denis Groot-Damme; boekuitgave; project 2008 1 8
We sliepen in t couvent Leven en werken op de hoeve -1938-1943 Morre Wilfried Den Hoorn; hoeveknecht; André Haegeman; Tweede Wereldoorlog; 2008 1 9
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 2 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Moerkerke; Platheule; Tweede Wereldoorlog; Leopoldkanaal; 2007 4 178
Overstromingen 1944 Vermeersch Antoon Lapscheure; Tweede Wereldoorlog; inundatie; St. Jobspolder; St. Pietersdijk; 2007 4 140
Siersmeden: De vuilste maar de schoonste stiel die er bestaat. Raman Denis Moerkerke; ambachten; Fernand Vandenkerckhove; kunstsmederij; 2007 4 146
Van Oostpruisen tot t Molentje of: omzwervingen van een kanonsloop Morre Wilfried Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; 88mm kanon; August Persyn; Elbing-Elblag; Albert Roose; 2007 4 171
Was Clement de Castillo een echte caballero? Heer van Moerkerke van 1587 tot 1609 Terryn Caroline Moerkerke; 16de eeuw; heraldiek; Wapenboek van de Belgische adel; 2007 4 151
Dicke Luft nabij de Leopldsvaart 1 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Moerkerke; Platheule;t Molentje; Tweede Wereldoorlog; Duitse aftocht 2007 3 119
Dokter Hendrik Vanryckeghem te Moerkerke Gervoyse Paul Moerkerke; geneeskunde; huisarts; 2007 3 93
Een avondje Karel Waeri met Erik Wille of omgekeerd Morre Wilfried Moerkerke; zangavond; De Vetjes; Roger Hessel; Moerkerks Moordlied 2007 3 131
Molentje 13 september 1944: Canadese veteranen getuigen Morre Wilfried Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; Slag om t Molentje; Algonquinregiment; 2007 3 126
Waar woonden kasteelheren en -dames s winters? Brugge, Pieter Pourbusstraat 3, de woning van Clemens van Castilië heer van Moerkerke van 1587 tot 1609 Terryn Caroline Moerkerke; Kasteel;16de eeuw; Spaanse Natie; 2007 3 103
Dringend gevraagd: amateur-archeologen m/v! Morre Wilfried damme; Oude Schaapskooi; Staats-Spaans Linies; reconstructie stadswallen; 2007 2 85
Het Moerkerkse moordlied Terryn Caroline Moerkerke, Altena; Ignace de Thibault de Boesinghe,kapel; 2007 2 65
Karel Waeri, de Gentse liedjeszanger Hessel Roger Gent; café-chantant; antiklerikalisme; De Vetjes; boek Filosofen van de straat.Vierhonderd vijftig jaar marktzangers in Vlaanderen; 2007 2 49
Oproep tot Peter-/meterschap over graftekens op Damse begraafplaatsen redactie Groot-Damme; oproep stadsbestuur; 2007 2 87
Optreden Erik Wille en accordeonist Raman Denis en Marc De Baets Moerkerke; folk- en café-chantant-avond;Karel Waeri; 2007 2 47
Sergeant-Vlieger Werner Marreyt waardig herdacht Geert Versieck Moerkerke; gedachteniskapelletje; herdenkingsplechtigheid 2007 2 83
Volkshumor in gekende volksliederen Raman Denis; Schoon lief; Het Lied van Heer Halewyn;Het Lied van Pierlala sasa; Florimond van Duyse; 2007 2 53
Voorzitter te gast bij VBRO Thomas Frederik Brugge; Huis ter Beurze; Vrije Brugse Radio; gesprek over herdenkingsplechtigheid Marreyt; 2007 2 88
50 jaar geleden: Sergeant-vlieger Werner Marreyt sterft in vliegtuigcrash Uit het oog niet uit het hart Morre Wilfried Moerkerke; militaire luchtvaart; staakkapelletje; tronkkapelletje; herdenkingsplechtigheid; 2007 1 6
8 september 1944: de Canadezen beschieten vanuit Moerbrugge het Duitse hoofdkwartier, gelegerd in Kasteel Ten Torre te Oedelem Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Paula Stevens; Gaspar Vlaminck; 2007 1 4
Bevrijding met een wrange nasmaak Morre Roger Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; familie Arthur Snauwaert; Slag om t Molentje; familie Provoost; 2007 1 29
De oorlogsjaren van 1941 tot 1944 Uit het dagboek van Cyriel Cocquyt 7de deel Cocquyt Cyriel Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; Slag om t Molentje; Duitse commandopost; veldlazaret; Canadese gevangenen; evacuatie; 2007 1 37
Gebruik en hergebruik van steen in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Damme Terryn Caroline Damme; 13de-14de eeuw; veldsteen; Doornikse kalksteen; moefen; 2007 1 9
Het vertrek van de laatste Duitse soldaten uit Sijsele Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Guillaume De Coussemaker;11 september1944; 2007 1 34
De Septemberdagen van 1944 Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Duitse onderduikers; 2006 4 136
Een middeleeuws avondje uit Morre Wilfried Moerkerke; Kleding 13de-14de eeuw; patriciërs; ridders; 2006 4 142
Het Sas van de Lieve Terryn Caroline Damme; 13de-17de eeuw; Tachtigjarige Oorlog;hoornwerk; kazemat; 2006 4 128
In memoriam redactie Moerkerke; Maria vande Casteele; Van Poucke Geert; overleden op 18 november 2006; 2006 4 153
Notities van de Voorzitter Een druk najaar 2006 Raman Denis Damme; Lapscheure; Moerkerke; activiteiten 2006 4 139
Onze herbergen in 1779 Debbaut Ronny Groot-Damme; herbergen; namen en uitbaters 2006 4 125
Oorlogsdagboek Cyriel Cocquyt deel 6 Raman Denis Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; krijgsgevangenschap 2006 4 123
Snelcursus Snit en Naad anno 1302 Terryn Caroline Moerkerke; middeleeuwse kleding; kaproen, capertje; snelzeiker; 2006 4 145
Damme in de 13de eeuw Import:export van goederen, mensen en ideeën Terryn Caroline Damme; havenactiviteiten; Zwintol; rollen van Oléron; Hanzeaten;Jacob van Maerlant 2006 3 74
De Schoone Kerk van Lapscheure Houtave Marc Lapscheure; historiek van de oude en nieuwe kerk; kanunik GF Tanghe 1857; 2006 3 115
Oorlogsdagboek Cyriel Cocquyt deel 5 Raman Denis Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; krijgsgevangenschap; terugkeer 2006 3 95
Sleckeput/Slekkeput 19 juni 2006: het einde van een Dams erfgoed Raman Denis Damme; historiek Slekkeput en sluis; teloorgang 2006 3 101
Striptease in de middeleeuwen?! niet vermeld Moerkerke; vzw De Liebaert; kleding; Guldensporenslag; 2006 3 98
Tweede Landschapscontactdag, 9 juni 2006 Middelkerke niet vermeld Geografisch Informatie Systeem; digitalisering; Popp-kaarten 2006 3 114
Up zien Westvlaems…Westvlaemse gezegdn… Marc De Baets taal;dialect; 2006 3 117
Werkzaamheden zomer 2006 Raman Denis Moerkerke; peterschap graftekens; onderhoud Sareptakapel; Canvas-belangstelling Monumentenstrijd 2006 2006 3 109
Daboek van Cyriel Cocquyt deel 4 Raman Denis Moerkerke;Tweede Wereldoorlog; krijgsgevangenschap; 2006 2 30
De Libri Picturati – Stand van het onderzoek Van den Broeck Michel Moerkerke; Karel van Sint-Omaars; Jagellonskie-bibliotheek Krakow; Clutius Botanical Watercolors; Jacobus vanden Coornhuuze; 2006 2 49
De Lieve in Moerkerke Terryn Caroline Damme; Gent;13de eeuw; stapelrechten; Zwin; rabotten; 2006 2 33
Nieuws van de werkgroep Begraafplaatsen Maeghe Ludo Groot-Damme; behoud grafmonumenten; peter-meterschap graftekens; reglement; 2006 2 58
Sijsele in de Tweede Wereldoorlog: 63 jaar geleden Verniest Romain Sijsele; weggevoerden; gedenkplaat; 2006 2 54
Beschadigde wegwijzer Romain Verniest Sijsele; Doornstraat/Antwerpse Heirweg; beschadigd bij autobotsing; 2006 1 5
Dagboek Cyriel Cocquyt 3de deel Raman Denis Moerkerke; Tweede Wereldoorlog;krijgsgevangenschap; kamp van Zandborstel Sandbostel; werken bij de boeren; 2006 1 2
De beschieting van Sijsele door de Duitsers vanuit Moerkerke op 13 september 1944 Verniest Romain Sijsele; Vivenkapelle;Tweede Wereldoorlog; 88mm kanonnen; Canadese camion; burgerslachtoffers; Altena; Mevr Joly; 2006 1 8
Herinneringen aan een Amerikaanse Adelaar Morre Wilfried Den Hoorn; Donk; Tweede Wereldoorlog;botsing twee jachtvliegtuigen P-47; Gordon Whitlow; Leland Macfarlane; 2006 1 20
Het woord is aan de voorzitter Raman Denis Groot-Damme; vooruitzichten 2006; 2006 1 16
Inventarisatie Bouwkundig Erfgoed van Damme en deelgemeenten Cel Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen; Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 2006 1 28
Samenkomst onder een boom?! Lerouge Diane Sijsele; boomkapelletje; lindeboom; OLV Den Doorn 2006 1 6
Wie zoekt, die vindt Nikolay Holthoff Damme; Oedelem; brouwerij Brouckaert;bierfles; geblazen groenglas; Brasserie St. Alphonse Damme; 2006 1 14
Een verdwenen bergschuur in Groot Damme Terryn Caroline Oostkerke; schuren; tassen; dorsvloer; dwarsschuur; 2005 4 4
Het boek over de Damse schuren valt in de smaak niet vermeld Groot-Damme; publicatie; schuren in de streek; 2005 4 3
Lijkrede namens de Commissie van Openbaren Onderstand uitgesproken op het graf van hun betreurden Voorzitter Heer Henri Danneels Verniest Romain Sijsele; Voorzitter C.O.O. Sijsele 1922-1936; 2005 4 11
meer dan 500 bezoekers in de Schuur van het Hof van Sijsele niet vermeld Sijsele; Open Monumentendag 2005; 18de eeuwse houten schuur 2005 4 2
Uit het dagboek van Cyriel Cocquyt Raman Denis Moerkerke; Tweede Wereldoorlog;18- daagse veldtocht; overgave; krijgsgevangen; 2005 4 7
Welkom bij de opgravingen van de Damse stadswallen Terryn Caroline Damme; archeologisch onderzoek; oproep amateur-onderzoekers; stadswallen Damse Vaart Noord; 17de eeuw; 2005 4 16
Werkzaamheden van de heemkundige kring in september en oktober 2006 Raman Denis Moerkerke; Sareptakapel;Inventaris Bouwkundig Erfgoed-Deelgemeenten Damme; Straatnameninventarisatie; Duits artilleriegeschut; Tweede Wereldoorlog; 2005 4 17
De septemberdagen van 1944 aan het kasteel Ten Torre te Oedelem – het verhaal van Valentin De Grande Verniest Romain Oedelem;Tweede Wereldoorlog; veldgraf Georges Knipper; Innovation Brugge; Erepark begraafplaats Steenbrugge; 2005 3 8
Uit het dagboek van Cocuyt Cyriel Raman Denis Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; mobilisatie; 4de Linieregiment; 2005 3 10
Van waar de straatnaam KWABETTESTRAAT? Vermeersch Guido Lapscheure; Quade Rebben; St-Quentin-en-Vermandois; reepschuld; 2005 3 17
Verslag van onze werkzaamheden van deze zomer Raman Denis Damme; Moerkerke; Sareptakapel; Waterhoekkapel; begraafplaatsen; staatnameninventaris; 2005 3 14
Voorwoord de redactie Open Monumentendag 11 september 2005; Sijsele: graanschuur 1780; publicatie De houten schuur van het Hof van Sijsele 2005 3 3
Een boeiend monumentje in Damme waarvoor bescherming is gevraagd Raman Denis Damme; Slekkeput; 16de tot 18de eeuw; Vrede van Munster; Romboutswervedijk; stadswallen; 2005 2 15
Immaterieel erfgoed in Damme: touwtrekken Versieck Geert Moerkerke; oude volkssporten; kampioenschappen touwtrekken ; recreantentornooi; BOIC 2005 2 2
Inlevering van granen in de oorlog 1940-1945. De rol van Marcel Deloof Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog;ophalen en transporteren van granen; verplichte inlevering; 2005 2 5
Is dit Bokrijk? Terryn Caroline Sijsele; eeuwenoude hoeveschuren; wanmolen; dorsvlegels; Agrarisch Museum van Donk; 2005 2 7
Plechtigheid aan de Onze-Lieve-Vrouwkapel De Zwaan te Sijsele Verniest Romain Sijsele; inzegening 7 nieuwe zijkapelletjes; deken Johan Goemaere; 1 mei 2005; 2005 2 23
60 jaar dankkapel De Zwaan Verniest Romain Sijsele; neogotische kapel bouwjaar 1945;familie De Busscher-Delbruyère;ommgang OLV van de Zeven Smarten 2005 1
Altena, een naam die tot de verbeelding spreekt Terryn Caroline Moerkerke; naamsverklaring Altena;13de tot 19de eeuw 2005 1 5
Foutieve naamgeving: Zwinstraat=Zwijnstraat Debbaut Ronny Sijsele; zwijnsrente; heemkundige Daniël Verstraete 2005 1 24
Bezoek aan het park van Altena Terryn Caroline Moerkerke;kasteelparkAltena;gidsbeurten; groen erfgoed; +250 bezoekers; 12 september 2004; 2004 4 22
De dood van René D’hondt op dinsdag 5 september 1944 Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Duitse aftocht; burgerslachtoffers; Dokter Vandeburie; pastoor De Jonghe; 2004 4 7
De kostersfamilie Retsin te Moerkerke 19de eeuw Debbaut Ronny Moerkerke; genealogie familie Retsin; pesterijen pastoor De Ceuninck; klachten bij het bisdom; anonieme brief; 2004 4 12
Heemkundige Kring valt in de prijzen Terryn Caroline Moerkerke; kapellenproject;laureaat VCM monumentenzorg; 2004; Raman Denis; 2004 4 2
Oproep Terryn Caroline Moerkerke, kasteel Altena;dikke kleilaag; wie weet meer over bodem en ondergrond? 2004 4 2
Restauratie van de dorpskapel in Sijsele Verniest Romain Sijsele; Damse kapellenroute; wijk De Zwaan; herstellen van dak 2004 4 4
Vandalisme langs de Damse Kapellenroute onbekend Sijsele; Spermaliekapel; OLV-beeld vernield; Bollewallekes; brandglazen vensters; 2004 4 5
Verhalen uit de Tweede W.O. Raman Denis Moerkerke; Maurits Van Damme; Duitse handelingen kort voor de bevrijding; 2004 4 9
Altena, van nature een monument Terryn Caroline Moerkerke; kasteel; Altena; geschiedenis:13de tot 20ste eeuw; een eecken dreve; Thibault de Boesinghe; ijskelder 2004 3 2
Bevrijdingsstoet Den Hoorn, juni 1945 België werd niet bevrijd in september John Maenhout, Hendrik De Leyn Den Hoorn; operatie Colorado 1944; Leopold- en Schipdonkkanaal; t Molentje; 2004 3 50
Het onderduiken van een Duitse soldaat op de hoeve van Michel Vandenbon aan de Barms te Sijsele Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Duitse onderduiker; gevangenname; 2004 3 45
Damme in de Tweede Wereldoorlog Verniest Romain Damme; gewapende Partizanen PA; meester-verklikker André Van Beveren; Guillaume De Roo; Buchenwald; monument; 2004 2 17
Herstellen van de Onze-Lieve-Vrouwkapel van de Waterhoek Raman Denis Moerkerke; onderhoud; Waterhoekkapel 2004 2 7
Inzegening van de Kapellenroute – verslag Debbaut Ronny Damme; OLV-Geboortekerk Vivenkapelle;Waterhoekkapel;Godelieve De Waele; brochure Damse kapellenroute 2004 2 2
Nathan en Stef redden de familienaam Lampo! De familie Lampo in Moerkerke in de 19de en 20ste eeuw. Gervoyse Paul Moerkerke; genealogie Lampo; 2004 2 9
Open Monumentendag 2004 -Van nature een monument Terryn Caroline Moerkerke; park Kasteel van Altena,; 13de tot 19de eeuw; botanische tuin; repelpercelen; 2004 2 27
Oudstrijder Maurits Moulaert Verniest Romain Sijsele; mobilisatie; capitulatie 28 mei 1940; Klerken; Stalag 9a; voorzitter N.S.B. 2004 2 22
64 jaar geleden capituleerde het Belgsich leger Verniest Romain Sijsele; Roger De Grande; krijgsgevangenschap;RHENUS 127;Stalag XI A; Fallingbostel; 2004 1 5
Akkoord tussen de pastoor van Moerkerke en het klooster van Sarepta 1512 Debbaut Ronny Moerkerke;onderpastoor Passchier;pastoor Jan Nielles; 16de eeuw;beeldenstorm 1566; 2004 1 18
Een verdwenen schuttersgilde: de katholieke schuttersgilde NIETS ZONDER GOD Raman Denis Moerkerke; gaaipers; gildelied;Baron Werner de TSerclaes de Wommersom;eind 19de eeuw; 2004 1 2
Kennismaking met koster Jan De Cock uit Hoeke Maeghe Ludo Hoeke; Sint-Jacob-de-Meerderekerk;koster-organist; 2004 1 9
Romain Verniest wint de Persprijs 2003 de redactie Damme;Maerlantprijs; kunstenaar Germain Rotsaert; 2004 1 24
Beschrijving en historiek bij de vondst van een Jacobakan afkomstig van een verdwenen ringwalsite genaamd Kalkersleen te Vijvenkapelle Holthoff Nikolay Vivenkapelle; steengoed;Heerlijkheid Westvoorde; motte sites; 2003 2 21
Damse figuren – Dokter Vandeburie uit Sijsele Verniest Romain Sijsele; eerste geneesheer; Tweede Wereldoorlog;huisbezoeken; 2003 2 19
Executie van drie Poolse soldaten te Lapscheure 56 jaar geleden Verniest Romain Lapscheure; Tweede Wereloorlog; hoeve Janus Dekkers; 2003 2 17
Het Kasteel van Moerkerke Michel Van den Broeck Moerkerke; kasteel; bouwgeschiedenis;Lodewijk van Praet; Heerlijkheid van Moerkerke 2003 2 9
Volcranus Levita uit Lapscheure Devliegher Luc Lapscheure; loden funeraire plaat; veldstenen kerk; 12de eeuw; 2003 2 2
De oprichting van de Parochie Sint-Rita Debbaut Ronny Moerkerke; Den Hoorn;PastoorAckaert; noodkerk; hulpparochie 2003 1 2
Maalderijen in Sijsele Verniest Romain Sijsele; aandrijving; EBES;Ons Brood; 2003 1 6
Op bezoek bij Moerkerkenaren juli 2003 Raman Denis Moerkerke; echtpaar Peellaert-Meire;gezusters Ergo; lied Het gekruiste Kind 2003 1 10
De Koninklijke Maatschappij Wintervermaak Raman Denis Moerkerke; schuttersgilde; liggende wip; familie Lampo 2002 4 13
Edouard Steyaert 1868-1932, een Moerkerks kunstenaar Raman Denis, Debbaut Ronny Moerkerke;glasraamkunst; Antonius-Ignatius Steyaert; Sint-Jezus-Eik; 2002 4 2
Het orgel in de kerk van Hoeke:een muzikale geschiedenis Maeghe Ludo Hoeke; Sint-Jacob-de-Meerdere kerk; orgelbouwer Pieter Loncke; restauratie; 2002 4 5
Verdwenen grafstenen binnen de kerk van Sijsele Debbaut Ronny Sijsele; Sint-Martinuskerk; archief Louis Gilliodts 2002 4 16
De Onze-Lieve-Vrouwekapel van de Waterhoek Vermeersch Guido Moerkerke; Mariale devotie; genezingen;José Janssens;Waterhoek 2002 3 8
In memoriam Van Poucke Geert redactie oprichting H.K. ’t Zwin Rechteroever; 2002 3 1
Museum 92 Bon Log kazerne Sijsele Rasemont Alain Sijsele; strijdkrachten; Flandria, Fort V; Sgt. Baron André Gillès de Pélichy 2002 3 2
Vliegtuigongeval te Moerkerke op 5 april 1957 Verniest Romain Moerkerke;militaire luchtvaart;Werner Marreyt 2002 3 4
Een kapelletjesroute in Damme, kan dat? Raman Denis Damme; kapelletjes; brochure; 2002 2 11
Herinwijding tweede kapel van de Heemkundige Kring op zaterdag 5 oktober 2002 te Damme-Moerkerke Raman Denis Moerkerke; tronkkapel; piloot Marreyt; 2002 2 9
Het hoornwerk van Damme 1701-1702 door Senneton de Chermont De Groote Jacques Damme; stadswallen; Vauban; fort Isabella; Spaanse linie; hoornwerk 2002 2 12
Lijst met bewoners van de wijk Moerkerkebrug in 1894 Van Poucke Geert Moerkerke; kieslijsten 1894 2002 2 4
Prospectie in en rond het voormalige Sareptaklooster te Moerkerke Nicolay Holthoff Moerkerke; Sarepta; historische schuur 2002 2 8
De ongelukkige dood van de knecht van de pastoor van Sijsele 1664 Debbaut Ronny Sijsele;paardenknecht;Joos Daenekin; 2002 1 9
Het kasteel van Moerkerke ten tijde van Karel van Sint-Omaers De Groote Jacques Moerkerke; kasteel;inrichting en inboedel; 2002 1 5
Melkvoerders in de periode na de oorlog 1940-1945 in Sijsele Verniest Romain Sijsele; melkerij;Boerenbond; 2002 1 11
Wat gebeurt er met ons historisch patrimonium? Raman Denis Damme; Slekkeput; Grote Brugse Poort 2002 1 13
1252-De handelaars van het Duitse Rijk te Damme De Groote Jacques Damme; tolgeld;stichting Hoeke;Hanzeaten 2001 4 12
De maangezellen Vermeersch Guido Lapscheure; gemeente-onderwijzers; bijeenkomsten; 2001 4 7
De Stichting van het Broederklooster te Vivenkapelle Van Poucke Geert Vivenkapelle; klooster; jongensschool; 2001 4 9
Het hoe en waarom van lapidaria in Damme Raman Denis Damme; lapidaria; graftekens; 2001 4 5
Oude wegwijzers worden in Damme opnieuw gebruikt Raman Denis Lapscheure; Vredestraat/Molentje; ijzergieterij August van Aerschot te Herentals; 2001 3 12
Tobias Hesperspaen, de Koster van Moerkerke Debbaut Ronny inkomsten; schoolmeester; Reynaert de vos;genealogie 2001 3 5
Valerie De Brabander en de kapel Sint-Antonius van Padua te Moerkerke Van Poucke Geert wijk De Ruysscher; kapellen;godvruchtige genootschappen; genealogie 2001 3 9
Sijsele 20 mei 1940 Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Duitse luchtaanval; vluchtelingen uit Mechelen; smidse Vandermoere; café De Vrede; slachtoffers 2001 2 10
Ten huize van Meester Leopold Pieters te Moerkerke Van Poucke Geert onderwijs;schoolgebouw; Leuvense stoof; 2001 2 8
Vrijdag 05. 04. 1957 stort een militair vliegtuig neer boven het grondgebied Moerkerke. Alleen de piloot sterft ter plaatse. Raman Denis staakkapel; sergeant Werner Marreyt; André Landuyt; Maria Wittevrongel 2001 2 4
Charles Van Loo, landbouwer te Moerkerke Van Poucke Geert Moerkerke; Sijsele;spookhuis; kerkraad Vivenkapelle 2001 1 4
Een industrieel erfgoed wordt gezocht Raman Denis Moerkerke; melkerij De Lieve; Omer Martens; melkvoerders 2001 1 12
Het kanaal Brugge-Sluis te Lapscheure Vermeersch Guido Lapscheure; Napoleon; Monnikenrede; Fort St. Donaes; schroefstoomboot; Kobus 2001 1 6
Jonkheer Charles van Sint-Omaers, heere van Dranoultre, Moerkercke, etc. De Groote Jacques Moerkerke; kruidentuin; Liber Picturati; Jacob vanden Coornhuuse; Jagiellonskabibliotheek Krakau; 2001 1 10
Ons funerair erfgoed van den Broeck Michel Groot-Damme; grafmonumenten; lapidarium 2001 1 2
Wegwijzer op de wijk de Zwaan te Sijsele in zijn oorspronkelijke staat hersteld niet vermeld Romain Verniest; Antwerpse Heirweg/Doornstraat 2001 1 9
De spoorweg in Sijsele Verniest Romain Sijsele; kamielke, Paula Van de Velde; barrièredraaister; stationschefs; spoorwegoverwegen 2000 4 8
Genealogische schets van de familie RAES Debbaut Ronny Moerkerke; Sarepta; Raes 2000 4 6
Portret van Pieter Seghers: brugdraaier,schoenmaker, gelegenheidsdichter en verwoed visser te Damme Van Poucke Geert Damme; knorredrager; Eerste en Tweede Wereldoorlog;Sylvie Baute 2000 4 4
Allerkerkemolen Verniest Romain Sijsele; molen; Tweede Wereldoorlog 2000 3 9
Kapellen te Moerkerke Van Poucke Geert Moerkerke; OLV Ter Koortsen; OLVrouwkapel van Altena; OLV van Altijddurende Bijstandkapel 2000 3 10
Nieuwe Voorzitter voor de Commissie Monumenten en Landschappen bij de Vlaamse Gemeenschap Gervoyse Paul beschermde monumenten; Dries Vanden Abeele 2000 3 5
Wij zijn eigenaar van de kapel van Sarepta geworden Raman Denis Moerkerke; Augustinessen; Biervliet; klooster; Geuzen 2000 3 6
Maalderijen in Sijsele in de twintigste eeuw Verniest Romain Sijsele;windmolens; maalderijen 2000 2 6
Meester Leopold Pieters en de barre winter van 1921 in de knechtenschool te Moerkerke Van Poucke Geert Moerkerke; Leopold Pieters; Moerkerkebrug; schoolgebouw; winter 1921 2000 2 10
Mijnsherenland van Moerkerken van Eeden Frederick gedicht; Martha van Vloten;1889; Hof van Moerkerken 2000 2 13
Moerkerke Zuid en Noord over de Leie De Groote Jacques Moerkerke;wateringen;Lieve/Leie van Spermalie 2000 2 12
Colloquium Polders en wateringen Van Den Broeck Michel Damme; colloquium; Duinkerke; transgressiemodel 2000 1 6
Editoraal Van Den Broeck Michel Oprichting; heemkring; ”t Zwin Rechteroever 2000 1 2
Mijnsherenland van Moerkerken De Groote Jacques Moerkerke; Lodewijk van Praet; Jacqueline van Eesene; heerlijkheid; Schobbe; Evenrocke 2000 1 5
Titel Auteur Trefwoord Jaargang Nummer Pagina
Twee 19de-eeuwse obiits in de kerk van Moerkerke Francis Micholt Moerkerke, kerk, 19de eeuw 2022 1 4
Spaanse dwangarbeiders aan de Damse Vaart betrapt Caroline Terryn Damme, Damse Vaart, 19de eeuw 2022 1 10
Neurenbergse rekenpenningen uit het Kasteel van Moerkerke  Nikolay Holthoff, Jan Ooms en Philip De Busscher Moerkerke, Kasteel, numismatiek, 16de eeuw 2022 1 17
De Damse Korenmarkt in beeld Caroline Terryn Damme, Korenmarkt, 13de-19de eeuw 2022 4 
Uit het MIK: Jaargetijde- en Obiitpenning van de familie de Praet Paul Callewaert Moerkerke, numismatiek, 17de eeuw 2022 2 8
Archeologische vondsten in Oostkerke Philip De Busscher Oostkerke, archeologie, 16de -18de eeuw 2022 2 8
In memoriam Marc De Baets Denis Raman  Sijsele, 21ste eeuw 2022 2 16
Houtig erfgoed: de aquarellen van Karel van Sint-Omaars vergeleken met Maerlants teksten Caroline Terryn Moerkerke, Damme, plantenkunde, 13de en 16de eeuw, 2022 3 4
Muntvondsten te Moerkerke: mijten van Lodewijk van Nevers   Nikolaj Holthof en Philip De Busscher Moerkerke, numismatiek, 14de eeuw 2022 3 6
Duurzaam erfgoed: de dakkap van het Damse Sint-Janshospitaal uit eind 13de eeuw Caroline Terryn Damme, architectuur, 13de eeuw 2022 3 10
 De Duitse Kanonsloop werd verplaatst  Philip De Busscher  Moerkerke, Tweede Wereldoorlog 2022 3 18
Wie waren de Oostkerkse ridders die Galbert van Brugge in 1128 omschreef als ‘Milites ex                                   Ostkerca’? Caroline Terryn Oostkerke, feodaliteit, 12de eeuw 2022 4 4
Uit het MIK: een boor voor een houten waterpomp Nikolay Holthoff Moerkerke, museum, waterpomp, 20ste eeuw 2022 4 12
Speelboot de kogge: een ideetje voor de Zustertuin Caroline Terryn Damme, 21ste eeuw 2022 4 18
 Nog een schenking: een reeks zeldzame boeken Philip De Busscher Moerkerke, museum, 20ste eeuw 2022 4 20

 Woordje van de nieuwe voorzitter

 

De Busscher Philip heemkunde 2021 1 2
redactie Bij de nieuwe lay-out van Erfgoedblad Damme heemkunde ’t Zwin Rechteroever 1 3
Nikolay Holthoff Toppers uit  ons MIK – De Oestgeester Moerkerke, bouwkunde ’t Zwin Rechteroever 1 4
Caroline Terryn, Nikolay Holthoff, Nikolay Holthoff Siegburgwaar, het drinkgerei van de kasteelheren van Moerkerke in de late middeleeuwen Moerkerke, keramiek, 14-15de eeuw ’t Zwin Rechteroever 1 5
Nikolay Holthoff Het leendenombrement van de heren Van Praet in Oedelem Moerkerke kasteel van Moerkerke, Feodaliteit, ’t Zwin Rechteroever 1 14
Luc De Blieck  Sijsele vroeger en nu: de dorpsmolen of Lievensmolen Sijsele, molen ’t Zwin Rechteroever 2 4

Caroline Terryn

 

Kamstreepversiering op het steengoed uit Siegburg gevonden in het kasteel van Moerkerke (aanvulling) Moerkerke, keramiek, 15de eeuw ’t Zwin Rechteroever 2 6

Philip De Busscher

 

Vergeten, verboden, en gedane zaken. Paling vissen in Moerkerke in de jaren 1970 Moerkerke, visserij, jaren 1970 ’t Zwin Rechteroever 2 8

Caroline Terryn

 

Hoe de Damse zevenster in de praktijk werd afgepaald en het handboek l’Art de la Guerre Damme, vestingbouw, 17de eeuw ’t Zwin Rechteroever 2 14
Caroline Terryn Verdwenen Zwinhavens: het boek Zwin, middeleeuwen ’t Zwin Rechteroever 3 4
Philip De Busscher Oude vergeten spelletjes op de speelplaats: pekkelen Moerkerke, kinderspelen ’t Zwin Rechteroever 3 12

Marc De Rouck

 

Zulk een nacht van geweldig geschut.

De brief van Josephine Vertriest over de Slag van ’t Molentje              

Moerkerke, Slag om ’t Molentje, 1944 ’t Zwin Rechteroever 3 14
Philip De Busscher De schilder- en renovatiewerken in de kerk van Moerkerke Moerkerke, Kerk, 2021 ’t Zwin Rechteroever 3 18
Dirk Anthierens De tredkraan in Damme 13de – 16de eeuw Damme, infrastructuur, tredkraan, 13de – 16de eeuw ’t Zwin Rechteroever 4 4
Philip De Busscher Versieringen in gegoten beton op gevels en poortpalen Moerkerke, bouwkunde, 20ste eeuw ’t Zwin Rechteroever 4 12
Philip De Busscher Een herinnering waardig! De herstelde herdenkingsplaat van Oscar Provoost Moerkerke, Eerste Wereldoorlog ’t Zwin Rechteroever 4 19
De Brieversweg Raman Denis Moerkerke; straatnaam; Brieversweg; 13de eeuw 2019 2 2
Heemkring wordt peter van graf van Moerkerkse pastoor Tyvaert Raman Denis Moerkerke; pastoor Tyvaert; 20ste eeuw 2019 2 22
Het Brugse haventje van Sint-Donaas in Lapscheure tussen 1648 en 1814 in beeld Terryn Caroline Lapscheure; Sint-Donaas; Verse Vaart; 17de, 18de en 19de eeuw 2019 2 10
Belle Maertensstraat eert Moerkerkse schooljuffrouw Raman Denis Moerkerke; onderwijs; 19de eeuw 2019 1 12
Bestek voor een rabot op de Lieve in Damme uit 1689 nader bekeken Terryn Caroline Damme; sluis; Lieve; 18de eeuw 2019 1 20
De Rijkswachtbrigade van Moerkerke Raman Denis Moerkerke; rijkswacht; 20ste eeuw 2019 1 5
Een pauselijk zegel uit Moerkerkse bodem De Busscher Philip & Holthoff Nikolay Moerkerke; munten; Zoetendaleabdij; eind 15de eeuw 2019 1 2
Lapscheurse schuur met gekromd aardgebint & Herdruk De houten schuur van het Hof van Sijsele, Terryn Caroline Lapscheure; Sijsele; hoeve; schuur 2019 1 8
Romeinse munt uit Moerkerke De Busscher Philip & Holthoff Nikolay Moerkerke; munten; 1ste eeuw na Chr. 2019 1 18
Siersmid Fernand Vandenkerckhove, Moerkerke Vandenkerckhove Moerkerke; smeedkunst; 21ste eeuw 2019 1 16
Angst, chaos en vreugde in de laatste dagen van de Grooten Oorlog Caroline Terryn Damme; Moerkerke; Sijsele; Oostkerke; Eerste Wereldoorlog 2018 4 20
De Kerk van Hoeke bezit een schilderij uit de werkplaats van Jheronimus Bosch: de Job-triptiek Ludo Maeghe Hoeke; 16de 20ste eeuw 2018 4 10
Moerkerkse straatnamen: Algonquin– en Ontariostraat Denis Raman Moerkerke; straatnamen; 20ste eeuw 2018 4 6
Plaatsbepaling van de vroegste sluis van de Lieve in Damme Caroline Terryn Damme; Lieve; watererfgoed; waterhuishouding; 13de eeuw 2018 4 2
Canadese studenten en hun leraren bezochten op 17 mei 2018 ‘The Battle of ‘t Molentje’ Denis Raman Moerkerke; tweede Wereldoorlog 2018 3 12
De bunkers van WOI in Hoeke, Lapscheure, Moerkerke en Den Hoorn Caroline Terryn Hoeke; Lapscheure; Moerkerke; bunkers; Eerste Wereldoorlog 2018 3 2
Grote droogte legt resten van het Lieveconduit uit 1756 bloot & lamentabele toestand van de Mascherheule- en platheulebruggetjes Caroline Terryn Moerkerke; Damme watererfgoed; waterhuishouding; 18de eeuw 2018 3 16
Straatnamen: regelgeving en originaliteit Denis Raman Moerkerke; straatnamen 2018 3 13
Commotie rond een electriciteitscabine in het Moerkerke van 1931 Denis Raman Moerkerke; kerk; 1931 2018 2 10
De sluis op het Zwin of Zoute vaart in Damme, alias de Slekkeput Terryn Caroline Damme; 17de eeuw; watererfgoed; waterhuishouding 2018 2 14
De sluis op het Zwin of Zoute vaart in Damme, Caroline Terryn Damme; 17de eeuw; watererfgoed; waterhuishouding; 2018 2 14
Enige wetenswaardigheden uit het Liber memorialis Denis Raman Moerkerke; kerk; eind 19de-begin 20ste eeuw 2018 2 22
Ons dialect vanuit eigen taalbeleving en genealogisch onderzoek Margareta Pittery Moerkerke; dialect; 19de 20ste eeuw 2018 2 6
Verfijnde bouwgeschiedenis van de OLV-kerk Damme Caroline Terryn Damme; OLV-kerk; 13de 14de eeuw 2018 2 2
Burgemeester Leopold Vermeersch (1858-1926) speelde na WOI een verzoenende rol in het politiek sterk verdeelde Moerkerke Denis Raman Moerkerke; Leopold Vermeersch; politiek; eind 19de-begin 20ste eeuw 2018 1 4
Drijft de kaart van de Zwinstreek uit 1501 de spot met Middelburg? Een verklaring voor de mysterieuze kerk en burcht De Weelde Caroline Terryn Middelburg; Moerkerke; kaart van de Zwinstreek; 1501 2018 1 2
Het rabot van de Rabattestraat in Damme uit 1661 Caroline Terryn Damme; 17de eeuw; watererfgoed; waterhuishouding 2018 1 8
Metaalvondsten van Philip De Busscher nabij Altena Moerkerke Nikolay Holthoff Moerkerke; archeologie; munten; 16de en 17de eeuw 2018 1 12
Vliegtuigen boven Damme in de Eerste Wereldoorlog Caroline Terryn Damme; Eerste Wereldoorlog 2018 1 20
Een rabot met afdak voor het Sas van de Lieve Terryn Caroline Damme, haveninfrastructuur, sas van de Lieve, 17de eeuw 2017 4 92
Grüßen aus Moerkerke: Duitsers tijdens WOI in het dorp Terryn Caroline Moerkerke, Eerste Wereldoorlog, oorlogsherinnering, De Clerck 2017 4 78
Leopold Vermeersch (1858-1926) katholiek burgemeester Raman Denis Moerkerke, gemeentepolitiek, eind 19de-begin 20ste eeuw, Vermeersch, Van Reybrouck 2017 4 74
Pieter Van Meenen (1860-1955), Pittery Greta Moerkerke, verenigingsleven, eind 19de-begin 20ste eeuw, Van Meenen 2017 4 88
Uit expo en boek Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek blijkt Deckers Pieter Jan Archeologie, vroege middeleeuwen 2017 4 96
Ballastkeien & baggerzand. Exotische stenen onthullen De Clercq W., Dreesen R., Leloup W. en Trachet J. Damme, Zwin, archeologie, middeleeuwsen 2017 3 54
De inpoldering van de rechteroever van het Zwin in groot Damme Terryn Caroline Damme, Zwin, inpoldering, 12de-17de eeuw 2017 3 50
Het Sleckstraetkin, de plaats van Slecke in de Zevenster Terryn Caroline Damme, haveninfrastructuur, sluis, 16de -17de eeuw Slecke 2017 3 68
Petrus Van Meenen (Moerkerke, 1860-1955), alias Pier Leute, schilder, schepen en organisator in het katholieke verenigingsleven Raman Denis Moerkerke, verenigingsleven, eind 19de-begin 20ste eeuw, Van Meenen 2017 3 60
Uit ons museum: een stenen kanonskogel uit Damme Holthoff Nikolay Damme, kanonskogel 15de-17de eeuw 2017 3 56
Alberick Van Meenen (1882-1965), de laatste kuiper van Moerkerke Raman Denis Moerkerke, kuipersambacht, begin 20ste eeuw, Van Meenen 2017 2 26
Uniek zicht op bolwerk Damme anno 1706 Comer Bruno Damme, stadsverdediging, begin 18de eeuw 2017 2 36
Werd de Damse Slecke in 1548 gebouwd als experiment? Terryn Caroline Damme, haveninfrastructuur, sluis, 16de eeuw, Slecke 2017 2 42
Uit het MIK, Museum in de Kerk: de vlag van de Geitenbond Raman Denis Moerkerke, vereniging, geit, vlag, begin 20ste eeuw 2017 1 2
Waarom bouwde Brugge in Damme in 1548 een schuifdeursluis? Terryn Caroline Damme, haveninfrastructuur, sluis, 16de eeuw, Slecke 2017 1 6
WOI in Damme: René De Burggraeve uit Moerkerke wordt tot spion opgeleid en moet daarna weerom door de ‘Doodendraad’ (deel 6) Raman Denis Moerkerke, Eerste Wereldoorlog, oorlogsherinnering, De Burggraeve 2017 1 18
Enkele bedenkingen bij het portret van Jacob van Maerlant op het plafond van het stadshuis van Damme Caroline Terryn Damme; stadhuis; Jacob van Maerlant; Tijl Uilenspiegel; 13de-15de eeuw 2016 4 114
Mobiliteitsproblemen in Damme anno 1746: Caroline Terryn Damme; mobiliteit 2016 4 104
Straatschenderij te Vijve-Kapelle in 1671 Ronny Debbaut Vivenkapelle; pastoor; koster; volksgebruik; 17de eeuw 2016 4 102
Waarlijk de molenaars zijn niet al te gelukkig te Sijseele (1879). Ongevallen op en rond windmolens Gerrit Huybreghts Sijseele ; Vivenkapelle ; molen; 19de eeuw 2016 4 98
WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke over de doodendraad ontsnapte deel 5 Bewerkt door Denis Raman Moerkerke; dodendraad; Eerste Wereldoorlog 2016 4 110
Cervantes († 1616) en de Trinitariërs van Lapscheure Hervé Daras Lapscheure; religie; Trinitariërs; christenslaven; Cervantes ; 17de-18de eeuw 2016 3 74
Damse deken Jennyn, promotor van Onze-Lieve-Vrouw van Remedie Caroline Terryn Damme; Lapscheure; Joannes Jennyn; Trinitariërs; christenslaven ; 17de-18de eeuw 2016 3 76
De Damse vleermuizen overwinteren niet in een kazemat, wel in een poterne Caroline Terryn Damme; kaarten; vestingbouw; 17de eeuw 2016 3 86
 Uit de museumcollectie: kogels van de Slag van ’t Molentje Met een beschrijving van de veldslag van 12-13 september 1944 Nikolay Holthoff Moerkerke; museum; Slag van ’t Molentje; Tweede Wereldoorlog 2016 3 82
De Noordmolen op de Zwinkaart lag bij Sint-Denijs Preekboom, een vijfsprong van rond 1230 op de rechteroever van het Zwin Caroline Terryn Moerkerke; kaarten; molen; begin 16de eeuw 2016 2 25
Het hoogtemerkpunt aan de kerk te Moerkerke Remi Schillewaert Moerkerke; Damme; kaarten 2016 2 42
Het verhaal van Margareta van York. Voordracht gehouden bij de opening van “De Madammen van Damme” in het Stadhuis op 30 april 2016 Veronique Lambert Damme; Margareta van York; 15de eeuw 2016 2 38
WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke als polstokspringer over de “doodendraad” wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 3) Bewerkt door Denis Raman Moerkerke; zwarte markt; dodendraad; Eerste Wereldoorlog 2016 2 32
De blijde inkomst van Pierre d’Hanins als heer van Moerkerke in 1743. Deel 3: het ritueel van de blijde intrede Caroline Terryn Moerkerke; heerlijkheid; feest; 18de eeuw 2016 1 4
De Hekhoekkapel in Sijsele, een O.L.V.-kapel uit 1954 Denis Raman Sijsele; religie; midden 20ste eeuw 2016 1 14
De Lieve werd in 1660 omgeleid vanwege de gebrekkige dodanen (1) Caroline Terryn Damme; kaarten; vestingbouw; Lieve; 17de eeuw 2016 1 22
Erfgoeddag in de Sint-Dionysiuskerk van Moerkerke, rituele objecten en gebruiken Denis Raman Moerkerke; ‘t Zwinrechteroever; tentoonstelling 2016 1 2
In memoriam André Landuyt Denis Raman Moerkerke; vereniging; 21ste eeuw 2016 1 21
Waarom de molen op de Kaart van de Zwinstreek uit 1501 niet de Hoornmolen maar wel de Noordmolen is Caroline Terryn Moerkerke; kaarten; molen; begin 16de eeuw 2016 1 16
WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke als polsstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 3) Bewerkt door Denis Raman Moerkerke; zwarte markt; dodendraad; Eerste Wereldoorlog 2016 1 8
WOI in Damme: voedselopeisingen en de noodhulp van het Bevoorradingskomiteit Caroline Terryn Damme, voedsel; Eerste Wereldoorlog 2016 1 10
De Kazemat van de Lieve’ in Damme was nooit een waterpoort; pleidooi voor een rabot op het Sas van de Lieve Terryn Caroline Damme; kaarten; vestingbouw; Lieve; 17de eeuw 2015 4 88
De molenaar en de kurassier – Sijsele in de Franse tijd Huybreghts Gerrit Sijsele; leger; molenaar; Franse tijd 2015 4 74
Expo over WOI tijdens Moerkerke Kermis trok meer dan 300 belangstellenden: een mooi resultaat van 15 jaar ’t Zwin Rechteroever redactie Moerkerke; ‘t Zwinrechteroever; tentoonstelling 2015 4 74
Grafschriften in de Heilige Drievuldigheidskerk te Lapscheure Vermeersch Guido Lapscheure; kerk; grafzerk; 18de -19de eeuw 2015 4 92
Hoort Moerkerkebrug bij Moerkerke of bij Middelburg? Getuigen op het proces tegen de opvolger van Pieter Bladelin in 1497 Raman Denis Moerkerke; Middelburg; kaarten; belasting; eind 15de eeuw 2015 4 80
Op de Kaart van de Zwinstreek uit 1501 ontbreekt Middelburg en staat er een molen: de Noordmolen of de Hoornmolen? Terryn Caroline Moerkerke; Den Hoorn; Middelburg; kaarten; molen; begin 16de eeuw 2015 4 76
Uit de MIK-collectie: 3 stereofoto’s van Moerkerke uit 1854 redactie Moerkerke; fotografie, midden 19de eeuw 2015 4 86
WOI in Damme: hoe René De Burggraeve uit Moerkerke als polsstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 2) Raman Denis Moerkerke; zwarte markt; dodendraad; Eerste Wereldoorlog 2015 4 94
WOI in Damme: hoe René Burggraeve uit Moerkerke als poolstokspringer over de ‘Doodendraad’ wou ontsnappen en andere volkse verhalen van zijn hand (deel 1) Raman Denis Moerkerke; zwarte markt; dodendraad; Eerste Wereldoorlog 2015 3 53
De Blijde Inkomst van Pierre d’Hanins als heer van Moerkerke in 1743. Een huldegedicht, prestigieus gedrukt op zijde deel 1 Terryn Caroline Moerkerke; heerlijkheid; midden 18de eeuw 2015 3 55
De Damse Vaart als afwateringskanaal in de jaren 1830? Jazeker! Het bouwplan van de sifon van 1847 levert extra bewijsmateriaal. Terryn Caroline Transport; kanaal; Damse Vaart; 19de eeuw 2015 3 58
De Heemkundige Kring ’t Zwin Rechteroever bestaat 15 jaar Raman Denis Moerkerke; ‘t Zwinrechteroever 2015 3 50
Deze trekschuit voer tot 1885 op de Damse Vaart. Terryn Caroline Openbaar vervoer; kanaal; Damse Vaart; 19de eeuw 2015 3 65
Het polderdorp Mijnsheerenland van Moerkerken in Zuid-Holland en andere sporen van de familie Van Praet in Nederland. Groeneweg Wim Moerkerke; Nederland; heerlijkheid; 15de -16de eeuw 2015 3 57
Kobus en de Maerlantroute. Vermeersch Guido Lapscheure; Hoeke; toerisme; 20ste eeuw 2015 3 68
Merkwaardige vondst in Sijsele: de oorspronkelijke, geruimde grafsteen van pastoor Clouwaert teruggevonden in tuin van de bakker. Verniest Romain Sijsele; grafzerk; 19de -20ste eeuw 2015 3 72
Moerkerkebrug over de Lieve en Pieter Bladelin in de 15de eeuw. Raman Denis Moerkerke; Middelburg; Lieve; 15de eeuw 2015 3 66
Moerkerkenaars en Groot Dammenaars in den Grooten Oorlog redactie Moerkerke; tentoonstelling; Eerste Wereldoorlog 2015 3 52
Steenbakkerij van Hoeke. Van veldoven over kasoven tot tunneloven. Schillewaert Remi Hoeke; steenbakkerij; 19de -20ste eeuw 2015 3 70
‘t Zwin neemt 2 herdenkingsmonumenten in peterschap en andere werkzaamheden. redactie Moerkerke; ‘t Zwinrechteroever 2015 3 67
De draad des doods in Lapscheure Wereldoorlog I Vermeersch Guido Lapscheure; Eerste Wereldoorlog; grens; dodendraad; prikkeldraadversperring; bezetting 2015 2 30
Documenten uit het heerlijkheidsarchief van Moerkerke Groeneweg Wim Moerkerke; heerlijkheid; Pieter de la Vilette 2015 2 40
Gallo Romeins importaardewerk uit Sijsele Holthoff Nikolay Sijsele; Gallo Romeins; aardewerk; Arras 2015 2 46
Liber Memorialis deel 13 Boussemaere Joël Houthave; Eerste Wereldoorlog; kroniek; vliegplein; Ortskommandatur; Stalhille 2015 2 1509
Moerkerkebrug, Gentse Lieve, Pieter Bladelin en renten in de 15de eeuw Raman Denis Moerkerke; Middelburg Pieter Bladelin; genealogie; vis; vogel; zwaan; rechten 2015 2 37
Nieuwe bevindingen over het Napoleonkanaal. 200 jaar Damse Vaart Terryn Caroline Damme; Napoleonkanaal; Damse Vaart 2015 2 26
Plaatjes aan Moerkekse gevels zijn vermoedelijk brandplaatjes Vandenkerckhove Fernand, Holthoff Nikolay Moerkerke; brandplaatjes; verzekering 2015 2 44
Afscheid van Constant Devroe, een bijzonder streekgenoot Morre Wilfried Knokke; Constant Devroe; overlijden; familiekunde 2015 1 9
Brief van de voorzitter over onze fotocollectie Ramman Dennis fotocollectie 2015 1 7
De bakker en de molenaar. Administratieve kwesties in het Sijsele van 1775 Huybreghts Gerrit Sijsele; ambacht; molenaar; bakker; Allekerkemolen; wetgeving 2015 1 12
De moefen van de Sareptakapel van Moerkerke, ze komen van de hoeve, van het klooster of van de kloosterkerk van Sarepta? Terryn Caroline Moerkerke; kapel; Sarepta; moefen; bouwkundig 2015 1 10
De opgraving (1989) van de eerste kerk van Lapscheure (1236-1583) Vermeersch Guido Lapscheure; archeologie; kerk; epigrafie; leviet Volcran 2015 1 2
De relicten van de Lieveberm ten oosten van Moerkerkebrug vergeleken met een kaart van ca. 1690 en een doorsnede van 1730 Terryn Caroline Moerkerke; berm; Lieve 2015 1 14
Op bezoek bij René Borrey in Moerkerke Schillewaert Remi Moerkerke; René Borrey; kunstenaar; beeldhouwer 2015 1 22
Uit ons museum. Een gave gietijzeren kanonskogel uit Hoeke Holthoff Nikolay Hoeke; kanonsbal; twaalfponder 2015 1 16
Waarvoor dienden deze plaatjes aan Moerkerkse Ggevels? Of kent u dergelijke plaatjes in andere deelgemeenten van Damme? Vandenkerckhove Fernand, Holthoff Nikolay Moerkerke; gevelplaatjes 2015 1 8
WOI in het Damse: de bezetter controleerde de bevolking van het Marinegebiet vanuit Ortskommandaturen Terryn Caroline Moerkerke; Eerste Wereldoorlog; Marinekorps Flandren; Marinegebiet; Ludwig van Schröder; Arthur Boterberghe; Ortskommandatur; Villa Van Reybrouck; Lapscheure; Laurentius De Leyn; Sijsele; Vredehof 2015 1 18
Brungheers lag binnen de paallanden van Sluis Terryn Caroline Sluis; Brunheers; paallanden 2014 4 98
Fotoverslag herwijding kapel van Sarepta in Moerkerke op zaterdag 20 september 2014 Raman Dennis Moerkerke; kapel; Sarepta 2014 4 86
Fotoverslag van de statutaire vergadering met optreden Donder in ’t hooi op maandag 1 december 2014 in het kasteel van Moerkerke Redactie Moerkerke; vereninging; ’t Zwin Rechteroever 2014 4 100
Geïmporteerd aardewerk aangetroffen op en rond de site van het kasteel van Moerkerke Holthoff Nicolay Moerkerke; kasteel; archeologie; aardewerk; Weser; Werra 2014 4 96
Leon Raes bouwde in 1923 de kapel van Sarepta ter ere van het klooster en voor de drie vrouwen in zijn leven Terryn Caroline Moerkerke; kapel; Sarepta; Marie Sophie Andries; Sylvie Vandamme; Clementine Van Damme 2014 4 88
Moerkerke 1945 Koloniale solidariteit verzacht het oorlogsleed Morre Wilfried Moerkerke; heropbouw; Compagnie Cotonniere Congolaise 2014 4 90
WOI in het Damse: hoe Victor Van den Bon oorlogsburgemeester van Sijsele werd Terryn Caroline Sijsele; Eerste Wereldoorlog; oorlogsburgemeester; Victor Van den Bon; Spermaliehoeve 2014 4 92
70 jaar geleden. Canadeese almoezenier padre Tom Mooney gesneuvelt in Moerkerke – begraven in Moerbrugge Morre Wilfried Moerkerke; Moerbrugge; Thomas Mooney; gesneuveld; Tweede Wereldoorlog 2014 3 66
Als de abondante vrimde wateren afcomen. De doorsnede van de Loevebermen tussen Leestjes en Moerkerkebrug tijdens de overstroming van 1730 Terryn Caroline Moerkerke; Leestjes; Lieve; waterloop; berm; overstroming; onderhoudswerken; rabot 2014 3 76
De kapel van Sarepta na 13 jaar opnieuw in de picture. Uitnodiging herinwijding op zaterdag 20 september 2014 Raman Denis Moerkerke; kapel; Sarepta; renovatie; herinwijding; Elisabethklooster; Biervliet; Ter Stove 2014 3 58
De ontdekking van muurschilderingen in de kerk van Moerkerke holthoff Nikolay Moerkerke; Dionysiuskerk; muurschildering 2014 3 80
Het uitbreken van WOI in het Damse: mobilisatie en toenemende paniek tot de inname op 14 oktober 1914 Terryn Caroline Damme; Sijsele; Eerste Wereldoorlog; martelaarssteden; mobilisatie; vluchtelingen 2014 3 68
Ligging van het Oude Lapscheure op de kaart van de Zwinstreek Terryn Caroline Lapscheure; geografisch; polders; Lapscheurse Gat 2014 3 62
Speuren naar sporen van de Groote Oorlog. Verslag van de uitstap naar het Ijzerfront op 24 juli 2014 De Vos Jan Uitstap; Ijzerfront 2014 3 72
Brungheers, gehucht van Lapscheure, op de kaart van de Zwinstreek 1501 Terryn Caroline Lapscheure; Brungheers; toponymie; gehucht; Zwinstreek; Lapscheurse Gat 2014 2 29
De Lievebermen tusssen Raapschot en Moerkerkebrug als Gentse erve Terryn Caroline Moerkerke; Raapschot; Lieve; bermen 2014 2 50
Een inzicht in de geschiedenis van de familie Geldhof te Sijsele (2) Morre Wilfried Sijsele; familie Geldhof; hoeve; genealogie; stamboom; zusters Maricolen 2014 2 46
Oude aardewerkvondsten uit het kasteel van Moerkerke Holthoff Nikolay Moerkerke; kasteel; archeologie; Iberisch aardewerk 2014 2 48
Regio Damme aan de vooravond van de Groote Oorlog Damme; herberg; De Hertog van Brabant; bevolking; stoomboot; stoomtrein 2014 2 34
Van Vivenkapelle tot Den Hoorn: aanleg van de stoomtram Brugge – Middelburg – Aardenburg in 1904 Raman Denis Vivenkapelle; Brugge; Middelburg; Aardenburg; openbaar vervoer; stoomtram; Kamieltjes 2014 2 36
Verslag Erfgoeddag 27 april 2014 Moerkerke; Erfgoeddag 2014 2 32
Verslag expo 27,4-24-5 2014 Damme in de Groote Oorlog Moerkerke; tentoonstelling; Eerste Wereldoorlog 2014 2 33
Aspecten van het Zwindebat; de functie van de dam van Damme (1) Terryn Caroline Zwin; Damme; Aardenburg; Slepeldam; Reiekanaal 2014 1 18
Damme in de Groote oorlog Damme; Erste Wereldoorlog; tentoonstelling 2014 1 15
De achthoekige kerktoren van Hoeke op de kaart van de Zwinstreek uit 1501 Terryn Caroline Hoeke; Zwinstreek; kerk; oosterlingen; havenstad; torens 2014 1 2
De wasstamper van Romain Verniest uit Sijsele huishouden; wasstamper; Mephisto lessiveur 2014 1 6
Een inzicht in de geschiedenis van de familie Geldhof te Sijsele Morre Wilfried Sijsele; familie Geldhof; hoeve; genealogie; stamboom; suisse 2014 1 10
Erfgoeddag in het MIK, museum in de kerk van Moerkerke Museumteam Moerkerke; museum 2014 1 16
Het wasgebeuren bij het gezin Vyncke in Vivenkapelle rond 1940 Danneels Brigitte huishouden; wassen; bleken; familie Vyncke; soda; bruine zeep 2014 1 8
In memoriam Lucas Vandersteene Raman Denis overlijden; Lucas Vandersteene; muzikant; Te Vieren 2014 1 24
Waar het Leopoldkanaal de bedding van de Lieve verliet Terryn Caroline De Lieve; Leopoldkanaal; waterloop 2014 1 22
Algemene vergadering 2013 optreden Erik Wille Morre Wilfried vereniging; activiteit; Erik Wille; volkszanger 2013 4 90
De Lievebermen van Leestjesbrug naar Raepschot en de exacte ligging van het Leopoldkanaal t.o.v. de Lieve Terryn Caroline waterloop; De Lieve; Leopoldkanaal; bermen 2013 4 98
De restauratie van het graf van E.H. Lietaert pastoor van Moerkerke Raman Denis Moerkerke, kerkhof; grafmonument; prieter; Edward Constant Lietaert; restauratie 2013 4 96
Fotoverslag van de werken aan de Sareptakapel Raman Denis Damme; Sareptakapel; renovatie 2013 4 97
Grote opkomst voor museum in de kerk op Open Monumentendag Raman Denis Damme; Openmonumentendag 2013 4 102
Nostalgie in de landbouw Vermeersch Guido landbouw; pikbinder; wanmolen; dorsvlegel; dorsmachine; Lanz Bulldog; tractor; pikdorser 2013 4 104
Schone schijn op de kaart van de Zwinstreek uit 1501: Monnikerede was midden 15de eeuw failliet Terryn Caroline Monnikerede; economische crisis; handel; schulden; haven 2013 4 86
Sijsele oud en nieuw: bijna een eeuw Slagerij Neyt maakt plaats voor bakkerij Lucas Verniest Romain Sijsele; slagerij; Neyt; bakkerij 2013 4 94
Terugblik op 112 jaar Museum Sint-Janshospitaal in Damme De Jonghe Mieke Damme; Sint-Janshospitaal; museum 2013 4 92
De bietenmachine van Gentiel Verleye uit Sijsele Het wedstrijdcomité Sijsele; landbouwmachine; bieten; zaaien; Planet jr 2013 2 36
Het conduyt bij Leestjes van rond 1641 was het tweede konduit van Moerkerke Zuid over de Lieve en is één van de vele Lieverelicten Terryn Caroline Moerkerke; Leestjes; ; Boonhoeke; Lieve; waterloop; relict; konduit; inpoldering 2013 2 46
Het schooltje van Mietje Wagemakers te Lapscheure 1837-1884 Vermeersch Guido Lapscheure; onderwijs; Mietje Wagemakers; Antoon Vermeersch; Marie Therese De Caluwe 2013 2 34
Moerkerke 1860: een verkeerde aangifte Raman Denis Moerkerke; Ivo Fraeyman; Maria Vanden Bossche; Barbara Theresia Fraeyman; burgelijke stand 2013 2 42
Monnikereede-Boven op de kaart van de Zwinstreek uit 1501. Een havenstadje dat volledig zou verdwijnen Terryn Caroline Monnikereede; haven, Zwinstreek; stratenplan; kaart; Jan de Hervy 2013 2 30
Onlangs Verschenen: De wattman die nazi’s haatte Danneels Brigitte Vijvenkapelle; boekvoorstelling; Tweede Wereldoorlog 2013 2 39
Uit onze museumcollectie: uitzonderlijk 14de eeuws muntje en andere muntvonsten uit Moerkerke deel 2 Holthoff Nikolay Moerkerke; munten; archeologie; Spaanse tijd; keizer Karel; Filips II 2013 2 40
De peerstipt en klokkenverdieping van Oostkerke op de kaart van de Zwinstreek uit 1501 (deel 5) Terryn Caroline Oostkerke; kerktoren; Jan de Hervy 2013 1 1
De revolutionaire duivenzolder op het bakhuis van het Chartreuzenhof in Damme Terryn Caroline, het bakoverteam Damme;Chartreuzenhof; Kartuizers; abdijhoeve; bakhuis; duiventil 2013 1 16
De tocht van een Normandische boerenkar in 1944: Guetteville-les-Grès – Den Hoorn enkele reis Morre Wilfried De Hoorn; Joseph Chaventré; Guetteville-les-Grès; Tweede Wereldoorlog 2013 1 20
Hachelijk bezoek langs ’t Geleed – oktober 1944 Morre André Leopoldsvaart; Platheule; Tweede Wereldoorlog; familie Morre; Geleed 2013 1 8
Heemkundige kring redt graf van Damse kunstschilder Paul Klein Raman Denis Damme; graf; Paul Klein; kunstenaar 2013 1 14
In memoriam de parkbomen van kasteel Van Reybrouck in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; kasteel Van Reybrouck; Engelse tuin; park 2013 1 22
Slavenmeesters in de H, Drievuldigheidskerk te Lapscheure-Damme Vermeersch Guido Lapscheure; Heilige Drievuldigheidskerk; slavenmeester; Joannes Stul; Orde der Trinitariërs; Francois Stroobants 2013 1 6
Uit de muntencollectie: uitzonderlijk 14de eeuws muntje en andere vondsten uit Moerkerke deel 1 Terryn Caroline Moerkerke; munten; Lodewijk van Nevers; Filips de Schone; Brieversweg; abdij Zoetendale; Leestjesbrug; Bladelin 2013 1 12
De doden begraven te Lapscheure Vermeersch Guido Lapscheure; grafschriften; begrafenis; kerk 2012 4 90
De Lieve werd in Moerkerke al eerder van de kaart geveegd door kadastermutatie van 1876 Terryn Caroline Moerkerke; waterloop; De Lieve 2012 4 94
De steenbakkerij of de steenovens van Hoeke Schillewaert Remi Hoeke; steenbakkerij; Oscar Marleghem; Valentinus Peel; Questier 2012 4 82
Ere wie ere toekomt: Moerkerke heeft een Karel van Sint-Omaarsstraat Terryn Caroline Moerkerke; toponymie; Karel van Sint-Omaars; aquarellen; natuur; kruiden 2012 4 97
Kaart van de Zwinstreek uit 1501 deel 4 Terryn Caroline Zwinstreek; cartografie; Jean de Hervy; Dudzele 2012 4 79
Op elke prochie eene Fransche schoole. Joseph Van Heule en het onderwijs in de Franse Tijd, tijdens de eerste bezettig 1792-1793 Terryn Caroline Moerkerke; onderwijs; Joseph Van Heule; Jacobijnen; Franse Tijd 2012 4 87
Op werkbezoek in de Vrije Basisschool van Sint-Rita Raman Denis, Morre Wilfried Moerkerke; Sint-Rita; onderwijs 2012 4 100
Rond de bakovens: het stoken (2) Het bakhuis van de hoeve Bernaertsbilk Vlienderhaag 5 Lapscheure Damse bakoverteam Lapscheure; Bernaertbilk; hoeve; bakhuis; oven 2012 4 120
Sijsele: Verdwenen café’s aan de wijk De Zwaan café de Oude Zwaan en café De Nieuwe Zwaan Verniest Romain Sijsele; herberg; café; De Zwaan; Kamiel Galet 2012 4 92
Verslag Ons dorp III op 27 september 2012 Moerkerke; Roger Neydt; wielrennen 2012 4 80
Bij de cover: (3): Hoe nauwkeurig is de kaart van de Zwinstreek? Een vergelijking met de kaart can het Brugse Vrije 1571 en Google Earth 2012 Terryn Caroline Zwinstreek; kaart; cartografen 2012 3 60
Bij de verplaatsing van 2 grafkruisen op het kerkhof van Hoeke Maeghe Ludo Hoeke; begraafplaats; grafkruis; monument; Jozef Cosyn; Franciscus Tilleman 2012 3 63
Een brok heropgeroepen oorlogsleed Morre Roger Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; familie Corthals 2012 3 55
Fotoverslag van bezoek aan Ten Houcke Boven op 30 juni 2012 Hoeke; hoeve; Ten Houcke Boven; familie Tilleman 2012 3 62
Ketsbermwegel was de naam van de Lievejaagpaden in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke: jaagpad; Lieve; Ketsbermwegel; ketsen 2012 3 72
Rond de bakovens (4): bakhuis met charmante herbestemming. Het bakhuis van de familie Van Parys Nieuwdorpstraat 7 in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; bakovens; bakhuis; familie Van Parijs- Maertens; renovatie; hergebruik 2012 3 74
Anderhalve eeuw Moerkerks verenigingsleven in een nieuw boek Raman Dennis boekvoorstelling; Moerkerke; verenigingen; Dennis Raman 2012 2 52
Bezoek Ten Houcke Boven en het afgelegen gebied tussen Hoeke en Fort Sint-Donaas Tilleman Jan Hoeke; Fort Sint-Donaas; archeologie 2012 2 30
De 13de eeuw is de gouden eeuw van Damme (1) Damme; Brugge; 13de eeuw; haven; scheepvaart 2012 2 40
De kaart van de Zwinstreek maakte reclame voor het kanaal van Oostburg Terryn Caroline Zwin; kanaal; Oostburg; cartografie 2012 2 32
De Lieve in Europees perspectief: het eerste grote handelskanaal Terryn Caroline waterwegen; De Lieve; handel; kanaal 2012 2 42
Een middeleeuwse moefe van bij het kasteel van Moerkerke Schillewaert Remi Moerkerke; moefe; baksteen 2012 2 38
Een stem uit de gouden eeuw van Damme Jacob van Maerlant Der Naturen Bloeme 1270 boec 1 Terryn Caroline Damme; Jacob van Maerlant; menselijke stadia 2012 2 44
Gentiel en zijn pik aan het booten taal; landbouwwerktuig; pik; zeis; bootgerief; ameril; wetsteen 2012 2 34
Rariteitenkabinet in Gods huis David Dominiek Moerkerke; Sint-Dionysiuskerk; museum 2012 2 29
Rond de bakovens (3): de overdeur Het oventeam volkskunde; bakovens; deuren; smeden; smid; Fernand Vandenkerckhove 2012 2 50
Sijsele was al bewoond in de Romeinse tijd Terryn Caroline Sijsele; archeologie; romeinen 2012 2 46
Straffen en belonen: Onderwijs in Groot-Damme (6) Terryn Caroline Damme; onderwijs; straffen; plak; roede; aflaat; cathechismus 2012 2 48
Bakker vindt veldsteen in Moerkerke-Dorp Terryn Caroline Moerkerke; archeologie; omwalde hoeve; ’t Bakkertje 2012 1 8
Kaart van de Zwinstreek Terryn Caroline Zwinstreek; cartografie; Jan de Hervy; digitaal 2012 1 6
Knegtjens en de dogterkens verscheyde van elkander? Terryn Caroline Damme; Moerkerke; onderwijs: Malegys 2012 1 18
Lapscheure 1930 Vermeersch Guido Lapscheure; Hoogstraat; Broeder Perboyre; kunstschilder 2012 1 4
Molen van Hoeke zonder wieken tijdens funderingswerken redactie Hoeke; molen 2012 1 5
Museum breidt uit: nu ook in de noordbeuk van de St-Dionysiuskerk redactie Moerkerke; museum; Sint-Dionysiuskerk; 2012 1 1
Op ’t Fort Sint-Donaas te Lapscheure Morre Roger Lapscheure; Fort Sint-Donaas; Tweede Wereloorlog 2012 1 10
Sijsele, De Hert op de wijk De Zwaan 2009 Verniest Romain Sijsele; Verleye Gentiel; wijk; De Zwaan; herberg; De Hert; 2012 1 16
Te koop: beschermd monument Kasteel Van Reybrouck in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; kasteel; familie Van Rebrouck; art nouveau 2012 1 22
Van de sloop gered en in oude glorie hersteld: het familiegraf Vadermeersch-Van Besien, kerkhof Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; funerair erfgoed; Vandermeersch-Van Besien; grafzerk 2012 1 2
Waar lag de Lieve? Terryn Caroline Lieve; rivier; bedding; Condwiet Boonhoucke 2012 1 12
Een origineel Driekoningenlied uit de Zwinstreek Vandensteene Lukas Zwinstreek; traditie; foklore; lied; muziek; Driekoningen 2011 4 168
Het Onze Vader van Walter Steininger Morre Wilfried Tweede Wereldoorlog; Water Steininger; Sint-Andries 2011 4 183
In 1884 werd de Lieve van de kaart geveegd deel 2. De Lieve in de gemeentelijke atlassen in de 19de eeuw Terryn Caroline De Lieve; waterloop; carthografie; atlassen 2011 4 175
Negenhonderd jaar Moerkerke: 1110-2010 Terryn Caroline Moerkerke; ontstaan; Sint-Kwintenabdij 2011 4 123
Onderwijs in Groot-Damme tot in de 19de eeuw. Deel 4 les in de kosterie in de 17de en 18de eeuw Terryn Caroline Damme; onderwijs; kosterie 2011 4 160
Op ’t Fort Sint-Donaas te Lapscheure. Evacuatie en oorlogsherinneringen herfst 1944 deel 1 Morre Roger Lapscheure; Tweede Wereldoorlog; evacuatie; René Maenhout; familie Morre 2011 4 145
Rond de bakovens, drie oveketen in Den Hoorn Het oventeam Moerkerke; Den Hoorn; bakoven; ovekete 2011 4 152
Rouwbericht Morre Roger overleden Redactie familiekunde; overlijden; Morre Roger 2011 4 144
Vervolg van een spannend verhaal Morre Wilfried Eerste Wereldoorlog; Edmond Senger; Theophiel en Elodie De Cock 2011 4 170
Dialect in Lapscheure deel 2 Vermeersch Guido Lapscheure; taal; dialect 2011 3 100
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart, dagboeknotities 1944 deel 17 en slot Morre Roger Moerkerke; Tweede Wereldoorlog 2011 3 114
Herbergen in Moerkerke redactie boekvoorstelling; Moerkerke; herbergen 2011 3 137
In 1884 werd de Lieve van de kaart geveegd, de Lieve in de gemeentelijke atlassen in de 19de eeuw Terryn Caroline Moerkerke; Damme; waterloop; cartografie; De Lieve 2011 3 120
Moerkerkebrug en de Lieve deel 9 Raman Denis Moerkerke; Lieveberm; bewoners 2011 3 104
Onderwijs in Groot-Damme tot de 19de eeuw deel 3 de koster-schoolmeester vanaf midden 17de eeuw Terryn Caroline Moerkerke; onderwijs; religie; koster; alcoholisme 2011 3 108
Spannend verhaal uit de Eerste Wereldoorlog Morre Wilfried Damme; Eerste Wereldoorlog; Edmond Senger 2011 3 132
Collegiaal bezoek Morre Wilfried Moerkerke; heemkring; d’Euzie; Stekene 2011 2 92
Dialect in Lapscheure Vermeersch Guido taal; dialect; lapscheure 2011 2 52
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart, oorlogsdagboeknotities deel 16 Morre Roger Lapscheure; Tweede Wereldoorlog; molenaar; voedingswaren; Ralph James Lacombe; Gerard Raes; Leopoldvaart; voedsel 2011 2 62
Fort Raepschot en de mythe van de Tempeliershoeve Terryn Caroline Moerkerke; Fort Raepschot; tempeliers; mythe; hoeve 2011 2 82
Historische lentewandeling: een beknopt verslag Morre Wilfried Moerkerke; Jacxsensbrug; Schipdonkkanaal 2011 2 78
Moerkerkebrug en de Lieve deel 8 Raman Denis Moerkerke; Lieveberm; bewoners; huizen; waterloop 2011 2 58
Onderwijs in Groot-Damme tot de 19de eeuw. Deeel 2: de parochiescholen vanaf midde 17de eeuw Terryn Caroline Damme; Hoeke Oostkerke; Sijsele; Moerkerke; Lapscheure; onderwijs 2011 2 70
Opmerkelijke vondst in Den Hoorn Morre Wilfried Den Hoorn; archeologie; kanonbal 2011 2 86
Verslag Studiedag 21 mei 2011 te Wondelgem met als thema: de herwaardering van de Lieve Terryn Caroline waterloop; de Lieve; studiedag 2011 2 88
Actueeltjes nr. 73. 2010 in woord en beeld Vandenberghe Raf Izegem; actueeltjes; kronieken 2011 1 40-58
December 1944: Duitsers weg, werk aan de winkel Morre Wilfried Damme; Moerkerke; Tweede Wereldoorog; Sint-Jobspolder 2011 1 38
Dicke Luft nabij de Leopoldvaart oorlogsdagboeknotities 1944 deel 15 Morre Roger Moerkerke; Tweede Wereldoorlog 2011 1 30
Lentewandeling langs stille wegen met een onvermoed verleden Raman Denis Moerkerke; wandeling 2011 1 4
Meer over moer in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; toponymie; naamsverklaring 2011 1 40
Moerkerkebrug en de Lieve Raman Denis Moerkerke; Lieveberm; bewoners 2011 1 6
Naamsverklaring van de andere deelgemeenten Terryn Caroline Damme; Lapscheure; Hoeke; Oostkerke; Den Hoorn; Vivenkapelle; Sijsele; toponymie; naamverklaring 2011 1 41
Onderwijs in Groot-Damme in de 19de eeuw. Deel 1: de voorgeschiedenis Terryn Caroline Moerkerke; onderwijs; religie; winterschool; cathechismus 2011 1 14
Politiek leedvermaak in Moerkerke voor WOI Raman Denis Moerkerke; politiek 2011 1 42
Activiteiten rond 900 jaar Moerkerke op 10 oktober Redactie Moerkerke; aktiviteit; 900 jaar 2010 3 92
De vlag van de Heemkundige Kring Raman Denis Moerkerke; vlag; vereniging 2010 3 94
Dicke Luft nabij de Leopoldvaart Oorlogsdagboeknotities deel 13 Morre Roger Moerkerke; Leopoldsvaart; Tweede Wereloorlog; Canadezen 2010 3 120
Moerkerke in Canada? Morre Wilfried Moerkerke; Canada; monument; Slag om t Molentje 2010 3 129
Moerkerkebrug en de Lieve deel 5 Raman Denis Moerkerke; brug; rivier; Lieve; bewoning; oever 2010 3 98
Negenhonderd jaar Moerkerke 1110-2010. Deeel 3 Moerkerke als veenkolonie Terryn Caroline Moerkerke; Sint-Laureins; veen; turf; Sint-Janshospitaal; Wastine 2010 3 104
Overdracht vaandel bij de Nationale Strijdersbond Damme en het merkwaardig leven van Joseph De Groote Verniest Romain, De Brauwer Lubin Damme; strijdersbond; Joseph De Groote 2010 3 161
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Moerkerke; Leopoldsvaart; Tweede Wereldoorlog; bevrijding 2010 2 67
Moerkerkebrug en de Lieve deel 4 Raman Denis Moerkerke; De Lieve; familie Steyaert; Vermeersch; hoeve; Lieveberm 2010 2 48
Molentje Moerkerke Canadese gedenksteen voor gevallen kameraden Morre Wilfried Moerkerke; Canada; gedenksteen; Tweede Wereldoorlog 2010 2 74
Negenhonderd jaar Moerkerke: 1110-2010. Deeel 2: de Moer in Moerkerke Terryn Caroline Moerkerke; geschiedenis; ontstaan; abdij; Saint-Quentin; Sint-Kwinten; turf; veen 2010 2 56
Werkzaamheden werkgroep stenen en grafstenen, Afbraak gemeentehuis – familiegraf d Hannin Raman Denis Moerkerke; gemeentehuis; afbraak; archeologie; grafsteen; familie d Hannin 2010 2 85
900 jaar Moerkerke 1110-2010 Terryn Caroline Moerkerke; abdij Saint-Quentin; Sint-Kwinten; ontstaan 2010 1 13
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart, oorlogsdagboeknotities 1944 deel 11 Morre Roger Moerkerke; Platheule;t Molentje; Tweede Wereldoorlog; Duitse aftocht 2010 1 27
Moerkerkebrug en de Lieve deel 3 Raman Dennis Moerkerke; Lieve; waterloop; sas; Yvonne Steyaert 2010 1 4
Van t Couvent naar Baracke 6, stube 2 deel 4 en slot Morre Wifried Den Hoorn; Tweede Wereldoorlog; André Haegeman; Bremen; Duitse spoorwegen 2010 1 34
12 september 2009 aan de kapel van Marreyt te Moerkerke Raman Denis Moerkerke; boomkapel; hekwerk; siersmid Fernand Vandenkerckhove; Werner Marreyt; 2009 4 142
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog; 14 september 1944; Slag om t Molentje; Duitse doden en gekwetsten; 2009 4 124
Een drukke dag: Landbouwmuseum Ter Zoeterstede en Bladelinmuseum Middelburg Morre Wilfried Lapscheure; Middelburg; Wilfried Van De Sompele; landbouwwerktuigen; didactische platen; Pieter Bladelin; 2009 4 137
Moerkerkebrug en de Lieve deel 2 Raman Denis Moerkerke; transport; kanaal; Passchier; bewoning; 2009 4 116
Ne Kah-Ne Tah Canadese veteranen schenken ons een Algonquinvlag Morre Wilfried Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; Slag om t Molentje; Algonquins; regimentsvlag; 20 september 2009; 2009 4 122
Van t couvent naar Baracke 6-Stube 6 deel 3 2jaar overleven in Duitse verplichte arbeidsdienst Morre Wilfried Tweede Wereldoorlog; André Haegeman; Bremen; bombardementen; Duitse spoorwegen; 2009 4 144
De Slag om t Molentje: Dagboek Henri Coppejans Versieck Geert Moerkerke; Scheewege; Tweede Wereldoorlog; beschieting; Slag om t Molentje; 2009 3 94
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart Deel 9 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheuel;Tweede Wereldoorlog; 13 september; beschieting; Slag om t Molentje; onderstand; 2009 3 90
Expo met mooie maquettes en interessante kaarten Terryn Caroline Damme; tentoonstelling; de Lieve; vergoeding bij onteigening; 2009 3 88
Geschiedenis van de waardevolle wegwijzer aan het kruispunt Vredestraat-Molentje te Lapscheure Vermeersch Guido Lapscheure; straten; wegwijzer; verkeer; 2009 3 98
Landbouwmuseum Ter Zoeterstede: een bezoek overwaard. Vermeersch Guido Lapscheure; privaatmuseum; landelijk erfgoed; hoeve; 2009 3 109
Moerkerkebrug en de Lieve Raman Denis transport; kanaal; Gent; Moerkerke; 13de tot 20ste eeuw; burgerwacht; 2009 3 76
Van t couvent naar Baracke 6-Stube 2 deel 2 2 jaar overleven in Duitse verplichte arbeidsdienst Morre Wilfried Den Hoorn; Tweede Wereldoorlog; André Haegeman; Bremen; Duitse spoorwegen 2009 3 103
Data om te onthouden:Zomertentoonstelling De Lieve 12 aug tot 20 sep 2009 Landbouwmuseum Ter Zoeterstede 5 sep 2009 redactie Damme; Lapscheure;heemkunde; tentoonstelling; daguitstap; 2009 2 69
De Lievebedding: wandelen doorheen het verleden Raman Denis Moerkerke; activiteit; Lievewandeling; Slekkeput; Wondelgemse Wandelvogels; 2009 2 67
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart deel 8 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog; 13 september 1944; Duitse stellingen; Lucien Lannoo; hofstee Van Quekelberghe; 2009 2 34
Ons Dorp in fotos Hendrik De Leyn Moerkerke; heemkunde; Powerpointpresentatie; 30 maart 2009; 200 aanwezigen; 2009 2 60
Uitstap naar de Côte dOpale op 17 mei Raman Denis daguitstap; Cap Gris-Nez; Tweede Wereldoorlog; Eperlecques; V-2 installaties; bunkers; 2009 2 63
Van t couvent naar Baracke 6 – Stube 2. 2 jaar overleven in Duitse verplichte arbeidsdienst deel 1 Morre Wilfried Den Hoorn; Tweede Wereldoorlog; André Haegeman; Bremen; Reichsbahn; 2009 2 49
Christus aan het Kruis: het H Kruisaltaar, het Mariabeeld, zes mirakels in de OL-Vrouw-Hemelvaartkerk van Damme en een interview met een sympathiek man uit Damme Raman Denis Damme; religie; ommegang; mirakelschilderij 16de eeuw; René De Bree; 2009 1 5
Damse figuren: Tuur de garde van Sijsele Verniest Romain Sijsele; veldwachter; Arthur De Croocq; Tweede Wereldoorlog; ontmijner; 2009 1 23
De Gentse Lieve: na het boek, nu de wandeling de redactie Moerkerke;activiteit:Lievewandeling; Raepschot; Conduitput, Damme; 2009 1 28
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 7 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheule; 12 september1944; Tweede Wereldoorlog; Duitse stellingen; Alfons Caere; 2009 1 24
Is er een verband tussen het Leopoldkanaal en de Moerkerkse kapelletjes OLV van de Waterhoek en OLV ter Koortsen Deel 2 Terryn Caroline Moerkerke; gezondheid; malariaplaag; Leopoldkanaal; Kanunnik Andries; 2009 1 29
Jong Moerkerke speurt naar eigen oorlogsverleden de redactie Moerkerke; geleide wandeling; Tweede Wereldoorlog; t Molentje; Vrije Basisschool Moerkerke; 2009 1 40
Niet te missen: ONS DORP in oude fotos en postkaarten redactie Moerkerke; Powerpointpresentatie; heemkunde; dorpsbeelden 2009 1 37
Wandeling langs De Lieve op zaterdag 30 september 2000 Raman Denis Brugge; Moerkerke; watergang, De Lieve 2009 1 4
De kapelletjes hebben niet afgedaan: de heropbouw van Onze-Lieve-Vrouw Ter Koortsen te Moerkerke in 1926 Terryn Caroline Den Hoorn; religie; kapel; 19de-20ste eeuw; 2008 4 136
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 6 Oorlogsdagboeknotities Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog; Duitse stellingen; 2008 4 149
Is er een verband tussen het Leopoldkanaal en de Moerkerkse kapelletjes OLV van de Waterhoek en OLV Ter Koortsen? deel 1 Terryn Caroline Moerkerke; gezondheid; moeraskoorts; malaria;19de eeuw; 2008 4 142
Jerôme Lampo, de laatste Moerkerkenaar uit een groot nest Gervoyse Paul Moerkerke; biografie; familie Lampo; Tweede Wereldoorlog; 2008 4 125
Kunstzinnige grafzerk op het kerkhof van Damme Herwig Verleyen Damme; begraafplaats; grafzerk; RogerPattyn; funeraire kunst; 2008 4 155
Steun en erkenning bij de overheid redactie heemkundige kring; subsidie provincie;schenking meubilair;Stad Damme; 2008 4 156
Verslag OPEN MONUMENTENDAG 2008 in Moerkerke redactie Moerkerke; Kasteel; rondleidingen; verslag; monumenten 2008 4 148
Weerspreuken: Doen ze het nog? Morre Wilfried volkskunde; Zondagsvriend 1939; kalender; Damme; Oostkerke; 2008 4 153
Wij zijn dialecten genegen, ook het Brugse dialect. Dubbel-cd Brugs Uurtje. Persmededeling Brugge; Werkgroep Brugs Dialect; HK Maurits Van Coppenolle; dubbel-cd; 2008 4 157
Dankbare Canadese familie Verniest Romain Moerkerke; t Molentje; Tweede Wereldoorlog; Algonquinregiment; Wilfred C Atwood; Adegem; 2008 3 99
De Lieve, niet bepaald het lievelingetje van Damme Terryn Caroline Damme; 13de tot 20ste eeuw; waterhuishouding; Gentse Leye; 2008 3 108
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 5 Oorlogsdagboeknotities Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog; 12 september 1944; Duitse stellingen; 2008 3 94
Een geslaagde dialectavond Morre Wilfried Moerkerke; voordracht; Prof Em Johan Taeldeman; Erik Wille; Roger Schelstraete; dialect; 2008 3 102
Kapellen voor jaren ver gerenoveerd Morre Wilfried Moerkerke; patrimonium; kapellen; onderhoud; 2008 3 100
Nieuws over de Libri Picturati Terryn Caroline publicatie; plantenboeken; 15de eeuw;Karel van Sint-Omaars; Krakau; 2008 3 106
Open Monumentendag redactie Moerkerke; monumenten van de 20ste eeuw; geleide wandelingen; kasteel; monumenten 2008 3 84
Waarom het Leopoldkanaal 1850 tot stand kwam. Vermeersch Guido Groot-Damme; waterbeheersing voor en na 1830; Blauwe Sluis; Lapscheure; 2008 3 86
Weerspreuken: doen ze het nog? Morre Wilfried volkskunde; kalender; Zondagsvriend 1939; weerspreuken; 2008 3 105
De ophaalbrug over de Damse Vaart in Damme deel 2 Terryn Caroline Damme; 19de eeuw; barge Brugge-Sluis;Napoleon;draaibrug; 2008 2 53
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 4 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog;10 en 11 september 1944; hoeve Kamiel Dullaert; Hans von Appen; 2008 2 62
Een gezellige dialectavond Morre Wilfried Moerkerke; voordracht; Prof Em Taeldeman; Erik Wille; Roger Schelstraete; dialectuitdrukkingen; 2008 2 46
Herwaardering van het Devotiekruis te Maldegem Marc De Baets Maldegem; bronzen Christusbeeld; Georges Minne; 2008 2 71
Het grafmonument Vintioen te Damme Raman Denis Damme; grafmonument; Herwig Verleyen; plantjes; 2008 2 73
Opening heringerichte stadswallen van Damme; Raman Denis Damme; Staats-Spaanse Linies; Interreg IIIA-project; inhuldiging; 16de-17de eeuw; 2008 2 51
Rechtzetting Oud en Nieuw redactie windmolen; Damme; Hoeke; 2008 2 73
Weerspreuken: doen ze het nog? Morre Wilfried volkskunde; kalender; Zondagsvriend 1939; weerspreuken; 2008 2 78
De ophaalbrug over de Damse Vaart te Damme Terryn Caroline Damme; 19de eeuw; Napoleon; bruggenbouw; 2008 1 18
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 3 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Platheule; Tweede Wereldoorlog; bruggen opgeblazen; 2008 1 30
Guillaume de Coussemaker Oudstrijder 1940-1945 Verniest Romain Sijsele; Tweede wereldoorlog; mobilisatie; capitulatie; krijgsgevangenschap; 2008 1 26
In memoriam Van Poucke Geert redactie Heemkunde; bestuurslid-medeoprichter; 2008 1 40
Medelid in de internationale kijker redactie Landmark Libraries Award; Gervoyse Paul; bibliotheken 2008 1 39
Rouwbericht; redactie Marcella Gaudesaboos; Sareptakapel; 2008 1 39
Siersmeden: De vuilste, maar de schoonste stiel die er bestaat. deel 2 Raman Denis Moerkerke; ambacht; Fernand Vandenkerckhove; kunstsmederij; smidstechnieken; 2008 1 4
Straatnamenboek Damme Raman Denis Groot-Damme; boekuitgave; project 2008 1 8
We sliepen in t couvent Leven en werken op de hoeve -1938-1943 Morre Wilfried Den Hoorn; hoeveknecht; André Haegeman; Tweede Wereldoorlog; 2008 1 9
Dicke Luft nabij de Leopoldsvaart 2 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Moerkerke; Platheule; Tweede Wereldoorlog; Leopoldkanaal; 2007 4 178
Overstromingen 1944 Vermeersch Antoon Lapscheure; Tweede Wereldoorlog; inundatie; St. Jobspolder; St. Pietersdijk; 2007 4 140
Siersmeden: De vuilste maar de schoonste stiel die er bestaat. Raman Denis Moerkerke; ambachten; Fernand Vandenkerckhove; kunstsmederij; 2007 4 146
Van Oostpruisen tot t Molentje of: omzwervingen van een kanonsloop Morre Wilfried Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; 88mm kanon; August Persyn; Elbing-Elblag; Albert Roose; 2007 4 171
Was Clement de Castillo een echte caballero? Heer van Moerkerke van 1587 tot 1609 Terryn Caroline Moerkerke; 16de eeuw; heraldiek; Wapenboek van de Belgische adel; 2007 4 151
Dicke Luft nabij de Leopldsvaart 1 Oorlogsdagboeknotities 1944 Morre Roger Moerkerke; Platheule;t Molentje; Tweede Wereldoorlog; Duitse aftocht 2007 3 119
Dokter Hendrik Vanryckeghem te Moerkerke Gervoyse Paul Moerkerke; geneeskunde; huisarts; 2007 3 93
Een avondje Karel Waeri met Erik Wille of omgekeerd Morre Wilfried Moerkerke; zangavond; De Vetjes; Roger Hessel; Moerkerks Moordlied 2007 3 131
Molentje 13 september 1944: Canadese veteranen getuigen Morre Wilfried Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; Slag om t Molentje; Algonquinregiment; 2007 3 126
Waar woonden kasteelheren en -dames s winters? Brugge, Pieter Pourbusstraat 3, de woning van Clemens van Castilië heer van Moerkerke van 1587 tot 1609 Terryn Caroline Moerkerke; Kasteel;16de eeuw; Spaanse Natie; 2007 3 103
Dringend gevraagd: amateur-archeologen m/v! Morre Wilfried damme; Oude Schaapskooi; Staats-Spaans Linies; reconstructie stadswallen; 2007 2 85
Het Moerkerkse moordlied Terryn Caroline Moerkerke, Altena; Ignace de Thibault de Boesinghe,kapel; 2007 2 65
Karel Waeri, de Gentse liedjeszanger Hessel Roger Gent; café-chantant; antiklerikalisme; De Vetjes; boek Filosofen van de straat.Vierhonderd vijftig jaar marktzangers in Vlaanderen; 2007 2 49
Oproep tot Peter-/meterschap over graftekens op Damse begraafplaatsen redactie Groot-Damme; oproep stadsbestuur; 2007 2 87
Optreden Erik Wille en accordeonist Raman Denis en Marc De Baets Moerkerke; folk- en café-chantant-avond;Karel Waeri; 2007 2 47
Sergeant-Vlieger Werner Marreyt waardig herdacht Geert Versieck Moerkerke; gedachteniskapelletje; herdenkingsplechtigheid 2007 2 83
Volkshumor in gekende volksliederen Raman Denis; Schoon lief; Het Lied van Heer Halewyn;Het Lied van Pierlala sasa; Florimond van Duyse; 2007 2 53
Voorzitter te gast bij VBRO Thomas Frederik Brugge; Huis ter Beurze; Vrije Brugse Radio; gesprek over herdenkingsplechtigheid Marreyt; 2007 2 88
50 jaar geleden: Sergeant-vlieger Werner Marreyt sterft in vliegtuigcrash Uit het oog niet uit het hart Morre Wilfried Moerkerke; militaire luchtvaart; staakkapelletje; tronkkapelletje; herdenkingsplechtigheid; 2007 1 6
8 september 1944: de Canadezen beschieten vanuit Moerbrugge het Duitse hoofdkwartier, gelegerd in Kasteel Ten Torre te Oedelem Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Paula Stevens; Gaspar Vlaminck; 2007 1 4
Bevrijding met een wrange nasmaak Morre Roger Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; familie Arthur Snauwaert; Slag om t Molentje; familie Provoost; 2007 1 29
De oorlogsjaren van 1941 tot 1944 Uit het dagboek van Cyriel Cocquyt 7de deel Cocquyt Cyriel Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; Slag om t Molentje; Duitse commandopost; veldlazaret; Canadese gevangenen; evacuatie; 2007 1 37
Gebruik en hergebruik van steen in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Damme Terryn Caroline Damme; 13de-14de eeuw; veldsteen; Doornikse kalksteen; moefen; 2007 1 9
Het vertrek van de laatste Duitse soldaten uit Sijsele Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Guillaume De Coussemaker;11 september1944; 2007 1 34
De Septemberdagen van 1944 Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Duitse onderduikers; 2006 4 136
Een middeleeuws avondje uit Morre Wilfried Moerkerke; Kleding 13de-14de eeuw; patriciërs; ridders; 2006 4 142
Het Sas van de Lieve Terryn Caroline Damme; 13de-17de eeuw; Tachtigjarige Oorlog;hoornwerk; kazemat; 2006 4 128
In memoriam redactie Moerkerke; Maria vande Casteele; Van Poucke Geert; overleden op 18 november 2006; 2006 4 153
Notities van de Voorzitter Een druk najaar 2006 Raman Denis Damme; Lapscheure; Moerkerke; activiteiten 2006 4 139
Onze herbergen in 1779 Debbaut Ronny Groot-Damme; herbergen; namen en uitbaters 2006 4 125
Oorlogsdagboek Cyriel Cocquyt deel 6 Raman Denis Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; krijgsgevangenschap 2006 4 123
Snelcursus Snit en Naad anno 1302 Terryn Caroline Moerkerke; middeleeuwse kleding; kaproen, capertje; snelzeiker; 2006 4 145
Damme in de 13de eeuw Import:export van goederen, mensen en ideeën Terryn Caroline Damme; havenactiviteiten; Zwintol; rollen van Oléron; Hanzeaten;Jacob van Maerlant 2006 3 74
De Schoone Kerk van Lapscheure Houtave Marc Lapscheure; historiek van de oude en nieuwe kerk; kanunik GF Tanghe 1857; 2006 3 115
Oorlogsdagboek Cyriel Cocquyt deel 5 Raman Denis Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; krijgsgevangenschap; terugkeer 2006 3 95
Sleckeput/Slekkeput 19 juni 2006: het einde van een Dams erfgoed Raman Denis Damme; historiek Slekkeput en sluis; teloorgang 2006 3 101
Striptease in de middeleeuwen?! niet vermeld Moerkerke; vzw De Liebaert; kleding; Guldensporenslag; 2006 3 98
Tweede Landschapscontactdag, 9 juni 2006 Middelkerke niet vermeld Geografisch Informatie Systeem; digitalisering; Popp-kaarten 2006 3 114
Up zien Westvlaems…Westvlaemse gezegdn… Marc De Baets taal;dialect; 2006 3 117
Werkzaamheden zomer 2006 Raman Denis Moerkerke; peterschap graftekens; onderhoud Sareptakapel; Canvas-belangstelling Monumentenstrijd 2006 2006 3 109
Daboek van Cyriel Cocquyt deel 4 Raman Denis Moerkerke;Tweede Wereldoorlog; krijgsgevangenschap; 2006 2 30
De Libri Picturati – Stand van het onderzoek Van den Broeck Michel Moerkerke; Karel van Sint-Omaars; Jagellonskie-bibliotheek Krakow; Clutius Botanical Watercolors; Jacobus vanden Coornhuuze; 2006 2 49
De Lieve in Moerkerke Terryn Caroline Damme; Gent;13de eeuw; stapelrechten; Zwin; rabotten; 2006 2 33
Nieuws van de werkgroep Begraafplaatsen Maeghe Ludo Groot-Damme; behoud grafmonumenten; peter-meterschap graftekens; reglement; 2006 2 58
Sijsele in de Tweede Wereldoorlog: 63 jaar geleden Verniest Romain Sijsele; weggevoerden; gedenkplaat; 2006 2 54
Beschadigde wegwijzer Romain Verniest Sijsele; Doornstraat/Antwerpse Heirweg; beschadigd bij autobotsing; 2006 1 5
Dagboek Cyriel Cocquyt 3de deel Raman Denis Moerkerke; Tweede Wereldoorlog;krijgsgevangenschap; kamp van Zandborstel Sandbostel; werken bij de boeren; 2006 1 2
De beschieting van Sijsele door de Duitsers vanuit Moerkerke op 13 september 1944 Verniest Romain Sijsele; Vivenkapelle;Tweede Wereldoorlog; 88mm kanonnen; Canadese camion; burgerslachtoffers; Altena; Mevr Joly; 2006 1 8
Herinneringen aan een Amerikaanse Adelaar Morre Wilfried Den Hoorn; Donk; Tweede Wereldoorlog;botsing twee jachtvliegtuigen P-47; Gordon Whitlow; Leland Macfarlane; 2006 1 20
Het woord is aan de voorzitter Raman Denis Groot-Damme; vooruitzichten 2006; 2006 1 16
Inventarisatie Bouwkundig Erfgoed van Damme en deelgemeenten Cel Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen; Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 2006 1 28
Samenkomst onder een boom?! Lerouge Diane Sijsele; boomkapelletje; lindeboom; OLV Den Doorn 2006 1 6
Wie zoekt, die vindt Nikolay Holthoff Damme; Oedelem; brouwerij Brouckaert;bierfles; geblazen groenglas; Brasserie St. Alphonse Damme; 2006 1 14
Een verdwenen bergschuur in Groot Damme Terryn Caroline Oostkerke; schuren; tassen; dorsvloer; dwarsschuur; 2005 4 4
Het boek over de Damse schuren valt in de smaak niet vermeld Groot-Damme; publicatie; schuren in de streek; 2005 4 3
Lijkrede namens de Commissie van Openbaren Onderstand uitgesproken op het graf van hun betreurden Voorzitter Heer Henri Danneels Verniest Romain Sijsele; Voorzitter C.O.O. Sijsele 1922-1936; 2005 4 11
meer dan 500 bezoekers in de Schuur van het Hof van Sijsele niet vermeld Sijsele; Open Monumentendag 2005; 18de eeuwse houten schuur 2005 4 2
Uit het dagboek van Cyriel Cocquyt Raman Denis Moerkerke; Tweede Wereldoorlog;18- daagse veldtocht; overgave; krijgsgevangen; 2005 4 7
Welkom bij de opgravingen van de Damse stadswallen Terryn Caroline Damme; archeologisch onderzoek; oproep amateur-onderzoekers; stadswallen Damse Vaart Noord; 17de eeuw; 2005 4 16
Werkzaamheden van de heemkundige kring in september en oktober 2006 Raman Denis Moerkerke; Sareptakapel;Inventaris Bouwkundig Erfgoed-Deelgemeenten Damme; Straatnameninventarisatie; Duits artilleriegeschut; Tweede Wereldoorlog; 2005 4 17
De septemberdagen van 1944 aan het kasteel Ten Torre te Oedelem – het verhaal van Valentin De Grande Verniest Romain Oedelem;Tweede Wereldoorlog; veldgraf Georges Knipper; Innovation Brugge; Erepark begraafplaats Steenbrugge; 2005 3 8
Uit het dagboek van Cocuyt Cyriel Raman Denis Moerkerke; Tweede Wereldoorlog; mobilisatie; 4de Linieregiment; 2005 3 10
Van waar de straatnaam KWABETTESTRAAT? Vermeersch Guido Lapscheure; Quade Rebben; St-Quentin-en-Vermandois; reepschuld; 2005 3 17
Verslag van onze werkzaamheden van deze zomer Raman Denis Damme; Moerkerke; Sareptakapel; Waterhoekkapel; begraafplaatsen; staatnameninventaris; 2005 3 14
Voorwoord de redactie Open Monumentendag 11 september 2005; Sijsele: graanschuur 1780; publicatie De houten schuur van het Hof van Sijsele 2005 3 3
Een boeiend monumentje in Damme waarvoor bescherming is gevraagd Raman Denis Damme; Slekkeput; 16de tot 18de eeuw; Vrede van Munster; Romboutswervedijk; stadswallen; 2005 2 15
Immaterieel erfgoed in Damme: touwtrekken Versieck Geert Moerkerke; oude volkssporten; kampioenschappen touwtrekken ; recreantentornooi; BOIC 2005 2 2
Inlevering van granen in de oorlog 1940-1945. De rol van Marcel Deloof Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog;ophalen en transporteren van granen; verplichte inlevering; 2005 2 5
Is dit Bokrijk? Terryn Caroline Sijsele; eeuwenoude hoeveschuren; wanmolen; dorsvlegels; Agrarisch Museum van Donk; 2005 2 7
Plechtigheid aan de Onze-Lieve-Vrouwkapel De Zwaan te Sijsele Verniest Romain Sijsele; inzegening 7 nieuwe zijkapelletjes; deken Johan Goemaere; 1 mei 2005; 2005 2 23
60 jaar dankkapel De Zwaan Verniest Romain Sijsele; neogotische kapel bouwjaar 1945;familie De Busscher-Delbruyère;ommgang OLV van de Zeven Smarten 2005 1
Altena, een naam die tot de verbeelding spreekt Terryn Caroline Moerkerke; naamsverklaring Altena;13de tot 19de eeuw 2005 1 5
Foutieve naamgeving: Zwinstraat=Zwijnstraat Debbaut Ronny Sijsele; zwijnsrente; heemkundige Daniël Verstraete 2005 1 24
Bezoek aan het park van Altena Terryn Caroline Moerkerke;kasteelparkAltena;gidsbeurten; groen erfgoed; +250 bezoekers; 12 september 2004; 2004 4 22
De dood van René D’hondt op dinsdag 5 september 1944 Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Duitse aftocht; burgerslachtoffers; Dokter Vandeburie; pastoor De Jonghe; 2004 4 7
De kostersfamilie Retsin te Moerkerke 19de eeuw Debbaut Ronny Moerkerke; genealogie familie Retsin; pesterijen pastoor De Ceuninck; klachten bij het bisdom; anonieme brief; 2004 4 12
Heemkundige Kring valt in de prijzen Terryn Caroline Moerkerke; kapellenproject;laureaat VCM monumentenzorg; 2004; Raman Denis; 2004 4 2
Oproep Terryn Caroline Moerkerke, kasteel Altena;dikke kleilaag; wie weet meer over bodem en ondergrond? 2004 4 2
Restauratie van de dorpskapel in Sijsele Verniest Romain Sijsele; Damse kapellenroute; wijk De Zwaan; herstellen van dak 2004 4 4
Vandalisme langs de Damse Kapellenroute onbekend Sijsele; Spermaliekapel; OLV-beeld vernield; Bollewallekes; brandglazen vensters; 2004 4 5
Verhalen uit de Tweede W.O. Raman Denis Moerkerke; Maurits Van Damme; Duitse handelingen kort voor de bevrijding; 2004 4 9
Altena, van nature een monument Terryn Caroline Moerkerke; kasteel; Altena; geschiedenis:13de tot 20ste eeuw; een eecken dreve; Thibault de Boesinghe; ijskelder 2004 3 2
Bevrijdingsstoet Den Hoorn, juni 1945 België werd niet bevrijd in september John Maenhout, Hendrik De Leyn Den Hoorn; operatie Colorado 1944; Leopold- en Schipdonkkanaal; t Molentje; 2004 3 50
Het onderduiken van een Duitse soldaat op de hoeve van Michel Vandenbon aan de Barms te Sijsele Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Duitse onderduiker; gevangenname; 2004 3 45
Damme in de Tweede Wereldoorlog Verniest Romain Damme; gewapende Partizanen PA; meester-verklikker André Van Beveren; Guillaume De Roo; Buchenwald; monument; 2004 2 17
Herstellen van de Onze-Lieve-Vrouwkapel van de Waterhoek Raman Denis Moerkerke; onderhoud; Waterhoekkapel 2004 2 7
Inzegening van de Kapellenroute – verslag Debbaut Ronny Damme; OLV-Geboortekerk Vivenkapelle;Waterhoekkapel;Godelieve De Waele; brochure Damse kapellenroute 2004 2 2
Nathan en Stef redden de familienaam Lampo! De familie Lampo in Moerkerke in de 19de en 20ste eeuw. Gervoyse Paul Moerkerke; genealogie Lampo; 2004 2 9
Open Monumentendag 2004 -Van nature een monument Terryn Caroline Moerkerke; park Kasteel van Altena,; 13de tot 19de eeuw; botanische tuin; repelpercelen; 2004 2 27
Oudstrijder Maurits Moulaert Verniest Romain Sijsele; mobilisatie; capitulatie 28 mei 1940; Klerken; Stalag 9a; voorzitter N.S.B. 2004 2 22
64 jaar geleden capituleerde het Belgsich leger Verniest Romain Sijsele; Roger De Grande; krijgsgevangenschap;RHENUS 127;Stalag XI A; Fallingbostel; 2004 1 5
Akkoord tussen de pastoor van Moerkerke en het klooster van Sarepta 1512 Debbaut Ronny Moerkerke;onderpastoor Passchier;pastoor Jan Nielles; 16de eeuw;beeldenstorm 1566; 2004 1 18
Een verdwenen schuttersgilde: de katholieke schuttersgilde NIETS ZONDER GOD Raman Denis Moerkerke; gaaipers; gildelied;Baron Werner de TSerclaes de Wommersom;eind 19de eeuw; 2004 1 2
Kennismaking met koster Jan De Cock uit Hoeke Maeghe Ludo Hoeke; Sint-Jacob-de-Meerderekerk;koster-organist; 2004 1 9
Romain Verniest wint de Persprijs 2003 de redactie Damme;Maerlantprijs; kunstenaar Germain Rotsaert; 2004 1 24
Beschrijving en historiek bij de vondst van een Jacobakan afkomstig van een verdwenen ringwalsite genaamd Kalkersleen te Vijvenkapelle Holthoff Nikolay Vivenkapelle; steengoed;Heerlijkheid Westvoorde; motte sites; 2003 2 21
Damse figuren – Dokter Vandeburie uit Sijsele Verniest Romain Sijsele; eerste geneesheer; Tweede Wereldoorlog;huisbezoeken; 2003 2 19
Executie van drie Poolse soldaten te Lapscheure 56 jaar geleden Verniest Romain Lapscheure; Tweede Wereloorlog; hoeve Janus Dekkers; 2003 2 17
Het Kasteel van Moerkerke Michel Van den Broeck Moerkerke; kasteel; bouwgeschiedenis;Lodewijk van Praet; Heerlijkheid van Moerkerke 2003 2 9
Volcranus Levita uit Lapscheure Devliegher Luc Lapscheure; loden funeraire plaat; veldstenen kerk; 12de eeuw; 2003 2 2
De oprichting van de Parochie Sint-Rita Debbaut Ronny Moerkerke; Den Hoorn;PastoorAckaert; noodkerk; hulpparochie 2003 1 2
Maalderijen in Sijsele Verniest Romain Sijsele; aandrijving; EBES;Ons Brood; 2003 1 6
Op bezoek bij Moerkerkenaren juli 2003 Raman Denis Moerkerke; echtpaar Peellaert-Meire;gezusters Ergo; lied Het gekruiste Kind 2003 1 10
De Koninklijke Maatschappij Wintervermaak Raman Denis Moerkerke; schuttersgilde; liggende wip; familie Lampo 2002 4 13
Edouard Steyaert 1868-1932, een Moerkerks kunstenaar Raman Denis, Debbaut Ronny Moerkerke;glasraamkunst; Antonius-Ignatius Steyaert; Sint-Jezus-Eik; 2002 4 2
Het orgel in de kerk van Hoeke:een muzikale geschiedenis Maeghe Ludo Hoeke; Sint-Jacob-de-Meerdere kerk; orgelbouwer Pieter Loncke; restauratie; 2002 4 5
Verdwenen grafstenen binnen de kerk van Sijsele Debbaut Ronny Sijsele; Sint-Martinuskerk; archief Louis Gilliodts 2002 4 16
De Onze-Lieve-Vrouwekapel van de Waterhoek Vermeersch Guido Moerkerke; Mariale devotie; genezingen;José Janssens;Waterhoek 2002 3 8
In memoriam Van Poucke Geert redactie oprichting H.K. ’t Zwin Rechteroever; 2002 3 1
Museum 92 Bon Log kazerne Sijsele Rasemont Alain Sijsele; strijdkrachten; Flandria, Fort V; Sgt. Baron André Gillès de Pélichy 2002 3 2
Vliegtuigongeval te Moerkerke op 5 april 1957 Verniest Romain Moerkerke;militaire luchtvaart;Werner Marreyt 2002 3 4
Een kapelletjesroute in Damme, kan dat? Raman Denis Damme; kapelletjes; brochure; 2002 2 11
Herinwijding tweede kapel van de Heemkundige Kring op zaterdag 5 oktober 2002 te Damme-Moerkerke Raman Denis Moerkerke; tronkkapel; piloot Marreyt; 2002 2 9
Het hoornwerk van Damme 1701-1702 door Senneton de Chermont De Groote Jacques Damme; stadswallen; Vauban; fort Isabella; Spaanse linie; hoornwerk 2002 2 12
Lijst met bewoners van de wijk Moerkerkebrug in 1894 Van Poucke Geert Moerkerke; kieslijsten 1894 2002 2 4
Prospectie in en rond het voormalige Sareptaklooster te Moerkerke Nicolay Holthoff Moerkerke; Sarepta; historische schuur 2002 2 8
De ongelukkige dood van de knecht van de pastoor van Sijsele 1664 Debbaut Ronny Sijsele;paardenknecht;Joos Daenekin; 2002 1 9
Het kasteel van Moerkerke ten tijde van Karel van Sint-Omaers De Groote Jacques Moerkerke; kasteel;inrichting en inboedel; 2002 1 5
Melkvoerders in de periode na de oorlog 1940-1945 in Sijsele Verniest Romain Sijsele; melkerij;Boerenbond; 2002 1 11
Wat gebeurt er met ons historisch patrimonium? Raman Denis Damme; Slekkeput; Grote Brugse Poort 2002 1 13
1252-De handelaars van het Duitse Rijk te Damme De Groote Jacques Damme; tolgeld;stichting Hoeke;Hanzeaten 2001 4 12
De maangezellen Vermeersch Guido Lapscheure; gemeente-onderwijzers; bijeenkomsten; 2001 4 7
De Stichting van het Broederklooster te Vivenkapelle Van Poucke Geert Vivenkapelle; klooster; jongensschool; 2001 4 9
Het hoe en waarom van lapidaria in Damme Raman Denis Damme; lapidaria; graftekens; 2001 4 5
Oude wegwijzers worden in Damme opnieuw gebruikt Raman Denis Lapscheure; Vredestraat/Molentje; ijzergieterij August van Aerschot te Herentals; 2001 3 12
Tobias Hesperspaen, de Koster van Moerkerke Debbaut Ronny inkomsten; schoolmeester; Reynaert de vos;genealogie 2001 3 5
Valerie De Brabander en de kapel Sint-Antonius van Padua te Moerkerke Van Poucke Geert wijk De Ruysscher; kapellen;godvruchtige genootschappen; genealogie 2001 3 9
Sijsele 20 mei 1940 Verniest Romain Sijsele; Tweede Wereldoorlog; Duitse luchtaanval; vluchtelingen uit Mechelen; smidse Vandermoere; café De Vrede; slachtoffers 2001 2 10
Ten huize van Meester Leopold Pieters te Moerkerke Van Poucke Geert onderwijs;schoolgebouw; Leuvense stoof; 2001 2 8
Vrijdag 05. 04. 1957 stort een militair vliegtuig neer boven het grondgebied Moerkerke. Alleen de piloot sterft ter plaatse. Raman Denis staakkapel; sergeant Werner Marreyt; André Landuyt; Maria Wittevrongel 2001 2 4
Charles Van Loo, landbouwer te Moerkerke Van Poucke Geert Moerkerke; Sijsele;spookhuis; kerkraad Vivenkapelle 2001 1 4
Een industrieel erfgoed wordt gezocht Raman Denis Moerkerke; melkerij De Lieve; Omer Martens; melkvoerders 2001 1 12
Het kanaal Brugge-Sluis te Lapscheure Vermeersch Guido Lapscheure; Napoleon; Monnikenrede; Fort St. Donaes; schroefstoomboot; Kobus 2001 1 6
Jonkheer Charles van Sint-Omaers, heere van Dranoultre, Moerkercke, etc. De Groote Jacques Moerkerke; kruidentuin; Liber Picturati; Jacob vanden Coornhuuse; Jagiellonskabibliotheek Krakau; 2001 1 10
Ons funerair erfgoed van den Broeck Michel Groot-Damme; grafmonumenten; lapidarium 2001 1 2
Wegwijzer op de wijk de Zwaan te Sijsele in zijn oorspronkelijke staat hersteld niet vermeld Romain Verniest; Antwerpse Heirweg/Doornstraat 2001 1 9
De spoorweg in Sijsele Verniest Romain Sijsele; kamielke, Paula Van de Velde; barrièredraaister; stationschefs; spoorwegoverwegen 2000 4 8
Genealogische schets van de familie RAES Debbaut Ronny Moerkerke; Sarepta; Raes 2000 4 6
Portret van Pieter Seghers: brugdraaier,schoenmaker, gelegenheidsdichter en verwoed visser te Damme Van Poucke Geert Damme; knorredrager; Eerste en Tweede Wereldoorlog;Sylvie Baute 2000 4 4
Allerkerkemolen Verniest Romain Sijsele; molen; Tweede Wereldoorlog 2000 3 9
Kapellen te Moerkerke Van Poucke Geert Moerkerke; OLV Ter Koortsen; OLVrouwkapel van Altena; OLV van Altijddurende Bijstandkapel 2000 3 10
Nieuwe Voorzitter voor de Commissie Monumenten en Landschappen bij de Vlaamse Gemeenschap Gervoyse Paul beschermde monumenten; Dries Vanden Abeele 2000 3 5
Wij zijn eigenaar van de kapel van Sarepta geworden Raman Denis Moerkerke; Augustinessen; Biervliet; klooster; Geuzen 2000 3 6
Maalderijen in Sijsele in de twintigste eeuw Verniest Romain Sijsele;windmolens; maalderijen 2000 2 6
Meester Leopold Pieters en de barre winter van 1921 in de knechtenschool te Moerkerke Van Poucke Geert Moerkerke; Leopold Pieters; Moerkerkebrug; schoolgebouw; winter 1921 2000 2 10
Mijnsherenland van Moerkerken van Eeden Frederick gedicht; Martha van Vloten;1889; Hof van Moerkerken 2000 2 13
Moerkerke Zuid en Noord over de Leie De Groote Jacques Moerkerke;wateringen;Lieve/Leie van Spermalie 2000 2 12
Colloquium Polders en wateringen Van Den Broeck Michel Damme; colloquium; Duinkerke; transgressiemodel 2000 1 6
Editoraal Van Den Broeck Michel Oprichting; heemkring; ”t Zwin Rechteroever 2000 1 2
Mijnsherenland van Moerkerken De Groote Jacques Moerkerke; Lodewijk van Praet; Jacqueline van Eesene; heerlijkheid; Schobbe; Evenrocke 2000 1 5